Περιγραφή

Το ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης στην αξιολόγηση και αποκατάσταση  παιδιών και εφήβων με αυτισμό. Στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι σπουδαστές θα κατανοήσουν την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και θα εξοικειωθούν με προγράμματα και μεθοδολογίες παρέμβασης που στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ΔΑΦ. Θα  εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση του γνωστικού δυναμικού παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων για την ομαλή ενσωμάτωση σε όλα τα κοινωνικά περιβάλλοντα.

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οργάνωση θεραπευτικού πλάνου και η εξατομικευμένη παρέμβαση. Με το πέρας της εκπαίδευσης κάθε σπουδαστής είναι καταρτισμένος στον τομέα:

 • Κατανόησης διάγνωσης ΔΑΦ
 • Αναγνώρισης όλων των διαφοροποιήσεων σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς
 • Σωστής αξιολόγησης γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Οργάνωσης υλικού
 • Οργάνωσης θεραπευτικού πλάνου, εξατομικευμένου προγράμματος
 • Οργάνωσης πλάνου σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
 • Καθοδήγησης του οικογενειακού περιβάλλοντος και των σημαντικών άλλων
 • Γενίκευσης στόχων σε όλα τα περιβάλλοντα

Οι σπουδαστές θα έχουν εξοικειωθεί με την εφαρμογή βασικών μεθοδολογιών για την εκπαίδευση των παιδιών με ΔΑΦ δίνοντας έμφαση στην πρώιμη παρέμβαση, ενώ παράλληλα θα αναγνωρίσουν την απαραίτητη και συνεχή εκπαίδευση σε κάθε στάδιο ωρίμανσης έως την εφηβεία, αλλά και την ενήλικη ζωή.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Ειδικούς παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, αλλά και σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν θεραπευτικά με παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού, με νοητική στέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές.

Προοπτικές Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Οι συμμετέχοντες στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα μπορούν εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν σε: Ατομικές συνεδρίες Σε πρόγραμμα παρέμβασης σε ιδιωτικούς φορείς Σε πρόγραμμα παρέμβασης σε δημόσιους φορείς Σε πρόγραμμα παρέμβασης κατοίκων Σε συνθήκη παράλληλης στήριξης σε σχολικές μονάδες Σε συνθήκη ομαδικού προγράμματος ενσωμάτωσης Σε συνθήκη τμήματος ένταξης Σε συνθήκη ενσωμάτωσης σε ειδικό σχολείο Σε συνθήκη παρέμβασης κέντρου ημέρας

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. περιλαμβάνει:

 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος,
 • Διάγνωση,
 • Διαφορική Διάγνωση
 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς
 • Ατομικό-Εκπαιδευτικό Προφίλ
 • Αυτισμός & Συμπεριφορισμός,
 • Μεθοδολογία
 • Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα ABA
 • Εκπαιδευτικές ενότητες
 • Συμπεριφορικές Τεχνικές,
 • Καταγραφές Προγράμματος
 • Οργάνωση εξατομικευμένου προγράμματος,
 • I.E.P-Individualized Educational Program
 • Οργάνωση υλικού,
 • Εξατομικευμένη παρέμβαση
 • Ανάλυση Προγράμματος
 • Μεθοδολογία Πρώτης Ανάγνωσης,
 • Ορθογραφία
 • Εξατομικευμένα προφίλ παιδιών
 • Βιντεοσκοπημένες συνεδρίες
 • Project σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 • Γνωριμία με πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας PECS και πρόγραμμα εκπαίδευσης TEACCH
 • Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων S.S.I.P.
 • Ενσωμάτωση στο σχολικό περιβάλλον, εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια της παράλληλης στήριξης
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 • Ανάλυση περιστατικών
 • Ανάλυση εργασιών

Το υλικό των εισηγήσεων θα δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μετά από κάθε εισήγηση για το οποίο ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που θα το μελετά.

Το εκπαιδευτικό υλικό καρτών Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για παιδιά με Αναπτυξιακές Δυσκολίες διατίθεται από το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (πληροφορίες στη γραμματεία -210 2830100).    

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ, εκτός ορισμένων διαλέξεων που θα διεξαχθούν δια ζώσης.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

Χειμερινό εξάμηνο (90 ώρες)

Σάββατο & Κυριακή: 08-09/10 (διαδικτυακό),

22-23/10 (διαδικτυακό),

05-06/11 (διαδικτυακό),

19-20/11 (δια ζώσης),

03-04/12 (διαδικτυακό),

17-18/12 (διαδικτυακό),

14-15/01 (δια ζώσης),

28-29/01 (διαδικτυακό),

04-05/02 (διαδικτυακό).

Εαρινό εξάμηνο (90 ώρες)

Σάββατο & Κυριακή:

18-19/02 (διαδικτυακό),

04-05/03 (διαδικτυακό),

18-19/03 (διαδικτυακό),

01-02/04 (διαδικτυακό),

06-07/05 (δια ζώσης),

13-14/05 (διαδικτυακό),

27-28/05 (διαδικτυακό),

10-11/06 (διαδικτυακό),

24-25/06 (δια ζώσης).

Ώρες μαθημάτων:

Σάββατο: 15:00μ.μ-20:00μ.μ

Κυριακή: 10:00π.μ-15:00μ.μ

Σε όλους εκπαιδευόμενους θα δοθεί αναλυτικό πρόγραμμα των ωρών με την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Για την επιλογή των σπουδαστών είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο email [email protected]: Πτυχίου φοίτησης Βιογραφικού σημειώματος Συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής Δυο συστατικών επιστολών.

Εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Η τελική επιλογή θα γίνει αξιολογώντας την προσκόμιση των ανάλογων απαιτούμενων στοιχείων σε συνδυασμό με την προσωπική συνέντευξη. Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν για την επιλογή τους μετά το πέρας όλων των συνεντεύξεων στο προσωπικό τους τηλέφωνο επικοινωνίας ή με μήνυμα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.   Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο κάθε έτους.    

Επικοινωνία με τον φορέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα στην ίδια κατηγορία