Περιγραφή

Σχετικά με το πρόγραμμα

Αυτό το πρόγραμμα θα σας παράσχει μια ισχυρή βάση γνώσεων και την εξειδίκευση να εργάζεστε ως συνθετικός ψυχοθεραπευτής με ένα ευρύ φάσμα πελατών σε μια ποικιλία περιβαλλόντων. Οδηγεί στην εγγραφή σας στην European Association for Psychotherapy [EAP] (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας) και στο μητρώο των πιστοποιημένων ψυχοθεραπευτών της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) και στην European Association for Integrative Psychotherapy [ΕΑΙP] (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συνθετικής Ψυχοθεραπείας) προαιρετικά.

H συνολική διάρκεια αυτού του προγράμματος είναι περίπου τέσσερα με έξι χρόνια.  

Κάθε έτος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική σύνθεση των σχετικών θεωριών

 • Σχετικές έρευνες, σχετικές στρατηγικές

 • Εξάσκηση στις κατάλληλες δεξιότητες παρεμβάσεων

 • Εκπαίδευση σε μοντέλα και μεθόδους αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ψυχοθεραπείας που έχει διενεργηθεί σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας μέσα στο χρόνο είναι ενσωματωμένη μέσα στο γενικό σχεδιασμό του μαθήματος.

 • Ο σχεδιασμός κάθε αυτοτελούς ενότητας ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα σπουδαστή και εκπαιδευτή και γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει αυτών των αναγκών και ενδιαφερόντων.

 • Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, οι χρήσεις, οι αντενδείξεις διερευνώνται σε βάθος

 • Σε σχέση με το πότε, το γιατί και με ποιον (από την άποψη ατομικών διαφορών), θα δίνεται προτεραιότητα έναντι άλλων σε ορισμένες θεραπευτικές στρατηγικές και στάσεις απέναντι στη σχέση, σε συγκεκριμένες περιόδους στην ψυχοθεραπεία ενός ατόμου. Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της βραχείας και της μακρύτερης διάρκειας θεραπείας αντιμετωπίζονται σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

 • Δίνεται επίσης μια εισαγωγή στις αρχές της έρευνας καθώς και μια περιγραφή των αρχών της αξιολόγησης, της αξιολόγησης κινδύνου, καθώς και προσεγγίσεις σε παρουσιαζόμενες δυσκολίες με διαφορετικούς τύπους πελατών. Οι σπουδαστές αρχίζουν να διαμορφώνουν τη δική τους συνθετική φιλοσοφία, η οποία θα καθοδηγεί την κλινική τους εργασία, και θα απαιτηθεί απ’ αυτούς να κάνουν μια παρουσίαση πάνω σ’ αυτό το θέμα στο τέλος αυτού του έτους.

Δομή προγράμματος

 1. Εισαγωγή στις Θεραπευτικές Δεξιότητες και την Σχεσιακή Συνθετική Ψυχοθεραπεία (υποχρεωτικό για πτυχιούχους ψυχολογίας κα.)

 2. Βραχεία Συνθετική Θεραπεία Ζεύγους

 3. Εισαγωγή στη Συνθετική Ομαδική Ψυχοθεραπεία

 4. Εισαγωγή στην Συνθετική Ατομική Ψυχοθεραπεία

 5. Συνθετική Θεραπεία Γονέων – Εφήβων (2023-2024) (ΖΟΟΜ)

 6. Συνθετική Θεραπεία Τραύματος & PSTD

 7. Ψυχοπαθολογία

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ατομική & Ομαδική Συνθετική Ψυχοθεραπεία είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας(EAP), ένα από τα 4 πιστοποιημένα στην Ευρώπη και ασφαλώς το μοναδικό πιστοποιημένο στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα.

Η εκπαίδευση στην συνθετική ψυχοθεραπεία είναι επαγγελματική, δημιουργική και ευχάριστη εμπειρία με στόχο τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη προσωπικής και επαγγελματικής αρτιότητας. Όλοι μαθαίνουμε περισσότερο αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει θετικότητα.

Η εκπαίδευση είναι βασισμένη στη διεργασία της ομάδας και βασίζεται στην ικανότητα των εκπαιδευομένων. Η εκπαίδευση επίσης είναι εξίσου ευχάριστη και για όσους δεν ενδιαφέρονται για πλήρη εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία και επιθυμούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους πιο γενικά στην επαγγελματική και προσωπική ζωή τους.

Ανάλογα με την εμπειρία και τις ευκαιρίες στην εφαρμογή της συνθετικής προσέγγισης, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να παραμείνουν για τέσσερα χρόνια στην εκπαιδευτική ομάδα. Όμως για τους περισσότερους η εκπαίδευση ως ψυχοθεραπευτής διαρκεί περισσότερο χρόνο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Πρέπει επίσης να κατέχουν τουλάχιστον ένα από τα επόμενα:

Πτυχίο ψυχολογίας ή κοινωνικής εργασίας,

Σημαντική σχετική εμπειρία εργασίας και/ή ζωής.

Επιπλέον των παραπάνω, όλοι οι αιτούντες πρέπει να έχουν κάποιες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία συμβουλευτικής.

Άτομα πτυχιούχοι πανεπιστημίου, ΑΤΕΙ, ή κολεγίου σε άλλους κλάδους σπουδών απαιτείται ένας επιπλέον κύκλος σπουδών στις συμβουλευτικές δεξιότητες.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Επίσημη διδασκαλία: συνήθως, 144 ώρες το χρόνο μέσα στα 4 πρώτα χρόνια.

 • Εποπτεία: η τακτική εποπτεία είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Για αρχάριους, συνιστούμε κάποια μορφή εβδομαδιαίας εποπτείας, και για όλους τους σπουδαστές απαιτούμε κάποια μορφή εποπτείας ανά δεκαπενθήμερο. Στο στάδιο της αποφοίτησης, οι σπουδαστές χρειάζεται να έχουν συγκεντρώσει 250 ώρες εποπτείας. Ωστόσο, καθώς οι σπουδαστές αυξάνουν την εμπειρία τους με πελάτες, ένα μίνιμουμ μίας ώρας εποπτείας για κάθε έξι ώρες επαφής με πελάτες είναι ουσιαστικής σημασίας.

 • Απαιτείται η προσωπική ψυχοθεραπεία με δύο εγκεκριμένους ψυχοθεραπευτές (όχι παράλληλα) σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Αυτή η ψυχοθεραπεία θα είναι του τύπου, διάρκειας, έντασης και συχνότητας της ψυχοθεραπείας που προσφέρεται σε πελάτες και συμβατή με το συνθετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Χρειάζεται να συμπληρωθούν περίπου 250 ώρες ατομικής και ομαδικής θεραπείας, μέσα σε 5 - 6 τουλάχιστον χρόνια του προγράμματος. Η συνεχής ψυχοθεραπεία θεωρείται δεοντολογική και υπεύθυνη, αλλά, επίσης, παρέχει και μια κύρια οδό μάθησης, τον «εσωτερικό χάρτη», τον οποίο πιστεύουμε ότι χρειάζονται οι ψυχοθεραπευτές προκειμένου να προχωρήσουν σε βαθιά ψυχοθεραπεία με πελάτες.

 • Πρακτική Άσκηση για Εξοικείωση με την Ψυχική Υγεία

 • Εποπτευόμενη επαφή με πελάτες: οι σπουδαστές μπορούν να εισέλθουν στο τρίτο έτος της εκπαίδευσης μόνο όταν θεωρηθούν έτοιμοι από τον εκπαιδευτή τους να βλέπουν πελάτες. Το επίπεδο εμπειρίας του κάθε σπουδαστή θα κανονίζει τον αριθμό των πελατών που θα βλέπει σε κάθε στάδιο της εξέλιξής του ως κλινικού θεραπευτή. Ωστόσο, μπαίνοντας στο 3ο έτος της επιμόρφωσης, οι σπουδαστές πρέπει να βλέπουν τουλάχιστον δύο πελάτες την εβδομάδα. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο σπουδαστής θα έχει αναλάβει τουλάχιστον 500 ώρες εργασίας με πελάτες, εποπτευόμενος από τον επόπτη

 • Γραπτές εργασίες: γραπτές εργασίες πρέπει να υποβάλλονται τα τέσσερα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οδηγού σπουδών. Αυτές θα προσμετρώνται σε κάθε περίπτωση για την αξιολόγηση στο τέλος του χρόνου. Για τη λήψη του European Certificate for Psychotherapy (Συνθετική προσέγγιση, πρέπει να υποβληθεί μια διατριβή/περιπτωσιολογική μελέτη 8.000 λέξεων περίπου.

 • Οι σπουδαστές πρέπει επίσης να κάνουν παρουσιάσεις κατά την πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος. Κάθε σπουδαστής πρέπει επίσης να τηρεί ένα αρχείο όλων των αποτελεσμάτων, των μαθημάτων κ.λπ. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών, εποπτών και συντονιστών πρακτικής άσκησης, οι οποίοι συνεργάζονται ως ομάδα για να δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος από την εκπαίδευση και τις δομές επαγγελματικής εξέλιξης.

Ετήσια δίδακτρα για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα: 3000,00 € .

Περιλαμβάνει τα βασικά βιβλία. Δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ εφόσον ισχύσει.

 • Για προεξοφλήσεις πριν την έναρξη του μαθήματος έως 30 Ιουνίου 2023 παρέχεται έκπτωση εως 20%.

Επικοινωνία με τον φορέα