Περιγραφή

Η εκπαίδευση στην Συνθετική Συμβουλευτική προσφέρεται σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να μάθουν τις βασικές αρχές και πρακτικές της συμβουλευτικής αλλά και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια σταδιοδρομία στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας.

Πληροφορίες για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συνθετικής Συμβουλευτικής

Το μάθημα λαμβάνει χώρα μία η δύο φορές τον μήνα (Παρασκευή 17.30- 21.30) και Σάββατο (09.30-15.30) επί δύο – τρία χρόνια, συν μια ενότητα 1-2 εξαμήνων που αφορά στη τελική εργασία με περιστατικό, και περιλαμβάνει θεωρητικές πληροφορίες, εκπαίδευση δεξιοτήτων, προσωπική ανάπτυξη και πρακτική εμπειρία εργασίας με πελάτες.

Το μάθημα οδηγεί σε τυπικά προσόντα που εφοδιάζουν τους συμβούλους για να ασκούν το επάγγελμα σε μια ποικιλία περιβαλλόντων και πλαισίων.

Στον τρίτο κύκλο αυτής της εκπαίδευσης, η Συμβουλευτική είναι βασικά αισιόδοξη και αυτοί που ακολουθούν αυτήν την προσέγγιση εργάζονται με μη κριτικό, αποδεκτικό και ενσυναισθητικό τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν τα άτομα να αναγνωρίσουν τους εσωτερικούς τους πόρους και τις δυνάμεις τους.

Υπάρχει έντονη εστίαση στη σχέση μεταξύ Συμβούλου και Πελάτη, στην αυτεπίγνωση και στο δυναμικό για θετική αλλαγή. Οι στόχοι αυτής της προσέγγισης είναι να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον όπου τα άτομα μπορούν να εξελίξουν την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη, αυτεπίγνωση, αυτονομία ή ελευθερία επιλογής κατεύθυνσης, αλλά και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις εμπειρίες και τις πράξεις τους.

Η Ανθρωπιστική Συνθετική Συμβουλευτική εργάζεται προς την αυτοπραγμάτωση, δηλαδή, στο να είσαι όλα όσα μπορείς να είσαι.

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Συγκεκριμένα, οι στόχοι περιλαμβάνουν:

Την ανάπτυξη ενός μαθησιακού κλίματος που υποστηρίζει και παρέχει προκλήσεις, μέσα στο οποίο μπορεί να λάβει χώρα προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.
Τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο μπορούν να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές –για παράδειγμα, φυλή, ηλικία, σεξουαλικότητα και φύλο.
Μια σταθερή βάση στη θεωρία και την πράξη της Ανθρωπιστικής Συνθετικής Συμβουλευτικής.
Την ανάπτυξη της ικανότητας να δημιουργούν και να διατηρούν οι σπουδαστές μια αποτελεσματική συμβουλευτική σχέση.
Την καθιέρωση υψηλών κριτηρίων δεοντολογικής και επαγγελματικής άσκησης.
Διάρκεια Προγράμματος
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 2-3 έτη

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η προσωπική συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι προϋπόθεση.

Κλινική άσκηση: για την τελική διαπίστευση οι σπουδαστές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 100 ώρες εποπτευόμενης επαφής με πελάτες

Εποπτεία: για την τελική διαπίστευση οι σπουδαστές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 30 ώρες αναγνωρισμένης εποπτείας.

Επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των γραπτών εργασιών του μαθήματος:

Σημειωματάριο καταγραφής της εκπαιδευτικής εμπειρίας που να καλύπτει όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού μαθησιακού ημερολογίου.

Τα θέματα που καλύπτονται στα δύο έτη (Τρεις κύκλοι) είναι τα επόμενα: (υπόκειται σε αλλαγές)
Γνωριμία – Κώδικας δεοντολογίας
Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες Στάδιο Ι
Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες Στάδιο II
Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες Στάδιο ΙΙΙ και IV
Κλείσιμο Ομάδας – Εξετάσεις
Έναρξη – Δυναμική ομάδας
Τηλεφωνική συμβουλευτική (μεταβίβαση – αντιμεταβίβαση)
Θέματα φύλων – φεμινισμός
Θεραπεία ζεύγους
Εφηβεία και ναρκισσισμός
Κλείσιμο Ομάδας – Εξετάσεις
Μεταβίβαση – Αντιμεταβίβαση (και ερωτική)
Σχεσιακή ψυχοθεραπεία
Σύνθεση Ι – Περιστατικό Αξιολόγηση
Σύνθεση ΙΙ
Ψυχοπαθολογία Ι
Ψυχοπαθολογία ΙΙ
Θεραπευτική σχέση
Κλείσιμο ομάδας – Παρουσιάσεις
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
(υπόκειται σε αλλαγές)

Φρόυντ
Άντλερ
Ρότζερς
Συναλλακτική I
Gestalt
Συστημική – γενεόγραμμα
Γνωσιακή – Συμπεριφορική
Θετική Ψυχολογία – Έρικσον
Υπαρξιακή
Ψυχοδυναμική
Υπερπροσωπική – Ψυχοσύνθεση
Σεμινάρια
Εξαρτήσεις
Art Therapy I
Όνειρα
Κρίσεις Πανικού
Θυμός & Φόβος
Διατροφικές διαταραχές
Πένθος
Ψυχοσύνθεση
Η νομική/επαγγελματική διάσταση του συμβούλου
Το μάρκετινγκ του εαυτού μας/ συμβουλευτική μέσω διαδικτύου
Διαχείριση στρες
Σχετική βιβλιογραφία

Διαχείριση Στρες
Εισαγωγή στις Συμβουλευτικές Δεξιότητες
Ενηλικιωθείτε
Εξάρτηση και Εξαρτήσεις
Η Συναλλακτική Ανάλυση Σήμερα
Θεραπεία Gestalt
Κλινική Αξιολόγηση και Συμβουλευτική
Κλινική Συνθετική Εποπτεία
Οδηγός Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας
Συνθετική Θεραπεία
Συνθετική Θεραπεία: 100 Σημεία-Κλειδια
Τα Μυστικά της Συμβουλευτικής
Το Πρωταρχικό Τραύμα: Η Ψυχοσύνθεση στην Πράξη
Ψυχοσύνθεση: Μια Ψυχολογία του Πνεύματος
To Κάλεσμα του Εαυτού: ψυχοσυνθετικό coaching ζωής

Οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβληθούν σε μια συνέντευξη αξιολόγησης.

Πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:

Ένα πλήρες βιογραφικό
Δύο συστατικές επιστολές, μία ακαδημαϊκή και μία προσωπική.

Θα κληθείτε για μια συνέντευξη αξιολόγησης.

Οι αιτούντες έχουν την επιλογή να ακολουθήσουν τη ροή εκπαίδευσης για Δίπλωμα. (COSCA Diploma in Integrative Counselling)

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ο στόχος αυτού του πρώτου έτους είναι να εισαγάγει τα βασικά στοιχεία της συμβουλευτικής σχέσης σε σχέση με την ανθρωπιστική φιλοσοφία, να αναπτύξει τη θεωρία και τις δεξιότητες της ανθρωπιστικής συμβουλευτικής και να προετοιμάσει και να στηρίξει τους σπουδαστές καθώς αρχίζουν να εργάζονται με πελάτες συμβουλευτικής.

Παρουσιάζεται η προσέγγιση του κέντρου στη διαχείριση προβλήματος και μέσα από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων και δεξιοτήτων ο εκπαιδευόμενος αποκτά την εμπειρία να εργάζεται αποτελεσματικά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Σ’ αυτό το έτος, η εστίαση της εκπαίδευσης θα είναι στην εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης και κατανόησης στην κλινική άσκηση.

Ζητήματα όπως η εργασία με προβλήματα ψυχικής υγείας, πένθος και απώλεια, φύλο και σεξουαλικότητα, και εξουσία και προκατάληψη θα διερευνηθούν από ανθρωπιστική σκοπιά.

Γενικά, ο στόχος αυτό το έτος είναι να προετοιμαστούν οι σπουδαστές με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να εισέλθουν στο επαγγελματικό πεδίο της συμβουλευτικής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Έτους θα συνεχίσει να αξιολογείται η ικανότητα του σπουδαστή να λάβει την εκπαίδευση.

Η αξιολόγηση θα βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση καθώς και στην αξιολόγηση ομοτίμων και εκπαιδευτών, και θα περιλαμβάνει εξέταση των παρακάτω:

Την αυτοδέσμευση του σπουδαστή να στηρίξει την εκπαίδευση και την εξέλιξή του μέσω της δικής του τρέχουσας προσωπικής συμβουλευτικής/ψυχοθεραπείας. Αυτή χρειάζεται να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το παρόν επίπεδο ωριμότητας και σταθερότητας του σπουδαστή και την ικανότητα και δέσμευσή του να ασχολείται με το υλικό του μαθήματος στο σύνολό του.

Το επίπεδο εμπειρίας ζωής και εργασίας του σπουδαστή και την ικανότητα να μαθαίνει από αυτήν.

Το παρόν επίπεδο αυτεπίγνωσης του σπουδαστή και την ικανότητα να συμμετέχει στο εμπειρικό μαθησιακό περιβάλλον εντός περιβαλλόντων τόσο μεγάλων όσο και μικρών ομάδων.

Τη δυνατότητα του σπουδαστή να αναπτύσσει μια σχέση αρωγής και την επίγνωση τού πώς η προκατάληψη και η κοινωνική καταπίεση μπορούν να την επηρεάσουν.

Την ικανότητα του σπουδαστή να στοχάζεται πάνω στη μαθησιακή/προσωπική του διεργασία σε ένα συνεχώς ενημερωμένο ημερολόγιο μάθησης.

Την ικανότητα του σπουδαστή να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις του μαθήματος και να συντηρεί επαρκή ιδιωτική μελέτη.

Επικοινωνία με τον φορέα