Περιγραφή

H εκπαίδευση που γίνεται στην Play Therapy Greece είναι ένα υψηλού επιπέδου (επίπεδο 7) μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε Master in Play Therapy.

Προκειμένου να γίνει κάποιος δεκτός στην εκπαίδευση αυτή, θα πρέπει να έχει ήδη ένα πρώτο πτυχίο επιπέδου Bachelor ή αντιστοίχου (επίπεδο 5 ή 6) και επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία με παιδιά.

Πέραν των ουσιαστικών γνώσεων που προσφέρει το πρόγραμμα αυτό, είναι έτσι σχεδιασμένο και δομημένο ώστε να εκπαιδεύει άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες, εφοδιασμένους όχι μόνο με τις απαραίτητες γνώσεις για να εργαστούν θεραπευτικά μέσω του Play Therapy, αλλά και όλες τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τον εαυτό τους στον επαγγελματικό στίβο ως παιγνιοθεραπευτές.

Κι αυτό από το πρώτο κιόλας τριήμερο, με μάθημα για το οποίο προβλέπεται και εργασία (οι εργασίες γράφονται στα ελληνικά ή αγγλικά, ανάλογα την επιθυμία του εκπαιδευόμενου).

Η εποπτευόμενη πρακτική (100 ώρες-συνεδρίες) είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης και ξεκινά αμέσως, μετά το δεύτερο τριήμερο! Προβλέπονται, τουλάχιστον, 18 ώρες εποπτείας, για τις 100 ώρες πρακτικής. Εξ αυτών οι 5 προσφέρονται από το πρόγραμμα και γίνονται μέσα σε αυτό, ενώ οι υπόλοιπες 13 γίνονται ατομικά με επόπτη της επιλογής σας και δικό σας κόστος, από τις λίστες εγκεκριμένων εποπτών του PTI.

Οι εκπαιδευόμενοι είναι από την πρώτη μέρα του προγράμματος πλήρως πιστοποιημένοι από το Play Therapy International (PTI), τον μεγαλύτερο ίσως φορέα για το play therapy, ως trainees και τελειώνοντας επιτυχώς τον πρώτο κύκλο του certificate, είναι ολοκληρωμένοι επαγγελματίες και μπορούν να εργάζονται θεραπευτικά με ατομικά περιστατικά, ήπιας ή μέτριας σοβαρότητος (υπάρχουν εργαλεία προκειμένου να γίνει η εκτίμηση) και με μη-κατευθυντικό τρόπο.

Ο τίτλος στην περίπτωση αυτή είναι Certified Therapeutic Play Practitioner. Τους πιστοποιημένους εκπαιδευόμενους ή πιστοποιημένους θεραπευτές μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.playtherapyregister.org.uk, αφού επιλέξετε ως χώρα την Ελλάδα.

Ο επόμενος κύκλος σπουδών είναι το Diploma, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να κάνει κανείς, αν δεν επιθυμεί. Στον κύκλο αυτό μπαίνει κανείς, εφ’ όσον έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του Certificate στους 9 μήνες και έχει κάνει τουλάχιστον 50 ώρες από τις 100 της πρακτικής του.

Λίγα λόγια για το Play Therapy

Το Play Therapy (παιγνιοθεραπεία) είναι μια κυρίως μη-κατευθυντική θεραπευτική προσέγγιση, που χρησιμοποιεί ως μέσον το παιχνίδι και τις δημιουργικές τέχνες. Για τα παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών, ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος θεραπείας είναι μέσω παιχνιδιού και δημιουργικών τεχνών, καθώς το παιχνίδι είναι για τα παιδιά ένα φυσικό μέσον έκφρασης.

Στο play therapy το παιδί, με την παρουσία ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου ενήλικα, παίρνει βοήθεια, ανακουφίζεται και επιλύει συναισθηματικές συγκρούσεις και προβλήματα συμπεριφοράς, μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Το Play Therapy χρησιμοποιείται, επίσης, επιτυχώς με εφήβους, ενήλικες και οικογένειες.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και απευθύνεται σε οποιονδήποτε θα ενδιαφερόταν να ασχοληθεί επαγγελματικά με το Play Therapy.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με παιδιά σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο.

Ενδεικτικά απευθύνεται σε: Κλινικούς Ψυχολόγους, Ψυχίατρους, Παιδοψυχίατρους και Παιδίατρους, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Ψυχοθεραπευτές, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Δασκάλους, Καθηγητές, Νηπιαγωγούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, κά.
Προκειμένου να γίνει κάποιος δεκτός στην εκπαίδευση αυτή, θα πρέπει να έχει ήδη ένα πρώτο πτυχίο επιπέδου Bachelor ή αντιστοίχου (επίπεδο 5 ή 6) και επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία με παιδιά. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε την αντίστοιχη εμπειρία θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δομή του προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του κάθε κύκλου είναι 20 μήνες για το Certificate και 18 μήνες για το Diploma, με την επιπλέον δυνατότητα αλληλοεπικάλυψης μεταξύ τους.

Και οι 20 μήνες του προγράμματος γίνονται από τον τόπο διαμονής του κάθε ενός, εκτός από τα 5 τριήμερα, όπου απαιτείται η φυσική του παρουσία στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος, στην έδρα της Play Therapy Greece, στην Αθήνα.

Η δομή του κάθε κύκλου είναι ίδια, προβλέποντας 5 τριήμερα βιωματικής δια ζώσης εκπαίδευσης, ακαδημαϊκές εργασίες που πρέπει να κατατεθούν εντός 9 μηνών από την έναρξη του προγράμματος και κλινικές εργασίες με 100 ώρες εποπτευόμενης πρακτικής που θα πρέπει να κατατεθούν εντός 20 μηνών από την έναρξη του προγράμματος.

Όταν κάποιος ολοκληρώσει και το Diploma, τότε αποκτά τον τίτλο του Certified Play Therapist και μπορεί να εργαστεί πέραν των ατομικών περιστατικών και με γκρουπ, με όλων των επιπέδων τα περιστατικά, με κατευθυντικό και μη-κατευθυντικό τρόπο, ανάλογα με τις ανάγκες του περιστατικού. Στο επίπεδο αυτό μπορεί κανείς να δουλέψει με μεγαλύτερη άνεση και γνώση με εφήβους και ενήλικες.

Προοπτικές Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου μοντέλου Play Therapy είναι τόσο θεαματικά, που οι θεραπευτές που το εφαρμόζουν μπορούν άνετα να υποστηρίξουν το δικό τους γραφείο, εργαζόμενοι ως ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το κόστος για το πρώτο επίπεδο της εκπαίδευσης (certificate), είναι 2.700€ + 80€ η εγγραφή στο PTI + 50€ η αγορά ενός υποχρεωτικού βιβλίου έκδοσης PTI, δηλαδή συνολικά 2.830€. Είναι τιμή που δόθηκε εξαιρετικά για την Ελλάδα και στην ελληνική γλώσσα. Στην Αγγλία το ίδιο course στοιχίζει 3.950 +130 €. Στο κόστος εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 24% και η ομαδική εποπτεία. Η ατομική εποπτεία γίνεται με έξοδα του εκπαιδευόμενου, με επόπτη της προτιμήσεως του από την λίστα των εγκεκριμένων εποπτών του PTI.

Τα δίδακτρα εξοφλούνται εφ' άπαξ ή ως εξής:

  1. 10% (280 €) προκαταβολή για την προεγγραφή και την κράτηση θέσεως.
  2. 40% (1.150 €) μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη της εκπαίδευσης (30/09/2022) και
  3. 50% (1.400 €) - είτε εξόφληση, 15 ημέρες πριν την έναρξη του δεύτερου τριημέρου (25/11/2022), είτε σε 5 μηνιαίες δόσεις (από την έναρξη του προγράμματος – 21/11/2022) των 320 ευρώ (υπάρχει μια προσαύξηση 200 ευρώ).

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 21 Οκτωβρίου 2022 και θα διεξαχθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

  • 1ο τριήμερο: 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2022
  • 2ο τριήμερο: 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2022
  • 3ο τριήμερο: 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου 2023
  • 4ο τριήμερο: 21, 22 και 23 Απριλίου 2023 και
  • 5ο τριήμερο: 16, 17 και 18 Ιουνίου 2023

Οι ώρες του προγράμματος είναι από 09:00 έως 17:00 Παρασκευή και Σάββατο και από 09:00 έως 16:00 την Κυριακή. Μια εκ των τριών ημερών γίνονται 2 ώρες εποπτείας μετά το πέρας του προγράμματος.

Το πρόγραμμα παρέχει υψηλή πιστοποίηση, η οποία δίδεται από το PTI (Play Therapy International), το οποίο δίνει και την δυνατότητα να συνεχίσει κανείς με Master και Phd με το Leeds Beckett University.

Με την πιστοποίηση του προγράμματος μπορεί κανείς να εργαστεί παντού ανά τον κόσμο, όντας διεθνώς αναγνωρισμένος.

 

Επικοινωνία με τον φορέα