Περιγραφή

Το ανθρώπινο δυναμικό διαδραματίζει το βασικότερο ρόλο στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. To Diploma in Human Resources Management του ΙST College θα σας μυήσει στις πιο βασικές σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Θα αποκτήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να εξετάσετε και να διερευνήσετε πώς μπορούν να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη σημασία που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας στη λειτουργία, αλλά και την κερδοφορία των επιχειρήσεων και είναι σχεδιασμένο για να δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται και να καινοτομούν στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων αναγκών και προκλήσεων από την άποψη της απόκτησης, ανάπτυξης και διατήρησης ταλέντων. Το περιεχόμενο του καλύπτει, από τα θεμέλια της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και τη λήψη αποφάσεων, μέχρι θέματα ηγεσίας, δημιουργίας ομάδων και είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια 360º άποψη για το Ανθρώπινο Δυναμικό. Επίσης, ο ευέλικτος τρόπος παρακολούθησης μέσω online και on demand μαθημάτων το καθιστά πλήρως προσαρμοζόμενο στο καθημερινό πρόγραμμα των συμμετεχόντων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχος του Diploma in Human Resources Management είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις, την κατανόηση και τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους σημερινούς επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και να τους καταστήσει ικανούς να συνεισφέρουν αποτελεσματικά σε δυναμικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

  • Σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γερές βάσεις στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και επιδιώκουν να βελτιώσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας τους
  • Σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις εργασιακές σχέσεις, να βελτιώσουν την εταιρική κουλτούρα και να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων
  • Σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν δική τους εταιρεία συμβούλων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
  • Σε στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη
  • Σε Managers που έχουν την ευθύνη ανάπτυξης μιας ομάδας
  • Σε συμβούλους επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων/ Επιχειρηματίες Διευθυντές ή Προϊστάμενους διαφόρων Τμημάτων μίας Επιχείρησης

Πιστοποιήσεις Προγράμματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης από το IST και Certificate of Recognition από το Chartered Management Institute (CMI) που αποτελεί τον πιο έγκριτο εκπαιδευτικό οργανισμό μάνατζμεντ σε όλη την Ευρώπη, με περισσότερα από 180.000 μέλη.

Introduction to Human Resources Management

Competency Management

Talent Strategy & Planning

Sourcing & Recruiting

Performance Management

Learning & Development

Succession Management

Leadership Development

Compensation & Benefits

Human Resources Information System & Metrics

Labor Law

Με τις διαρκείς αλλαγές  στην αγορά εργασίας ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν τους σωστούς υποψηφίους, επόμένος ο κλάδος του Human Resources Management γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη άνθιση. Η τάση αυτή προσφέρει ευκαιρίες καριέρας και σε όσους προέρχονται από τον κλάδο της Ψυχολογίας, αφού οι αναλυτικές δεξιότητες και η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς που διαθέτει ένας εκπαιδευμένος ψυχολόγος βρίσκουν άμεση εφαρμογή στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επικοινωνία με τον φορέα