Περιγραφή

Η εκπαίδευση αυτή αγκαλιάζει τις βασικές αρχές της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, και ειδικότερα αυτή της Virginia Axline, η οποία διατύπωσε και τις βασικές παραδοχές του γνήσιου Messy Play, του Carl Rogers με την προσωποκεντρική προσέγγισή του, και του Michael White με την αφηγηματική ψυχοθεραπευτική του προσέγγιση, τονίζοντας ότι «ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος και το πρόβλημα είναι το πρόβλημα», διαχωρίζοντας τα προβλήματα από το «είναι» του ανθρώπου. Επιπλέον, αναγνωρίζει τη συνεισφορά και άλλων θεωρητικών του 20ου αιώνα, οι οποίοι συνέβαλαν στον δρόμο προς τη παιδοψυχολογία και την είσοδό μας στον μαγικό κόσμο των παιδιών, όπως ο John Bowlby, o Urie Bronfenbrenner, ο Donald Winnicott, ο οποίος αναφέρει ότι «δεν υπάρχει το ιδανικό περιβάλλον» κ.ά.

Γιατί να κάνω αυτό το πρόγραμμα;

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα μάθεις όλα τα μυστικά του Messy Play καθώς με μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση θα γίνεις ένας ολοκληρωμένο επαγγελματίας με αυτοπεποίθηση. Το σημαντικότερο; Το messy play κατακτά ολοένα και περισσότερο τον κόσμο των παιδιών και έχει μπει ήδη σε πολλές εκπαιδευτικές μονάδες ενώ αποτελεί την πρώτη θεραπεία για πολλούς ειδικούς.

Στόχος του προγράμματος είναι να γίνουμε ολοκληρωμένοι επαγγελματίες στο είδος, για αυτό και το πρόγραμμα σας εκπαιδεύει από την αρχή έως και το τέλος, σε όλα τα βήματα δηλαδή για την εφαρμογή του sensory & messy play.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Η παρούσα εκπαίδευση απευθύνεται σε όσους επαγγελματίες μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε τομέα, όπως ενδεικτικά: Σύμβουλοι, Κλινικοί ψυχολόγοι, Ψυχοθεραπευτές, Ψυχίατροι, Παιδοψυχίατροι, Παιδίατροι, Κοινωνιολόγοι, Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι όλων των βαθμίδων, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχοθεραπευτές, Κλινικοί ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Κοινωνικοί λειτουργοί, κ.ά.

Στόχος του προγράμματος:

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο, με σκοπό:

 • την ενίσχυση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων
 • την αύξηση της ικανοποίησης και της αυτοπεποίθησής σας κατά την εργασία σας με παιδιά
 • την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας ώστε να μπορείτε να βοηθήσετε παιδιά με συναισθηματικές δυσκολίες
 • την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας ώστε να μπορείτε να ανακουφίσετε παιδιά με δυσκολίες ψυχικής υγείας και ζητημάτων συμπεριφοράς
 • την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας ώστε να ενισχύσετε τον λόγο και την κίνηση των παιδιών
 • την προσωπική ανάπτυξή σας

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, κάθε συμμετέχων θα έχει καταφέρει:

 • την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην εργασία του με όλα τα παιδιά (ατομικά και σε ομάδες), τυπικής ή μη τυπικής ανάπτυξης
 • την απόκτηση της ικανότητας της εκτίμησης της εκάστοτε περίπτωσης, σχεδιάζοντας στοχευμένα παιχνίδια
 • την κατανόηση των βασικών αρχών, οι οποίες διέπουν το sensory & messy play, κάνοντας την ορθή επιλογή, χρήση και εφαρμογή των τεχνικών του
 • την απόκτηση της ικανότητας να εκτιμά τις ανάγκες των παιδιών, παρέχοντας τις κατάλληλες τεχνικές
 • την απόκτηση της ικανότητας να λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις που άπτονται ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας, τα οποία αφορούν όλους, όσους εμπλέκονται
 • αυξημένη αυτοπεποίθηση στις τεχνικές του sensory & messy play & therapy με παιδιά και εφήβους
 • αυξημένη αυτοπεποίθηση κατά την επικοινωνία του με γονείς, δασκάλους και κάθε άλλον ενήλικα που εμπλέκεται στο κοινωνικό σύστημα του παιδιού
 • την απόκτηση συμβουλευτικών, θεραπευτικών και πρακτικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε να μπορεί να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να ολοκληρώνει με επιτυχία το παρεμβατικό του πρόγραμμα, μέσω του sensory & messy play & therapy
 • την ανάπτυξη της συνειδητότητας της προσωπικής του ανάπτυξης
 • τη βαθύτερη κατανόηση της θεωρητικής γνώσης της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της ψυχολογίας των παιδιών και των εφήβων
 • τη βαθύτερη κατανόηση των ερευνητικών θεμάτων και μεθόδων, για την έρευνα στο sensory & messy play & therapy

Εκπαιδευτικές μέθοδοι

 • Διαλέξεις
 • Βιωματικές ασκήσεις
 • Προσωπική μελέτη και παρουσιάσεις περιπτώσεων κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
 • Συμμετοχή σε παιχνίδια messy play
 • 5 μικρές εργασίες
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός προγράμματος με παιχνίδια messy play
 • Εποπτείες

Είναι αρκετά σημαντικό οι συμμετέχοντες να δουλεύουν με παιδιά, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. Για  την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι καλό να έχουν ολοκληρωθεί 20 ώρες εποπτείας, συνεπώς, οι συμμετέχοντες είναι καλό να εργάζονται με παιδιά. Η ομαδική κλινική εποπτεία θεωρείται από τις βασικές εκπαιδευτικές μεθόδους, καθώς η ενθάρρυνση ή ακόμη και η επίλυση διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να αναδυθούν συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχή σας εκπαίδευση.

Προοπτικές Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείς να μπεις στην ομάδα των πιστοποιημένων επαγγελματιών στο Sensory & Messy Play στην πρόληψη και την παρέμβαση, να έχεις όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την απόλυτη μέθοδο-κλειδί για τον μαγικό κόσμο των παιδιώω, να ενισχύσεις το βιογραφικό σου και να έχεις δικαίωμα εγγραφής στον Σύλλογο Sensory & Messy Play.

Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 5 ανεξάρτητες ενότητες. 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Sensory & Messy Play 

 • Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 • Λήψη Ιστορικού 
 • Δημιουργία Ομάδων
 • Δουλειά μέσα στις Ομάδες
 • Ερευνητικά Εργαλεία
 • Αξιολόγηση-Εκτίμηση
 • Παρατήρηση
 • Ειδικές Περιπτώσεις: Αυτισμός
 • Πνευματικές ή Σωματικές Δυσκολίες

Ενότητα 2: Sensory Play

 • Βασικά παιχνίδια
 • Σχεδιασμός παιχνιδιών ανά θεματικές (ενσυναίσθηση, συναισθηματικές δυσκολίες, επικοινωνία, λόγος, κίνηση, μνήμη, προσοχή, διατροφή, πένθος, μετανάστευση κ.ά.)
 • Συμβολικό παιχνίδι 
 • Δραματοθεραπεία 
 • Μελέτες περίπτωσης 


Ενότητα 3: Messy Play

 • Παιχνίδια με πηλό 
 • Παιχνίδια με χρώματα 
 • Παιχνίδια με νερό 
 • Παιχνίδια με oobleck
 • Σχεδιασμός παιχνιδιών ανά θεματικές(ενσυναίσθηση, συναισθηματικές δυσκολίες, επικοινωνία, λόγος, κίνηση, μνήμη, προσοχή, διατροφή, πένθος, μετανάστευση κ.ά.) 


Ενότητα 4: Δεοντολογία 

 • Ηθικά διλήμματα 
 • Δυσκολίες κατά την εφαρμογή των παιχνιδιών 
 • Επικοινωνία με γονείς, δασκάλους κ.ά.
 • Messy Play στον κόσμο των ενηλίκων
 • Natural Play 


Ενότητα 5

 • Παρουσιάσεις των τελικών εργασιών των σπουδαστών των παιχνιδιών

Το κόστος ανέρχεται σε 700 ευρώ για επαγγελματίες, 650 ευρώ για φοιτητές και ανέργους, 600 ευρώ για προεγγραφές έως 16/09/22. Το ποσό καταβάλλεται σε άτοκες μηνιαίες δόσεις  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται ο τίτλος: «Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στο Sensory & Messy Play».

Με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στον Σύλλογο, αποστέλλεται και Βεβαίωση Πιστοποίησης και από τον Σύλλογο.

 • ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ-ΕΝΑΡΞΗ: 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10:00-12:00
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1  12-13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10:00-17:00
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 14-15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10:00-17:00
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3 18-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 10:00-17:00
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4 11-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 10:00-17:00 ΛΗΞΗ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5 13-14 ΜΑΙΟΥ 10:00-17:00
 • 12 μήνες από την έναρξη του προγράμματος για την ολοκλήρωση των εργασιών
 • 12 μήνες από την έναρξη του προγράμματος για την ολοκλήρωση των 20 ωρών εποπτείας

Επικοινωνία με τον φορέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα από τον ίδιο Φορέα