Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις προσφέρει εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία στις πλέον εξελιγμένες ψυχολογικές, βιολογικές και οικολογικές προσεγγίσεις στον τομέα των εξαρτήσεων, ιδιαίτερα στην αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία τους. Περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, κλινικά εργαστήρια, ομάδες εποπτείας, πρακτική σε δομές σχετικές με τις εξαρτήσεις και αναστοχαστικές ασκήσεις που αφορούν τις μαθησιακές εμπειρίες των φοιτητών.

Η έρευνα και η διπλωματική εργασία στοχεύουν στην επέκταση της τεκμηριωμένης γνώσης όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία των εξαρτήσεων στη χώρα μας.

Τα μαθήματα διδάσκονται από ένα δίκτυο κλινικών επαγγελματιών, ερευνητών και καθηγητών πανεπιστημίου οι οποίοι στοχεύουν στην αριστεία όσον αφορά τους τομείς της πρόληψης και της θεραπείας και την υποστήριξη και ενδυνάμωση των εθνικών προσπαθειών σε αυτόν τον χώρο.

Σκοπός

Το πρόγραμμα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες:

  • Πρακτικές γνώσεις σχετικά με τις εθιστικές ουσίες, τις μορφές καταχρήσεων και τη νευροβιολογική και νευροφαρμακολογική βάση για την κατάχρηση και τον εθισμό σε ουσίες.
  • Τις πρόσφατες τεκμηριωμένες εξελίξεις στον τομέα της αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα και οικογένειες με προβλήματα εθισμού.
  • Γνώσεις σχετικά με τις νεότερες τάσεις, τις δεξιότητες στη θεραπεία, τη μείωση της βλάβης, τα προγράμματα αυτοβοήθειας και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε ολόκληρη την κοινότητα.
  • Οργανωμένη πρακτική με εποπτεία που τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν την ικανότητά τους για παρέμβαση σε οικογένειες, παιδιά και εφήβους, τη σχολική κοινότητα, την ευρύτερη κοινότητα και σε μειονοτικούς πληθυσμούς που έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα της κατάχρησης και του εθισμού σε ουσίες.

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τις κλινικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι αντιμετώπισης εξαρτήσεων, ψυχολόγοι ή κλινικοί θεραπευτές σε κέντρα πρόληψης εξαρτήσεων, σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και κλινικές, σε προγράμματα απεξάρτησης και σε δομές και οργανισμούς όπου εφαρμόζονται ατομικές, οικογενειακές ή ομαδικές παρεμβάσεις για τη χρήση/κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση από αυτές.

Επιπλέον θα μπορούν να εργαστούν σε ερευνητικά κέντρα και σε οργανισμούς που ασχολούνται με επιδημιολογικές μελέτες ή το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης/ευαισθητοποίησης του κοινού.

Κριτήρια εισαγωγής

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Ψυχολογίας, Ιατρικής και Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επικοινωνία με τον φορέα