Περιγραφή

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing σε συνεργασία με την κα. Ρίτα Βεντούρα, Μ.Α. ΕCP, Ψυχολόγο, Προσωποκεντρική ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια και επόπτρια, καθώς και πιστοποιημένη EFT θεραπεύτρια & επόπτρια, διοργανώνουν για όγδοη φορά πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Οικογενειακή Θεραπεία – Θεραπεία Ζεύγους.

Θεωρητικό πλαίσιο:

Το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης βασίζεται στην προσωποκεντρική θεραπεία οικογένειας και ζεύγους (Gaylin και O’Leary), στην θεωρία του συναισθη-ματικού δεσμού (Bowlby), καθώς και στη συγκινησιακά εστιασμένη θεραπεία (Sue Johnson).

Περιεχόμενο της εκπαίδευσης: 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρία, βιωματική επεξεργασία, πρακτική και εποπτεία. Αυτό σημαίνει, ότι σε όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης δίνονται θεωρητικά άρθρα, παρουσιάζονται βίντεο και γίνονται πολλές βιωματικές ασκήσεις. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προσωπική βιωματική εμπειρία των συμμετεχόντων, ως μέλη της δικής τους οικογένειας, ή/και της συντροφικής τους σχέσης.

Στόχοι της εκπαίδευσης είναι:

  • η καλλιέργεια και ανάπτυξη βασικών θεραπευτικών δεξιοτήτων οικογένειας και ζεύγους
  • η κατανόηση και εφαρμογή των αρχών της προσωποκεντρικής προσέγγισης στην θεραπεία οικογένειας και ζεύγους
  • η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στις αρχές που διέπουν την θεραπευτική στάση απέναντι σε μια οικογένεια, ή ένα ζευγάρι
  • η αναγνώριση και θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται στην συντροφική σχέση και την καθιστούν δυσλειτουργική
  • η θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση της συναισθηματικής δυσφορίας των ατόμων μιας οικογένειας

Η εκπαίδευση διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος.

(9 εκπαιδευτικά Σαββατοκύριακα: 120 ώρες δια ζώσης ομαδική εκπαίδευση).

Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός ομάδας (βιντεοσκόπηση και παρουσίαση μια θεραπευτικής συνεδρίας, μελέτη και συγγραφή εργασίας, 80 εκπαιδευτικές ώρες).

Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών: 200 ώρες.

Σε εκπαιδευμένους/ες ψυχοθεραπευτές/εύτριες και συμβούλους ψυχικής υγείας ανεξαρτήτως προσέγγισης, οι οποίοι/ες διαθέτουν τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία.

Η ολοκλήρωση των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης».

Σημείωση: Για τις περιπτώσεις εκείνες που έχει  ολοκληρωθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική, και υπάρχει ενδιαφέρον, χωρίς την σχετική εμπειρία, μπορεί να συμμετάσχει κανείς στο πρόγραμμα και θα του χορηγηθεί «Βεβαίωση Παρακολούθησης», η οποία, μελλοντικά, όταν το ενδιαφερόμενο άτομο έχει καλύψει όλα τα προαπαιτούμενα κριτήρια. θα αντικατασταθεί με «Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης».

Η εκπαίδευση διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος (9 εκπαιδευτικά Σαββατοκύριακα, 120 ώρες δια ζώσης ομαδική εκπαίδευση). Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός ομάδας (βιντεοσκόπηση και παρουσίαση μια θεραπευτικής συνεδρίας, μελέτη και συγγραφή εργασίας, 80 εκπαιδευτικές ώρες).

Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών: 200 ώρες

Ημερομηνία έναρξης: Θα ανακοινωθεί σύντομα

Επικοινωνία με τον φορέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα στην ίδια κατηγορία

Εκπαιδευτικά προγράμματα από τον ίδιο Φορέα