Περιγραφή

Στο κέντρο περί Ψυχής παρέχονται ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες και επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα με επίκεντρο τη συμβουλευτική ψυχικής υγείας και την ψυχολογία.

To κέντρο και οι ειδικοί ψυχικής υγείας σύμφωνα με το νόμο «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 2472/1997 τηρεί τις αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας διατηρώντας αυστηρά το επαγγελματικό απόρρητο των πελατών του.

Θεματολογία

  • Τι είναι η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία, απαραίτητες δεξιότητες, κλινική συνέντευξη και θέματα δεοντολογίας και επάρκειας.
  • Θέματα Ψυχοπαθολογίας, ποιες είναι οι διαγνωστικές κατηγορίες, ποια τα χαρακτηριστικά και η συμπτωματολογία, πότε χρειάζεται φαρμακοθεραπεία, ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, μελέτη περιπτώσεων (case studies).
  • Η εφαρμογή της Συμβουλευτικής σε διαφορετικά πλαίσια με σκοπό να μπορέσει ο κάθε συμμετέχων να δει τις διαφοροποιήσεις στην κλινική πρακτική, αλλά και από περίπτωση σε περίπτωση.

Εν γένει το πρόγραμμα αποσκοπεί σε μια σφαιρική κατανόηση του κλάδου και στην απόκτηση γνωσιολογίας βασικών θεραπευτικών αιτημάτων, αλλά και στην κατανόηση και χρήση των τεχνικών που βοηθάνε στην εφαρμογή της συμβουλευτικής.

Πρόγραμμα

Οκτώβριος

Κυριακή 29/10: Τι είναι η συμβουλευτική – Ποιες οι διαφορές με την ψυχοθεραπεία

Δεξιότητες άσκησης της Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας

Νοέμβριος

Κυριακή 05/11: Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις – Ποιες είναι οι βασικές Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και οι κυριότεροι εκπρόσωποι αυτών – Επικέντρωση στην Ψυχαναλυτική, Συστημική και Γνωσιακή Συμπεριφορική

Κυριακή 12/11: Δεοντολογία στην άσκηση της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας

Επαγγελματικό Απόρρητο και Εχεμύθεια, Αρχές Ηθικής, Επάρκεια

Κυριακή 19/11: Πως ορίζουμε την Ψυχική Ασθένεια – Κατηγορίες Ψυχικών Διαταραχών Συναισθηματικές Διαταραχές

Κατάθλιψη – Δυσθυμία – Διπολική Διαταραχή – Διάγνωση – Ψυχοθεραπευτική Παρέμβαση

Κυριακή 26/11: Αγχώδεις Διαταραχές και Κατηγορίες, Φοβίες, Διαταραχή Πανικού – Αναφορά στην Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και στις Εκδηλώσεις της

Δεκέμβριος

Κυριακή 03/12: Διαταραχές Προσωπικότητας – Οι 3 Βασικές Ομάδες – Ποια είναι τα Διαγνωστικά Κριτήρια/Ταξινόμηση

Κυριακή 10/12: Διατροφικές Διαταραχές – Ψυχογενής Ανορεξία – Ψυχογενής Βουλιμία – Διαταραχή Υπερφαγίας

Κυριακή 17/12: Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές – Παραφιλίες – Τα είδη της Παραφιλίας – Κριτήρια Διάγνωσης και Τρόποι Παρέμβασης

Ιανουάριος

Κυριακή 14/01: Ψυχώσεις – Σχιζοφρένεια – Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή και άλλες εκδηλώσεις των Ψυχώσεων – Αιτιοπαθογένεια – Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και ΨυχοΕκπαίδευση

Κυριακή 28/01: Μετατραυματική Διαταραχή του Stress – P.T.S.D. – Πως δημιουργείται το Τραύμα – Παράγοντες Επικινδυνότητας

Φεβρουάριος

Κυριακή 04/02: Ψυχολογικές στρατηγικές, Αμυντικοί Μηχανισμοί – Ποιοι είναι πως επιστρατεύονται – Σύνδεση της Εκδήλωσης Ψυχοπαθολογίας με συγκεκριμένους αμυντικούς μηχανισμούς

Κυριακή 18/02: 1η Συνεδρία/Κλινική Συνέντευξη – Λήψη Ιστορικού και Στόχοι της 1ης συνάντησης, Πλαίσιο, η Θεραπευτική Σχέση

Κυριακή 25/02: Συμβουλευτική σε Καταστάσεις κρίσης – Βραχεία Συμβουλευτική – Ορισμός της Ψυχολογικής Κρίσης – Είδη Κρίσεων – Χαρακτηριστικά του Ατόμου σε Κρίση – Πως αντιμετωπίζεται θεραπευτικά η Κρίση

Μάρτιος

Κυριακή 03/02: Συμβουλευτική για Εξαρτήσεις – Διαταραχές Σχετιζόμενες με Ουσίες – Συμπτωματολογία της Εξάρτησης – Κέντρα Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Κυριακή 10/03: Ενδοοικογενειακή βία και Παιδική Κακοποίηση – Συμβουλευτική σε θύματα κακοποίηση και θεραπευτική παρέμβαση ων θυμάτων

Κυριακή 31/03: Συστημική Συμβουλευτικής Ζεύγους και Οικογένειας – Επικοινωνιακά Μοτίβα – Θεραπεία και Επίλυση Προβλημάτων

Απρίλιος

Κυριακή 07/04: Διαπολιτισμική συμβουλευτική – Πως η Ψυχική Ασθένεια διαφοροποιείται ανά πολιτισμό/κουλτούτα – Πολιτισμικά Σύνδρομα

Κυριακή 14/04: Συμβουλευτική διαχείρισης πένθους – Απώλεια, τα στάδια του πένθους – Πότε η Απώλεια και το Πένθος μπορούν ν οδηγήσουν σε Ψυχικές Διαταραχές και Επικίνδυνες Σωματικές Καταστάσεις

Κυριακή 21/04: Συμβουλευτική Γονέων – Ομάδες Γονέων – Αποκατάσταση Ισορροπίας στην Οικογένεια και εκμάθηση διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων

Κυριακή 28/04: Συμβουλευτική LGBTQIA2+ ΑΤΟΜΩΝ – Θεωρίες για την Ανάπτυξη της Σεξουαλικότητας – Γονεϊκοί Δεσμοί – Αυτοαποκάλυψη – Οι ειδικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο Σύμβουλος

Μάιος

Κυριακή 12/05: Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας – 3 Τύποι Ψυχοσωματικών Διαταραχών – Η Επίδραση των Ψυχοκοινωνικών Παραγόντων στην εκδήλωση Ασθενειών – Ο ρόλος του Στρες και των Στοιχείων της Προσωπικότητας

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το υλικό των παρουσιάσεων και βιβλιογραφία αντίστοιχη της κάθε θεματικής.

Κατόπιν ολοκλήρωσης του προγράμματος λαμβάνεται:

Πιστοποίηση Εκπαίδευσης στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Το συνολικό κόστος της εκπαίδευσης με διδακτικές δόσεις ανέρχεται στα 800 ευρώ.

Προκαταβολή 200 ευρώ και το υπόλοιπο των 600 ευρώ σε 6 ισόποσες δόσεις των 100 ευρώ από 1- 5 Νοέμβρη έως 1-5 Απρίλη

Με εφάπαξ εξόφληση το ποσό ανέρχεται στα 600 ευρώ.

Κόστος εφάπαξ εξόφλησης λόγω πρώιμης εγγραφής τον μήνα Ιούνιο 500 ευρώ.

Όσοι ήδη έχουν παρακολουθήσει εκπαιδεύσεις του κέντρου δικαιούνται έκπτωση 20% διευκρινίζοντας το στην Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επικοινωνία με τον φορέα