Περιγραφή

Το Κέντρο θεραπείας και εκπαίδευσης Χρυσαλλίδα οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ατομική και ομαδική εμψύχωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά ή/και ενήλικες σε οποιοδήποτε πλαίσιο δημόσιο ή ιδωτικό.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείτε σε 2 πόλεις: Σε Πάτρα και Αθήνα. Στην παρούσα καταχώρηση αναφέρονται τα στοιχεία και ο χάρτης της διεύθυνσης στην Πάτρα. Στην Αθήνα, το πρόγραμμα πραγματοποιείται στην οδό: Γαλάτειας 12

Η εμψύχωση ατόμων/ομάδων είναι μια διαδικασία απαιτητική.

Το Κέντρο Χρυσαλλίδα μέσα απο την εκπαίδευση αυτήν προσφέρει τα εφόδια σε κάθε επαγγελματία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών προσωπικοτήτων με τις οποίες δουλεύει καθημερινά.

Οι βασικές αρχές της μη Κατευθυντικής-Παρεμβατικής εμψύχωσης και οι τεχνικές της σωματικής ψυχοθεραπείας -Σωματοσυναισθηματική απελευθέρωση N.D.S.P-S.E.R- κάνουν τους επαγγελματίες ικανούς να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις δυσκολίες που δημιουργούνται απο τις διαφορετικές προσωπικότητες .

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Μη Κατευθυντικής Εμψύχωσης & Συμβουλευτικής

Το πρόγραμμα είναι απαραίτητη εκπαίδευση για ειδικούς ψυχικής υγείας,παιδαγωγούς όλων των βαθμίδων, μουσικούς, δασκάλους μουσικοκινητικής αγωγής, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, προπονητές,δασκάλους θεατρικού παιχνιδιού, χορευτές,δασκάλους γιόγκα, δασκάλους εναλλακτικών θεραπειών, δασκάλους χορωδιών, κινησιολόγους,θεατρολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, σχολικούς ψυχολόγους και για όλους τους επαγγελματίες που βρίσκονται σε ατομική ή ομαδική διάδραση με ανθρώπους.

Σχετικά με το Κέντρο Θεραπείας και Εκπαίδευσης Χρυσαλλίδα

Το Κέντρο θεραπείας & εκπαίδευσης «Χρυσαλλίδα» ίδρυσε η Κουτρουμπάνου Σεβαστιάνα.μαζί με την συνάδελφό της, Στάμου Ευδοκία το 1996 με σκοπό την ανάπτυξη των μεθόδων που ακολουθεί και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Απο το 1996 δραστηριοποιείται με θεραπευτικά προγράμματα, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο της συμβουλευτικής, της ψυχοθεραπείας, της ολιστικής σωματικής θεραπείας στα πλαίσια της μη κατευθυντικής προσέγγισης.

Απο τότε το Κέντρο έχει πραγματοποιήσει συνεργασίες με το Παν/μιο Πατρων , σεμινάρια σε ομάδες εκπαιδευτικών και γονέων και εφήβων.

Ανέπτυξε συνεργασία με το ινστιτούτο ψυχολογίας και έρευνας,“AGORA”του Παρισιού, κάνοντας σεμινάρια στον γενικό πληθυσμό με καλεσμένο τον καθηγητή ψυχολογίας και ιδρυτή της N.D.I. μεθόδου, Michel Lobrot.

Έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει αρκετές ομιλίες, ενημερώσεις και ανοιχτές συζητήσεις πάνω σε θέματα ψυχολογίας και ψυχικής υγείας.
Τα τελευταία χρόνια προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στον τομέα της συμβουλευτικής, της σωματικής ψυχοθεραπείας και της κρανιοϊερής θεραπείας

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 2 ακαδημαϊκα έτη.

Οι ώρες εργασίας είναι συνολικά 330 οι οποίες κατανέμονται ως εξης:

Ενα Σ.Κ κάθε μήνα απο Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο (10 Σ.Κ σε κάθε έτος)

Ενα 4ήμερο πρακτικής άσκησης μετά το τέλος των Σ.Κ

1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Μη Κατευθυντική Εμψύχωση - Συμβουλευτική

2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κρανιο-ιερή Θεραπεία

3. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Σωματική Ψυχοθεραπεία Μη Κατευθυντικής Προσέγγισης (N.D.S.P-S.E.R)

Επικοινωνία με τον φορέα