Περιγραφή

Το StoryPlay® είναι ένα σύγχρονο, evidence based θεραπευτικό μοντέλο, το οποίο δίνει στον θεραπευτή ή τον επαγγελματία την δυνατότητα, να χρησιμοποιεί δημιουργικές προσεγγίσεις για θεραπεία, επίλυση προβλημάτων, προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη. Η Dr. Joyce Mills, για πάνω από δύο δεκαετίες, δημιούργησε και διαρκώς επεκτείνει το StoryPlay® , διευρύνοντας το μοντέλο του Play Therapy που βασίζεται στις αρχές του Milton Erickson.

Το StoryPlay® χρησιμοποιεί ως βάση τις μεταφορές, την αφήγηση ιστορίας και το παιχνίδι, μαζί με τις αρχές του μοντέλου της θεραπευτικής ύπνωσης του Milton Erickson, τις διδασκαλίες των ιθαγενών, για να σχεδιάσει κάποιος τις θεραπευτικές του προσεγγίσεις και να τις εφαρμόσει κατάλληλα.

Είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο, για κάθε θεραπευτή, ανεξαρτήτως αρχικής προσέγγισης, καθώς και για κάθε επαγγελματία που δουλεύει με παιδιά και γονείς.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας-θεραπευτές, οποιασδήποτε προσέγγισης (ομιλητικής θεραπείας ή και δημιουργικής θεραπείας), ψυχολόγους, παιδίατρους, ψυχίατρους και παιδοψυχίατρους, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, που αναζητούν δημιουργικούς τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Επίσης, απευθύνεται σε Coaches, στελέχη επιχειρήσεων και υπαλλήλους, που αναζητούν νέους τρόπους και δημιουργικές προσεγγίσεις, προκειμένου να μειώσουν το στρες, να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες και να φέρουν χαρά και δημιουργικότητα στον χώρο εργασίας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς, που θα ήθελαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ξεπεράσουν δυσκολίες, άγχη και φόβους, και να μεγαλώσουν ψυχικά δυνατά και χαρούμενα παιδιά.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε 8 πεντάωρες συναντήσεις, συνολικά 40 ώρες. Προκειμένου οι συμμετέχοντες να πιστοποιηθούν στο Level I και να έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο Level II, θα πρέπει να εφαρμόσουν το μοντέλο σε 30 ώρες δουλειάς με τον πληθυσμό που δουλεύουν και να κάνουν τουλάχιστον 5 εποπτείες. Επίσης, θα χρειαστεί να γράψουν ένα σύντομο case study, 2.000 λέξεων, όπου δείχνουν τον τρόπο που εφάρμοσαν το μοντέλο και τα αποτελέσματα που έφεραν.

Προοπτικές Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Με το μοντέλο StoryPlay, πέραν της εφαρμογής του με θεραπευτικά αποτελέσματα, μπορεί κανείς να οργανώνει εργαστήρια και ομάδες, με αποτέλεσμα να κάνει γνωστή την δουλειά του και την αποτελεσματικότητα της σε ευρύτερο κοινό.

Πρόσθετες Παροχές

Τα ονόματα όσων πιστοποιούνται, αναρτώνται στον κατάλογο (Register) πιστοποιημένων στο μοντέλο θεραπευτών ή μη, στην ιστοσελίδα της Play Therapy Greece .

Early Bird: Για εγγραφές μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2022, το κόστος είναι 80€ + ΦΠΑ ανά συνάντηση.

Για μόνιμα διορισμένους Δημοσίους Υπαλλήλους υπάρχει έκπτωση 30€ για κάθε ημέρα εκπαίδευσης πλέον ΦΠΑ.

Όταν το ποσό προεξοφλείται υπάρχει έκπτωση 10%.

Στην προεξόφληση μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, η έκπτωση προστίθεται στην έκπτωση του early bird.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου 2022 και διεξάγεται σε 8 πεντάωρες συναντήσεις. Οι ημέρες διεξαγωγής του είναι Σάββατα, στις παρακάτω ημερομηνίες: 

  • 1η ημέρα: 15/10/22,  
  • 2η ημέρα: 5/11/22, 
  • 3η ημέρα: 26/11/22,  
  • 4η ημέρα: 17/12/22, 
  • 5η ημέρα: 14/01/23,  
  • 6η ημέρα: 4/02/23, 
  • 7η ημέρα: 18/02/23, 
  • 8η ημέρα: 11/03/23.  

Η διάρκεια κάθε ημέρας είναι από 14:00 έως 19:00.

Είναι ίσως το μοναδικό θεραπευτικό μοντέλο, που μπορεί να εφαρμοστεί κατάλληλα και αποτελεσματικά, με την παρουσία τρίτου προσώπου στην συνεδρία, όπως πχ μεταφραστής.

Ήδη από την πρώτη ημέρα εκπαιδευτικής συνάντησης μπορεί κανείς, να εφαρμόσει ό,τι έμαθε. Η εποπτεία είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και βοηθά τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει καλύτερα το μοντέλο και να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα με την εφαρμογή του.

 

Επικοινωνία με τον φορέα