Περιγραφή

Το «Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία: Συστημική, Αφηγηματική και Συνεργατική-Διαλογική προσέγγιση» προσφέρει εκπαίδευση σε βασικές έννοιες και πρακτικές της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε σύγχρονες και μετανεωτερικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο κλινικής πρακτικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος αυτού του τετραετούς εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει εις βάθος γνώση και πρακτική στη Συστημική, Αφηγηματική, Συνεργατική-Διαλογική (Collaborative-Dialogic) προσέγγιση στο πλαίσιο μιας πλουραλιστικής οπτικής που αναδεικνύει το πρόσωπο, τη σχέση και την πολυπολιτισμικότητα. Δευτερευόντως, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην Εστιασμένη στη Λύση Θεραπεία (Solution-Focused Therapy) και στην Καταξιωτική Προσέγγιση (Appreciative Inquiry).

Το πρόγραμμα είναι τετραετές και αποτελείται από 4 αυτοτελείς κύκλους. Κάθε κύκλος καλύπτει την περίοδο του ενός έτους. Η διάρθρωση του προγράμματος έχει ως εξής:

  • Θεωρία και Εφαρμογές: Θεωρητική και Κλινική κατάρτιση, Βιωματική επεξεργασία θεωρητικών προσεγγίσεων, Ανάλυση περιπτώσεων.
  • Εργαστηριακό Επίπεδο: Σεμινάρια και Εργαστήρια για τον εμπλουτισμό της γνώσης και εμπειρίας με εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, καθώς και τεχνικές με βάση το παιγνίδι, την τέχνη κ. ά.
  • Μελέτη και εκπόνηση εργασιών στο πλαίσιο της θεραπευτικής πρακτικής.
  • Πρακτικό επίπεδο: Κλινική Πρακτική Άσκηση, Ατομική και Ομαδική Εποπτεία, Αναστοχαστική Ομάδα, Ανάληψη περιστατικών.
  • Προσωπική ανάπτυξη μέσω Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.
  • Έρευνα με έμφαση στο πεδίο της ψυχοθεραπείας, αξιοποίηση ποιοτικής διερεύνησης.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος (Κύκλοι I, II, III, IV) διοργανώνονται σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με (α) εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις με βάση το παιχνίδι και την τέχνη(παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία, ψυχόδραμα, ψυχοθεραπευτικές τεχνικές μέσω κίνησης), (β) με ειδικές πληθυσμιακές ομάδες  και (γ)   με  τις  ηθικές  αρχές,  αξίες και δεοντολογία στην έρευνα, αξιολόγηση  και πρακτική της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

Ολοκλήρωση Προγράμματος

Η ολοκλήρωση του τετραετούς Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, την ολοκλήρωση και παράδοση γραπτών εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας) και ημερολογίου αναστοχασμού, την ολοκλήρωση  της πρακτικής άσκησης, της εποπτείας και προσωπικής ανάπτυξης. Οι ειδικευόμενοι/ες μπορούν να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση μερών του προγράμματος (π. χ. πρακτική άσκηση) λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

Α. Διδακτικές Ενότητες Κύκλου Ι

Συνδυασμός εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων 

1. Εισαγωγή στη Συμβουλευτική. Κατανόηση σε βάθος και γνώση βασικών αρχών ψυχοθεραπευτικής και συμβουλευτικής πρακτικής στο νεωτερικό τοπίο.

2. Από το μοντέρνο στο μεταμοντέρνο στη θεραπευτική διαδικασία Ι.

3. Από το μοντέρνο στο μεταμοντέρνο στη θεραπευτική διαδικασία ΙΙ.

4. Ο εαυτός στο μετανεωτερικό τοπίο. Κατανόηση βασικών ιδεών για τον εαυτό όπως προκύπτουν από τις βασικές θεραπευτικές προσεγγίσεις του προγράμματος. 

5. Εισαγωγή στη Συστημική προσέγγιση.

6. Συστημική Προσέγγιση. Βάσεις του κονστρουκτιβισμού και της συστημικής θεραπείας.

7. Συστημική προσέγγιση. Συστημική Θεραπεία Ι. 

8. Συστημική προσέγγιση. Συστημική Θεραπεία ΙΙ.

9. Συστημική προσέγγιση. Συστημική Θεραπεία ΙΙΙ.

10. Μορφές συστημικής συζήτησης και τεχνικές συνέντευξης Ι.

11. Μορφές συστημικής συζήτησης και τεχνικές συνέντευξης ΙΙ.

12. Συστημική προσέγγιση και διαλογικότητα.

 

Β. Διδακτικές Ενότητες Κύκλου ΙΙ

Συνδυασμός εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων 

1. Συστημική προσέγγιση. Η θεραπευτική διαδικασία και ο θεραπευτικός σχεδιασμός. 

2. Συστημική προσέγγιση. Θεραπευτικές παρεμβάσεις Ι. 

3. Συστημική προσέγγιση. Θεραπευτικές παρεμβάσεις ΙΙ.

4. Συστημική προσέγγιση. Θεραπευτικές παρεμβάσεις στην οικογένεια. 

5. Συστημική προσέγγιση. Ο εαυτός του/της  θεραπευτή/τριας (Αναστοχασμός). 

6. Η πολυπολιτισμικότητα και η φεμινιστική προσέγγιση στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία. 

7. Εισαγωγή στην Αφηγηματική Προσέγγιση. 

8. Αφηγηματική  Συμβουλευτική και Θεραπεία Ι.

9. Αφηγηματική Συμβουλευτική και Θεραπεία  II.

10. Αφηγηματική Συμβουλευτική και Θεραπεία III.

11. Αφηγηματική Συμβουλευτική και Θεραπεία IV.

 

Γ. Διδακτικές Ενότητες Κύκλου ΙΙΙ

Συνδυασμός εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων 

1. Αφηγηματική Προσέγγιση. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις σε ζευγάρια. 

2. Αφηγηματική Προσέγγιση. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις με παιδιά και εφήβους. 

3. Αφηγηματική Προσέγγιση. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στο σχολείο.

4. Αφηγηματική Προσέγγιση. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην κοινότητα. 

5. Σύγχρονες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και Ψυχοπαθολογία:  Εφαρμογές ανά κλινική εικόνα. 

5.1  Συναισθηματικές Διαταραχές.

5.2  Αγχώδεις Διαταραχές.

5.3. Ιδεοψυχαναγκασμοί.

5.4. Μετατραυματική Διαταραχή.

5.5. Διαταραχές πρόσληψης τροφής.

5.6. Ψυχώσεις και Διπολικότητα.

5.7. Χρόνιες ασθένειες-Εξαρτήσεις.

 

Δ. Διδακτικές Ενότητες Κύκλου ΙV

Συνδυασμός εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων 

1. Συνεργατική-Διαλογική Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση.

2. Φιλοσοφία και Θεωρία Συνεργατικών-διαλογικών πρακτικών.

3. Συνεργατική-Διαλογική Θεραπευτική Πρακτική.

4. Εφαρμογή Διαλογικής πρακτικής σε διαφορετικές κουλτούρες. 

5. Εφαρμογή συνεργατικής-διαλογικής πρακτικής σε διαφορετικά πλαίσια.

6. Εφαρμογή συνεργατικής-διαλογικής πρακτικής σε συγκεκριμένους πληθυσμούς.

7. Ανοιχτός Διάλογος –Εφαρμογές. 

8. Καταξιωτική Προσέγγιση. Φιλοσοφία, βασικές αρχές κι στάδια.

9. Καταξιωτικές πρακτικές. Εφαρμογές Καταξιωτικής Προσέγγισης.

10. Εστιασμένη στη Λύση Θεραπεία. Ιστορική Ανάπτυξη. Βασικές αρχές και παραδοχές.

11. Εστιασμένη στη Λύση Θεραπευτική διαδικασία και εφαρμογές.

12. Η Πλουραλιστική Οπτική.

Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα στους τέσσερις κύκλους (Ι, II, III και IV) του εκπαιδευτικού προγράμματος και χωρίζεται σε α) Προπαρασκευαστική και β) Πρακτική Άσκηση στο Πεδίο. Στους κύκλους Ι και ΙΙ οι ειδικευόμενοι/ες πραγματοποιούν την προπαρασκευαστική πρακτική τους άσκηση μέσω προσομοιώσεων σε βασικές θεραπευτικές δεξιότητες που απαρτίζουν τις ενότητες του συγκεκριμένου κύκλου και την παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων εκπαιδευτικών συνεδριών. Στον κύκλο ΙΙΙ και IV, η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλαίσια (ιδιωτικά γραφεία, δομές ψυχικής υγείας κ. ά).

Η εποπτεία οργανώνεται και συν-διαμορφώνεται ως προς το χρόνο, τη δομή και την εστίαση σε συνεργασία με την ομάδα του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τους εγκεκριμένους επόπτες και τους υπεύθυνους των φορέων και πλαισίων. Η εποπτεία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις που αναπτύσσονται και αποσκοπεί να διευκολύνει τους ειδικευόμενους/ες να επεξεργάζονται το κάθε θέμα που έρχεται προς επεξεργασία σε κλίμα εχεμύθειας, ασφάλειας, ενδυνάμωσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση, τον αναστοχασμό, την διαλογικότητα και τις συνεργατικές πρακτικές.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και ειδικότερα της ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (π.χ. εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους) που εργάζονται με άτομα ή ομάδες και ο επαγγελματικός τους ρόλος ενέχει μια συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπευτική διάσταση. Επιπρόσθετα προσφέρει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες που έχουν ήδη εκπαιδευθεί σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση να πιστοποιηθούν σε επιπλέον εξειδικεύσεις (π.χ. αφηγηματική ή συνεργατική-διαλογική) παρακολουθώντας έναν ή περισσότερους αυτοτελείς κύκλους σπουδών. Εκπαιδευόμενες/οι, με προηγούμενη εκπαίδευση/σπουδές στο χώρο της Συμβουλευτικής ή της Ψυχοθεραπείας, μπορούν να αιτηθούν αναγνώριση μαθημάτων, πρακτικής άσκησης ή προσωπικής ανάπτυξης, που έχουν ήδη ολοκληρώσει σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένη Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Επικοινωνία με τον φορέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα στην ίδια κατηγορία