Περιγραφή

Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι ένα νέο και δυναμικό Τμήμα, που στοχεύει να βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα αιχμής.

Προσφέρει Πτυχίο Ψυχολογίας, που επιτρέπει στους αποφοίτους του να εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, για να εξειδικευτούν σε μια περιοχή της ψυχολογίας και να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσοι απόφοιτοι δεν ενδιαφέρονται ή αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μπορούν να αναζητήσουν εργοδότηση σε θέσεις για τις οποίες οι γνώσεις ψυχολογίας είναι χρήσιμες.

Το Τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα σε πολλούς τομείς της ψυχολογίας και, ιδιαίτερα, στην Εκπαιδευτική, στη Γνωστική και την Εξελικτική Ψυχολογία, στους οποίους προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

-Πρόγραμμα επιπέδου Master στη Σχολική Ψυχολογία,

-Πρόγραμμα επιπέδου Master στην Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία,

-Πρόγραμμα επιπέδου Master στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση.

Τα Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρονται είναι αυτό στην Κλινική Ψυχολογία και στην Ψυχολογία.

Σκοπός

Στόχος και όραμα του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία είναι να προσφέρει στους φοιτητές του εκείνο το μείγμα γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλες τις περιοχές της θεωρητικής και εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, προκειμένου να εξειδικευτούν σε μια περιοχή της Ψυχολογίας.

Το πρόγραμμα σπουδών κατά τα δύο πρώτα έτη μέσω των υποχρεωτικών μαθημάτων επιδιώκει να προσφέρει στο φοιτητή/τρια το αναγκαίο θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο ψυχολογικής γνώσης και δεξιοτήτων πάνω στο οποίο θα δομήσει κατά τα επόμενα δύο έτη τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στις βασικές θεωρητικές και εφαρμοσμένες κατευθύνσεις της Ψυχολογίας.

Τα δύο τελευταία έτη του Προγράμματος επιτρέπουν στο φοιτητή να επιλέξει μαθήματα από έναν ή περισσότερους κλάδους της Ψυχολογίας αποκτώντας πιο εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες σε κάποια ή κάποιες περιοχές της Ψυχολογίας που τον/την ενδιαφέρουν. Ακόμη, στο πλαίσιο των επιλεγόμενων μαθημάτων, κατά τα τελευταία δύο έτη του Προγράμματος, όσοι φοιτητές επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω ερευνητικές γνώσεις και δεξιότητες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μαθήματα της Ερευνητικής Εμπειρίας ή/και της Ανεξάρτητης Μελέτης ή/και της Διπλωματικής Εργασίας.

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων

Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες

Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.

Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων

Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων

Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων

Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

Τουρκοκύπριοι

Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος

Προσφέρει πτυχίο, που επιτρέπει στους αποφοίτους του να εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, για να εξειδικευτούν σε μια περιοχή της ψυχολογίας ώστε να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική πορεία. Όσοι απόφοιτοι δεν ενδιαφέρονται ή αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μπορούν να αναζητήσουν εργοδότηση σε θέσεις για τις οποίες οι γνώσεις ψυχολογίας είναι χρήσιμες.

Επικοινωνία με τον φορέα