Περιγραφή

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές και τις υποδείξεις της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, για την εκπαίδευση επαγγελματιών Συμβούλων Ψυχικής Υγείας.

Αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών, ο πρώτος ενός έτους, όπου οι συμμετέχοντες διδάσκονται τις αρχές και τις δεξιότητες της Συμβουλευτικής και ο δεύτερος διάρκειας δύο ετών, όπου το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και ο εκπαιδευόμενος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, μπορεί να λάβει βεβαίωση εκπαίδευσης ως σύμβουλος ψυχικής υγείας. Η συνέχιση των σπουδών στον δεύτερο κύκλο, θα εξαρτηθεί από την ακαδημαϊκή πορεία, την προσωπική ανάπτυξη και την επιτυχή συμμετοχή του κάθε εκπαιδευόμενου στον πρώτο κύκλο σπουδών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Προσωποκεντρικού Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, κάνοντας έναρξη στην εφορία (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας : «Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα, Υπηρεσίες Συμβούλου Ψυχικής Υγείας»). Για να έχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν με επιτυχία κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ενιαίων ακαδημαϊκών ετών.

Η εκπαίδευση αυτή είναι ένα διευρυμένο μοντέλο, που πατάει επάνω στο βίωμα, την Προσωποκεντρική Θεωρία του Carl Rogers και της μαθήτριας του Virginia Axline και όσον αφορά το παιχνίδι και το σώμα, εμπλουτίζεται από τις αρχές και διδασκαλίες του Milton Erickson, την θεωρία και τις αρχές του Carl Young, ενώ συμπεριλαμβάνει την θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (attachment theory) του John Bowlby και τα ευρήματα της Νευροβιολογίας.

Η εκπαίδευση συνδυάζει την συμβουλευτική, εντάσσοντας το παιχνίδι για ενήλικες και εφήβους, καθώς και το σώμα, ως το τελευταίο όριο της ψυχής, την νευροβιολογία, την θεωρία του δεσμού (attachment theory) και το τραύμα.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ήθελαν να ασκήσουν το επάγγελμα του Συμβούλου και σε όποιον θα ήθελε να γνωρίσει την Προσωποκεντρική προσέγγιση και το μοντέλο.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται κατά περίπτωση από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και αξιολογώντας και όλα τα υπόλοιπα προσόντα του ενδιαφερόμενου, πέραν των ακαδημαϊκών.

Επίσης, οι υποψήφιοι αξιολογούνται και μέσω συνέντευξης, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα στην εμπειρία ζωής και επαγγελματικής δραστηριότητας του καθ’ ενός.
Κατώτερο ηλικιακό όριο εισόδου στον πρώτο κύκλο: 23 έτη

Δομή του προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα εκπαιδευτικά κριτήρια της ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής) και περιλαμβάνει:

  • 450 ώρες εκπαίδευσης στην θεωρία της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, καθώς και άλλων προσεγγίσεων (τριετούς τουλάχιστον φοίτησης)
  • 100 ώρες (κατ’ ελάχιστον) εκπαίδευσης κορμού. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται η Εισαγωγή και οι Βασικές Δεξιότητες Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής, Ψυχοπαθολογία Ι και ΙΙ, Μαθήματα Ψυχολογίας και εκπαίδευση σε ειδικά θέματα, όπως το πένθος και η απώλεια, η κακοποίηση, η κρίση, το τραύμα, κλπ
  • 200 ώρες προσωπικής ανάπτυξης, από τις οποίες οι 150 μπορεί να είναι ομαδική ή ατομική θεραπεία (στο διάστημα των τριών εκπαιδευτικών ετών) και τουλάχιστον 50 ώρες ατομικής θεραπείας (experiential προσωποκεντρικής προσέγγισης)
  • 200 ώρες πρακτικής, συνοδευόμενες από 40 ώρες ατομικής και 10 ώρες ομαδικής εποπτείας (εντός του προγράμματος). Η πρακτική ξεκινά με την άδεια του εκπαιδευτή, όχι νωρίτερα από τα μέσα του 2ου έτους. Η ανάληψη περιστατικών και η εποπτεία είναι υποχρεωτικά.
  • Μελέτη βιβλιογραφίας
  • Εκπόνηση εκπαιδευτικών εργασιών (γραπτές εργασίες και παρουσιάσεις)
  • Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας – Μελέτη Περίπτωσης (Case Study)

Προοπτικές Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορεί κανείς να εργαστεί ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας.

Κόστος: 1.900€ / έτος (σε 10 μηνιαίες δόσεις)  - Εφ’ άπαξ καταβολή: 1.600€/έτος 

Early Bird: Εγγραφή μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2022 το κόστος κάθε έτους είναι 1.700€/έτος (σε 10 μηνιαίες δόσεις) - Εφ’ απαξ καταβολή Early bird (17/9/22): 1.400€/έτος 

Για μόνιμα διορισμένους Δημοσίους Υπαλλήλους, φοιτητές και ανέργους η τιμή διαμορφώνεται στα 1.600€/έτος σε 10 μηνιαίες δόσεις ή 1.300€/έτος σε περίπτωση εφ’ άπαξ καταβολής. 

Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται επίσης ορισμένα βασικά βιβλία και σημειώσεις σε μορφή αρχείου pdf. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και 10 ώρες ομαδικής εποπτείας (για το σύνολο της εκπαίδευσης). 

Επιπλέον χρεώσεις: Oι σπουδαστές καλούνται να αναλάβουν το κόστος της ατομικής θεραπείας και της ατομικής εποπτείας τους. Επίσης, αναλαμβάνουν το κόστος τυχόν βιβλιογραφίας που θα θελήσουν να αγοράσουν. Εισαγωγικό Δοκιμαστικό εργαστήριο: 17 Σεπτεμβρίου 2022 – ώρες 10:00 με 17:00.

 

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Νοεμβρίου 2022 και προβλέπει:

Για κάθε ακαδημαϊκό έτος και για 10 μήνες: 

Κάθε εργάσιμη Δευτέρα 5μμ έως 9μμ – μέσω Zoom, και 

Ένα διήμερο τον μήνα, με φυσική παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης, ως εξής: 

Παρασκευή 18:00 – 21:00 και Σάββατο 10:00 – 17:00.

 

Επικοινωνία με τον φορέα