Περιγραφή

Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που αποτελείται από τη σύνθεση του παιχνιδιού με άλλες βιωματικές μεθόδους & τεχνικές και ανήκει στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης.

Πληροφορίες και Σκοπός Προγράμματος

Πιστοποιημένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.), την European Association of Counseling (E.A.C.) και τον αναγνωρισμένο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες ειδικότητες των ανθρωπιστικών επιστημών: συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές, άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε άτομα κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες.

Πρόκειται για ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σαν στόχο να συνθέσει τη Συμβουλευτική & την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι & τις τέχνες.

Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο. Μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον σύμβουλο – συντονιστή ομάδας, να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, να αναπτύξει συμβουλευτικές γνώσεις & δεξιότητες, να γνωρίσει βαθύτερα τον εαυτό του, να βελτιώσει τη μεταδοτική του ικανότητα. Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης της μεθόδου στην ομάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια χαρούμενη, δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.

Το πρόγραμμα έχει πολλαπλά θεραπευτικά οφέλη για τους συμμετέχοντες και συμβάλλει καθοριστικά στην προσωπική ανάπτυξη & αυτογνωσία των εκπαιδευομένων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνθέσουν τη μέθοδο με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο, να οργανώσουν & να συντονίσουν τη δική τους ομάδας Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να αναπτύξει ένα τρίπτυχο μοντέλο εκπαίδευσης (θεωρία – βιωματική εμπειρία – προσωπική ανάπτυξη) και να συνθέσει τη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι και τις τέχνες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών & απαιτήσεων (εκπαίδευση, προσωπική & ομαδική θεραπεία, μελέτη βιβλιογραφίας, πρακτική άσκηση και εποπτεία, ενθάρρυνση καταγραφής εκπαιδευτικού ημερολογίου, καλλιέργεια συνθετικής σκέψης), όλα τα χαρακτηριστικά δηλαδή που χρειάζεται ένας Σύμβουλος στην πορεία της εξέλιξής του.

Καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα παίζει η έντονη εστίαση στην καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή & ειλικρίνεια και μπορεί να γίνει ο μοχλός που θα ωθήσει τον θεραπευόμενο να εκδιπλώσει το δυναμικό του και σε βάθος χρόνου, να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη του εαυτού του.

Τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση, καθώς ενώ ουσιαστικά κάποιος εκπαιδεύεται για να μπορέσει να λάβει & να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση στην ομάδα του, την ίδια στιγμή προωθείται και η προσωπική του εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, η βιωματική εμπειρία προηγείται της θεωρίας έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να αφομοιώνει τη γνώση σε όλα τα επίπεδα. Καθώς αποδεδειγμένα η βιωματική εκπαίδευση αναπτύσσει το σύνολο της προσωπικότητας του ανθρώπου και όχι μόνο το νοητικό του πεδίο, όπως οι περισσότερες μορφές εκπαίδευσης, η μέθοδος έρχεται να λειτουργήσει ολιστικά και μέσα από τη συνθετική εμπειρία να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πιο συνειδητή προσωπική & επαγγελματική ζωή.

Στόχοι Προγράμματος

Η κατανόηση & η σημαντικότητα της Συμβουλευτικής διαδικασίας. Η απόκτηση τεχνικών & δεξιοτήτων της μεθόδου, η γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής & της διαδικασίας δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης. Η ανάπτυξη των συμβουλευτικών δεξιοτήτων & η κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα της Συμβουλευτικής. Η προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε ατομικές συνεδρίες, σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής & εποπτείας.

Κριτήρια & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα. Στη συνέχεια θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μια συνέντευξη με τον διευθυντή σπουδών του Κέντρου. Η συνέντευξη στοχεύει στη προσωπική γνωριμία με τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων (συμφωνία στόχων του προγράμματος με τις προσδοκίες του υποψήφιου).

Ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει επιλέξει συνειδητά το αντικείμενο και να δεσμευτεί σ’ αυτή του την επιλογή και την πορεία του μέσω της προσωπικής του θεραπείας, εποπτείας, μελέτης & καταγραφής, σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Να μπορεί να κατανοήσει την αναγκαιότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης & εποπτείας για το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας. Τέλος, να αποδεχτεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου.

Κόστη συμμετοχής

2.000€* / έτος

Για την εγγραφή απαιτείται κόστος εγγραφής 50,00€ & προκαταβολή 300,00€.

Τα υπόλοιπα 1.700,00€ διαιρούνται σε 10 δόσεις των 170,00€ / μήνα.

Για εγγραφές και προεξοφλήσεις έως τις 15/7, θα γίνεται έκπτωση 15%.

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμβουλευτική & Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση πιστοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.), την European Association of Counseling (E.A.C.) και τον αναγνωρισμένο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N.
Οι απόφοιτοι του Κέντρου μας θα μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας (με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας: 86901802) στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς εκπαίδευσης:

Βιωματική εκπαίδευση
Θεωρητική εκπαίδευση
Εποπτεία
Προσωπική ανάπτυξη / θεραπεία (ατομική / ομαδική)
Πρακτική άσκηση
Διπλωματική εργασία

1ο έτος:

Βιωματική προσέγγιση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης και των μεθόδων Συμβουλευτικής, ώστε να βιωθεί η εμπειρία ολιστικά (σώμα, αισθήσεις, συναίσθημα, νους). Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο, ατομικές συνεδρίες, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης & εποπτείας.

2ο έτος: 

Βασικές αρχές και θεωρία της προσέγγισης, ώστε να ασκηθεί η νοητική διαδικασία και η τέχνη της σύνθεσης. Θεωρητική προσέγγιση των σχολών της Συμβουλευτικής. Η ανάπτυξη συμβουλευτικών δεξιοτήτων & η κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα της Συμβουλευτικής.*

Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο, ατομικές συνεδρίες, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής (ως εμψυχωτές) & εποπτείας. Σταδιακή ένταξη σε ρόλο Εμψυχωτή – Συμβούλου, στα πλαίσια της πρακτικής.

Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα της Συμβουλευτικής διαδικασίας

Θα αποκτήσουν τεχνικές & δεξιότητες της μεθόδου & γνώσεις της διαδικασίας δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης.

3ο έτος:
Βιωματικό & θεωρητικό υπόβαθρο των θεραπευτικών προσεγγίσεων μέσω τέχνης. Ολιστική Θεραπευτική. Το ανθρώπινο σύστημα ως μια οντότητα ενιαία & αδιαίρετη. Η Συμβουλευτική, ως εργασία η οποία δεν ασχολείται μόνο με το επί μέρους σωματικό ή ψυχολογικό πρόβλημα αλλά δίνει έμφαση στην ολιστική αποκατάσταση της υγείας. Η σύνθεση των μερών της διδασκαλίας που προηγήθηκε, ως μια διαδικασία γεφύρωσης και η προετοιμασία εφαρμογής της, ως επαγγελματίες Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας.

Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο, ατομικές συνεδρίες, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής (παρατηρητές – εκπαιδευόμενοι σύμβουλοι) & εποπτείας. Διπλωματική εργασία.

Οι ώρες εκπαίδευσης ορίζονται από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, ανάλογα με την κατεύθυνση του προηγούμενου βασικού πτυχίου του εκπαιδευόμενου, ως εξής:

Τριετής: 900 ώρες για αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σπουδών

Τετραετής: 1.150 ώρες για αποφοίτους Λυκείου

Σημειώνεται πως η συμμετοχή σε προσωπική / ομαδική συμβουλευτική – ψυχοθεραπεία, εποπτεία & πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι προϋπόθεση.

Συνθετική Παιγνιόδραση – Βιωματικές τεχνικές

 • Θέατρο: Αυτοσχεδιασμοί, λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, συγκινησιακή μνήμη, ακουστική αντίληψη, σωματική δράση
 • Μουσική – μουσικοθεραπεία: Μουσική δημιουργία & ακρόαση, ήχοι & δονήσεις
 • Χορός – χοροθεραπεία: Σωματική επίγνωση & έκφραση, ενεργοποίηση αισθήσεων, αυθεντική κίνηση, κιναίσθηση, ροή, βλέμμα
 • Παιγνιοθεραπεία: Ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων
 • Δραματοθεραπεία: Μίμηση, κίνηση, καθοδηγούμενη φαντασία, συμβολισμοί
 • Εικαστική θεραπεία: Ζωγραφική, μάσκες, εικόνες, κολλάζ, ερμηνεία συμβόλων
 • Λογοτεχνία: Αφηγηματική δράση, εικόνες, εκφραστικά μέσα, μύθοι & παραμύθια
 • Θεραπευτικές προσεγγίσεις – Συνθετική συμβουλευτική:  Διαλογισμός, οραματισμός, ενεργητική ακρόαση, ανατροφοδότηση, καθρέφτης, ηχώ, ανάληψη ευθύνης, επικέντρωση στο εδώ & τώρα, ελεύθερος συνειρμός, άδεια καρέκλα
 • Η τέχνης της σύνθεσης

Συνθετική Παιγνιόδραση – Βασικές αρχές & θεωρία μεθόδου

Βασικές αρχές & θεωρία της μεθόδου της Συνθετικής Παιγνιόδρασης

 • Η ολιστική Συμβουλευτική.  Οι τρεις όψεις του ανθρώπου.  Τα σώματα (φυσικό, συναισθηματικό, νοητικό).  Η ευθυγράμμιση των σωμάτων.  Η Συμβουλευτική, ως εργασία η οποία δεν ασχολείται μόνο με το επί μέρους σωματικό ή ψυχολογικό πρόβλημα αλλά δίνει έμφαση στην ολιστική αποκατάσταση της υγείας.
 • Η “αντίστροφη” διδασκαλία με σεβασμό στον προσωπικό ρυθμό του καθενός.  Η αβίαστη δράση.  Η Σύνθεση βιωματικής & θεωρητικής εκπαίδευσης.
 • Εισαγωγή στο διαλογισμό.  Διαλογισμός – μάντρα – σούτρα.  Ο καθοδηγούμενος οραματισμός.  Η επίγνωση της αναπνοής.  Η αξία της σιωπής.
 • Οι τρεις βασικές αρχές της Συνθετικής Παιγνιόδρασης.   Οι είκοσι δευτερεύουσες ποιότητες της μεθόδου.  Ο παραλληλισμός & η σύνδεση των ποιοτήτων της μεθόδου της Συνθετικής Παιγνιόδρασης με την Ψυχοενεργειακή μέθοδο και τη μέθοδο Στανισλάβσκι.
 • Βιωματικό & θεωρητικό υπόβαθρο των θεραπευτικών προσεγγίσεων μέσω τέχνης.  Η σχέση με το φυσικό σώμα.  Τέχνες και σώμα.  Το ανθρώπινο σύστημα ως μια οντότητα ενιαία και αδιαίρετη.
 • Η μορφή και το περιεχόμενο.  Ισορροπία εξωτερικής & εσωτερικής εργασίας.  Η ευθυγράμμιση.  Η σημαντικότητα της ολιστικής προσέγγισης στην αντίληψη του εαυτού μας ως Συμβούλου / θεραπευτή και στην αντίληψη του θεραπευόμενου στη θεραπευτική εμπειρία.
 • Η Συνθετική Παιγνιόδραση στην ατομική & ομαδική Συμβουλευτική.  Οι τεχνικές της Συνθετικής Παιγνιόδρασης σε σχέση με τις τεχνικές των προσεγγίσεων Συμβουλευτικής.  Η Συνθετική Συμβουλευτική.
 • Σύνθεση Εμψύχωσης & Συμβουλευτικής.  Η σύνθεση των μερών της διδασκαλίας που προηγήθηκε στα προηγούμενα έτη, ως μια διαδικασία γεφύρωσης και η εφαρμογή της στη Συμβουλευτική.  Πώς η μέθοδος δύναται να λειτουργήσει ολιστικά και μέσω της συνθετικής εμπειρίας να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πιο συνειδητή προσωπική & επαγγελματική ζωή.

Εισαγωγή στη Συμβουλευτική

 • Ορισμοί της Συμβουλευτικής.  Τι είναι Συμβουλευτική.  Διαφορές Συμβουλευτικής, ψυχοθεραπείας, coaching, mentoring.
 • Ο κώδικας δεοντολογίας.  Ανάλυση του κώδικα δεοντολογίας της Ε.Ε.Σ. και του B.A.C.P.
 • Ανάλυση περιστατικών (case studies).
 • Το θεραπευτικό συμβόλαιο.  Σύναψη του θεραπευτικού συμβολαίου και ανάλυση των τριών παραμέτρων του (επαγγελματική, θεραπευτική, ψυχολογική)
 • Η πρώτη συνεδρία.  Η πρώτη επαφή με τον θεραπευόμενο.  Καταγραφή των θεμάτων που φέρνει – δημιουργία φακέλου σημειώσεων.
 • Η αυτοαξιολόγηση του συμβούλου και η ανάλυση των βοηθητικών και μειονεκτικών στοιχείων.
 • Η θεραπευτική σχέση.  Ανάλυση των παραγόντων που δημιουργούν μια ασφαλή και ουσιαστική θεραπευτική συμμαχία.
 • Ιατρικό & ψυχιατρικό ιστορικό του πελάτη.  Λήξη και αναλυτική καταγραφή σωματικών και ψυχιατρικών διαταραχών.
 • Θέσεις ζωής – αυτοεκτίμηση – αυτοπεποίθηση.  Υιοθέτηση της κυρίαρχης θέσης ζωής και πως αυτή επηρεάζει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση.
 • Δεξιότητες Συμβουλευτικής:  Ενεργητική ακρόαση, παράφραση / ανάκλαση νοήματος και συναισθήματος, εστίαση, περίληψη.
 • Η ιστορία της Συμβουλευτικής.  Ιστορική αναδρομή της Συμβουλευτικής με εστίαση στα στάδια και τους κύριους ιδρυτές των συμβουλευτικών προσεγγίσεων.
 • Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική (Sigmund Freud και Ψυχανάλυση).  Η ιστορία της ψυχανάλυσης και τα στάδια εξέλιξης της.
 • Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική (Adler, Jung, Horney, Rank, Reich).  Περιγραφή και κύρια σημεία των θεωριών των βασικών ιδρυτών των ψυχοδυναμικών ρευμάτων.
 • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Συμβουλευτική.  Αρχές της CBT και βασικές τεχνικές (ημερολόγιο άγχους/διάθεσης).
 • Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Οι βασικές αρχές της θεωρίας του Carl Rogers και οι τρεις θεραπευτικοί παράγοντες (Ενσυναίσθηση, συγκρότηση/αυθεντικότητα, άνευ όρων αποδοχή).
 • Υπαρξιστική Συμβουλευτική. Βασικά θέματα της Υπαρξιστικής συμβουλευτικής (Νόημα ζωής, θάνατος, μοναξιά, ελευθερία).
 • Προσέγγιση Gestalt – Συστημική προσέγγιση • Συνθετική Συμβουλευτική
 • Τηλεφωνική & διαδικτυακή συμβουλευτική και βιωματική άσκηση των σπουδαστών.
 • Συμβουλευτική ζεύγους.  Εκπαίδευση στην ενεργητική ακρόαση και στην έκφραση των επιθυμιών καθώς και των συναισθημάτων.
 • Πελάτες με ψυχικές διαταραχές.  Στοιχεία στη σκέψη, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά του πελάτη που προϊδεάζουν τον σύμβουλο για παραπομπή σε ψυχιατρική βοήθεια.
 • Ο φόβος & η αντιμετώπισή του.  Ανάλυση των μηχανισμών του φόβου, λογικοί και παράλογοι φόβοι και συμπεριφοριστική αντιμετώπιση τους.
 • Τεχνικές θέσπισης ορίων και ανάπτυξη της έκφρασης των αναγκών, ανάπτυξη της διεκδικητικότητας.
 • Μηχανισμοί άμυνας κατά Sigmound και Anna Freud (προβολή, μεταβίβαση, άρνηση, αντιθετικός σχηματισμός κ.ά.).
 • Ανάλυση των 8 σταδίων ζωής (Eric Erikson) της πυραμίδας των ανθρώπινων αναγκών ( Abraham Maslow) και των “κύκλων μέσα στους κύκλους” (Pamela Levin).
 • Κλείσιμο θεραπείας – αποχαιρετισμός.  Πώς ολοκληρώνεται το πέρας της συμβουλευτικής διαδικασίας και ο αποχαιρετισμός του πελάτη / θεραπευόμενου.
 • Συναλλακτική ανάλυση.  Οι 3 καταστάσεις του ¨Εγώ”, σενάριο ζωής, παιχνίδια και τεχνάσματα, οδηγοί και απαγορεύσεις, επίτευξη αυτονομίας.
 • Οι βασικές ανάγκες του πελάτη / θεραπευόμενου κατά Ρίτσαρντ Έρσκιν.
 • Απώλεια και πένθος.  Συμβουλευτική για απώλεια και καταστάσεις πένθους κατά Κούμπλερ-Ρος και Ρ. Νειμάγιερ.
 • Κομβικά στοιχεία στην διαπολιτισμική συμβουλευτική με βάση τον σεβασμό και την ασφάλεια του πελάτη.
 • Σχέσεις ταυτότητας – φύλου.  Ανάλυση της δημιουργίας ταυτότητας φύλλου, ψυχιατρικές διαταραχές και στερεότυπα-προκαταλήψεις.
 • Εξαρτήσεις.  Αίτια των εξαρτήσεων και παραπομπή σε ειδικό εξαρτήσεων.
 • Μη βίαιη επικοινωνία.  Αρχές του Καρλ Ρότζερς και του Γιουτζήν Γκέντλινγκ για μη-βίαιη και εποικοδομητική επικοινωνία.
 • Ασκήσεις & εφαρμογές συμβουλευτικών δεξιοτήτων.
 • Ο ρόλος της έρευνας στη Συμβουλευτική & τη θεραπεία.
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση & εποπτεία.  Η αναγκαιότητα της εποπτείας στους συμβούλους ψυχικής υγείας.

Σημείωση:  Οι σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει τις Δεξιότητες της Συμβουλευτικής σε κάποιο άλλο Κέντρο, απαλλάσσονται από την παρακολούθηση & το κόστος των συγκεκριμένων ωρών.

Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία

 • Ιστορική αναδρομή
 • Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Κρίση πανικού
 • Αγοραφοβία
 • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 • Διάφορες φοβίες
 • Διαταραχές διάθεσης
 • Κατάθλιψη
 • Μείζων κατάθλιψη
 • Δυσθυμία
 • Διπολική
 • Κυκλοθυμική
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Παρανοειδής
 • Σχιζοειδής
 • Σχιζότυπη
 • Αντικοινωνική
 • Οριακή
 • Ναρκισσιστική
 • Αποφευκτική
 • Εξαρτητική
 • Ιδεοψυχαναγκαστική
 • Ψυχώσεις
 • Σχιζοσυναισθηματική
 • Αντιδραστική
 • Παρανοειδής
 • Σχιζοφρένεια

Ολιστική Συμβουλευτική - Ψυχοενεργειακή προσέγγιση

 • Η Εσωτερική Ψυχολογία.  Η Αλίκη Μπέιλη, ο Θιβετανός δάσκαλος και η Σχολή Αρκέην.  Το σχέδιο.  Η ψυχή.  Η Ψυχοενεργειακή προσέγγιση.  Η πραγματεία επί των 7 ακτίνων.  Η γέφυρα της Αντακχάρανα.  Οι μυήσεις.
 • Εισαγωγή στο διαλογισμό.
 • Τα 7 ενεργειακά κέντρα.  Η αφύπνιση των κέντρων.  Η ευθυγράμμιση.
 • Η διδασκαλία των ακτίνων ως ολιστική προσέγγιση & ως εργαλείο αναγνώρισης, κατανόησης και σύνθεσης.  Η σχέση με την μέθοδο της Συνθετικής Παιγνιόδρασης.  Η σημαντικότητα της συνθετικής εργασίας.
 • Οι ενέργειες και τα χαρακτηριστικά των 7 κοσμικών ακτίνων.  Ακτίνες & σώματα (φυσικό – συναισθηματικό-νοητικό-προσωπικότητα).
 • Η αναγνώριση & ανάλυση των ποιοτήτων βάσει των ακτινών των σωμάτων.  Ο παραλληλισμός & η σύνδεση με τις ποιότητες της μεθόδου της Συνθετικής Παιγνιόδρασης.
 • Οι ακτίνες της ψυχής.  Γέφυρα σωμάτων – ψυχής.  Η θεραπεία της σύνθεσης.

Βασικές αρχές οργάνωσης & συγκρότησης ομάδων - Ψυχολογία ομάδων

 • Η σπουδαιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων.  Η έννοια της ομάδας.  Οι ομάδες ως αντικείμενο μελέτης για την επιστήμη.  Η ομάδα και οι κατηγορίες της.  Η ομάδα σήμερα.
 • Η ψυχολογία της μάζας στις μεγάλες ομάδες.  Η επικέντρωση στις μικρές ομάδες.  Οι ομάδες συνάντησης.  Η προέλευση και το πεδίο της τάσης προς τις ομάδες.  Προώθηση ιδεών στη Συστημική εποχή.
 • Δυναμική & διεργασία ομάδας.  Η συνεκτικότητα της ομάδας.  Κοινά χαρακτηριστικά.  Μειονεκτήματα & κίνδυνοι.
 • Ο ρόλος του Συμβούλου / θεραπευτή / εμψυχωτή.
 • Οι φάσεις της ομάδας.  Τα στάδια στη ζωή μιας ομάδας.  Οι σχέσεις μέσα στην ομάδα.  Το φαινόμενο των υποομάδων.  Κλινική εμφάνιση των υποομάδων.
 • Δημιουργία & διατήρηση μιας ομάδας.  Ξεκινώντας μια καινούργια ομάδα.
 • Στόχοι & οφέλη της ομαδικής Συμβουλευτικής / Ψυχοθεραπείας.
 • Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων.  Περιγραφή στόχων στις ομάδες εκπαίδευσης.  Είναι η εκπαιδευτική ομάδα, ομάδα θεραπείας;
 • Θεραπευτικοί παράγοντες στις ομάδες.  Η σημαντική πρώτη συνάντηση και το γενικότερο κλίμα.
 • Τα φαινόμενα στις ομάδες.  Το φαινόμενο της ηγεσίας.  Το άτομο στο κέντρο.  Καθυστερήσεις – απουσίες – αποχωρήσεις.  Εκδίωξη μέλους από την ομάδα.  Προσθήκη νέων μελών.  Προβολή – μεταβίβαση / αντιμεταβίβαση – αντήχηση – κάθαρση.
 • Κλείσιμο ομάδας.  Μετά τις ομάδες συνάντησης:  Η αλλαγή.
 • Αποκαλύψεις σχετικά με το μηχανισμό θεραπείας.

Ηθική και Δεοντολογία

 • Ανάλυση των κωδίκων ηθικής και δεοντολογίας της E.E.S., E.A.C, BACP και ITTA.  Επιμέρους διαφορές.  Μελέτη και προσαρμογή αναλόγως της χώρας και των αναγκών.
 • Ανάλυση case studies με ηθικά διλήμματα, εξέταση πιθανότητας διπλών ρόλων, νομικό πλαίσιο σε σχέση με την ηθική του συμβούλου.
 • Εχεμύθεια.  Συμβόλαιο εργασίας.  Επαγγελματικές ικανότητες.
 • Σύγκρουση αξιών.
 • Κοινωνικοί και επαγγελματικοί ρόλοι.
 • Εργαστήρια σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας.

Τέχνη & Τεχνική της Εμψύχωσης ομάδας

 • Εμψύχωση, ένας διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας
 • Η βιωματική εμπειρία
 • Τα οφέλη της μεθόδου της Συνθετικής Παιγνιόδρασης σε μια ομάδα εμψύχωσης
 • Τεχνικές & στόχοι εμψύχωσης
 • Η σπουδαιότητα των στόχων για τον εμψυχωτή & την ομάδα
 • Ενσυναίσθηση, γνησιότητα, θετική αποδοχή
 • Ο ρόλος & οι δεξιότητες του εμψυχωτή
 • Η πορεία του εμψυχωτή ως ένας διαρκής τρόπος εκπαίδευσης, έρευνας & στάσης ζωής
 • Δημιουργία ομάδας: διάρκεια, μέγεθος & επιλογή μελών.  Το πλαίσιο.  Το συμβόλαιο.  Η εποπτεία.
 • Η δομή της συνάντησης
 • Συχνότητα και διάρκεια της υνάντησης, κάθε άσκησης & επιμέρους σταδίων
 • Χώρος & υλικά
 • Διαφορετικότητα στην ομάδα (ηλικία, εμπειρίες, κοινωνικά & ιδιαίτερα χαρακτηριστικά)
 • Η δυναμική της ομάδας
 • Κανόνες πετυχημένου σχεδιασμού & υλοποίησης προγράμματος
 • Οργάνωση προγράμματος ανάλογα με το είδος του εργαστηρίου (αυτοτελές – μικρής διάρκειας – ετήσιο) & το πλαίσιο
 • Σχεδιασμός προγράμματος – συνδιδασκαλίες (εργαστήρια)

Το βιωματικό παιχνίδι στη Συμβουλευτική

 • Σχέση θεάτρου – εκπαίδευσης – παιχνιδιού
 • Η μεγάλη προσφορά του παιχνιδιού στην εκπαίδευση
 • Το βιωματικό παιχνίδι στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης
 • Το θεατρικό παιχνίδι σαν μέσο διδασκαλίας
 • Το παιχνίδι ως θεραπευτικό εργαλείο ανάπτυξης & εξέλιξης
 • Παραμύθι – ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την καλλιέργεια τεχνικών αφήγησης & μετάδοσης γνώσης
 • Δραματοποίηση παραμυθιού

Θέατρο: Θεωρία & Τεχνική

 • Σχέση θεάτρου – εκπαίδευσης – παιχνιδιού
 • Επαφή με το σώμα, τη φωνή, το χώρο
 • Η δυναμική της γλώσσας του σώματος
 • Έκθεση
 • Προσαρμοστικότητα
 • Βασικές αρχές του συστήματος Στανισλάβσκι
 • Ρυθμός – φαντασία – χώρος
 • Η συγκινησιακή μνήμη
 • Δοσμένες συνθήκες – το μαγικό εάν
 • Σωματική κίνηση & έκφραση
 • Πολλαπλή χρήση αντικειμένου
 • Ανάλυση – σύνθεση ρόλου.  Εσωτερική & εξωτερική ζωή του χαρακτήρα
 • Βασικές ασκήσεις υποκριτικής
 • Η μέθοδος των σωματικών ενεργειών
 • Χρονορυθμός στο λόγο – χρονορυθμός στην κίνηση.  Το μέτρο
 • • Τα μη λεκτικά μηνύματα του λόγου.  Το βλέμμα
 • • Ακουστική αντίληψη
 • • Άρθρωση – προφορά – στίξη – αναπνόηχα
 • • Τόνος – παύση – τονισμός – ένταση – χροιά
 • • Ιδιότητες του λόγου – υγιεινή της φωνής
 • • Αναπνοή – ορθή φώνηση – βασικές ασκήσεις ορθοφωνίας
 • • Οργάνωση παράστασης
 • • Φτιάχνοντας το δικό μας έργο: τεχνικές δημιουργικής γραφής, αξιοποίηση της διδακτικής ύλης ως πρωτογενές υλικό για παράσταση
 • • Προσαρμογή ενός θεατρικού έργου σε συγκεκριμένη ομάδα
 • • Αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, διανομή ρόλων, διαχείριση εντάσεων, κατανομή δραστηριοτήτων, προγραμματισμός εργασιών, πρόβες
 • • Παρουσίαση: σκηνογραφικές & ενδυματολογικές προτάσεις, αξιοποίηση χώρου & τεχνικού εξοπλισμού, προσκλήσεις, προγράμματα
 • • Αξιολόγηση της διαδικασίας: επιβράβευση, συναισθηματική διαχείριση της κοινής προσπάθειας, ανταλλαγή εμπειριών

Θεατρικό παιχνίδι

 • Λεκτική / μη λεκτική επικοινωνία
 • Ασκήσεις συνεργασίας & ομαδικότητας
 • Ενεργοποίηση & ανάπτυξη εμπιστοσύνης
 • Ανάπτυξη δημιουργικότητας
 • Τεχνικές έκφρασης / έκθεσης
 • Τεχνικές ενεργοποίησης φαντασίας / αισθήσεων
 • Παντομίμα – αυτοσχεδιασμός – δραματοποίηση – παιχνίδια ρόλων
 • Παιχνίδια με ήχους
 • Παιχνίδια λόγου & λέξεων
 • Ασκήσεις παρατηρητικότητας
 • Παιχνίδια ενεργοποίησης (κινητικής – συναισθηματικής – νοητικής)
 • Παιχνίδια με μουσική & κίνηση
 • Τεχνικές καθοδηγούμενης φαντασίας
 • Ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης & χαλάρωσης

Κίνηση– Σωματική έκφραση – Έκθεση

 • Γνωρίζω το σώμα μου, γνωρίζω τον κόσμο
 • Ενεργοποίηση των αισθήσεων
 • Εγώ, εσύ, εμείς – προσωπική κίνηση, ομαδική κίνηση
 • Ανάπτυξη εμπιστοσύνης
 • Χειρονομίες και νοήματα – χειρονομίες και συναισθήματα
 • Το βλέμμα
 • Αναγνώριση του εύρους κίνησης του κορμού & των άκρων
 • Διαδοχή της κίνησης – Η ροή
 • Η δυναμική στην κίνηση
 • Απομόνωση
 • Κατεύθυνση & απόφαση
 • Η έννοια της εξέλιξης
 • Μαθαίνω – δημιουργώ χορογραφία
 • Η χρήση και η χρησιμότητα της αναπνοής
 • Ήχος και κίνηση
 • Η παύση χορεύει – κίνηση & ακινησία
 • Καθοδηγούμενος & μη αυτοσχεδιασμός
 • Η κίνηση και η αφήγηση. Το σώμα μας λέει μια ιστορία
 • Η έκθεση
 • Ο χώρος:  Άξονες & επίπεδα – ο χώρος που καταλαμβάνω – ο χώρος & η ομάδα – αξιοποιώντας το χώρο – επίγνωση του ατομικού & ομαδικού χώρου

Σωματική ευθυγράμμιση

 • Με βασικό εργαλείο το σώμα μας, θα χρησιμοποιήσουμε την κίνηση, καθοδηγούμενη και ελεύθερη, για να προσεγγίσουμε την ευθυγράμμιση των σωμάτων (φυσικό, συναισθηματικό, νοητικό).  Θα εστιάσουμε στις κεντρομόλες και φυγόκεντρες δυνάμεις αλλά και στην εξισορρόπηση των αντιθέτων.
 • Αναγνωρίζοντας και ενεργοποιώντας το κέντρο του φυσικού μας σώματος θα μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα τη δύναμη και την ισορροπία μας, καθώς και να εκφραστούμε με σαφήνεια μέσω της κίνησής μας.
 • Στην διαδικασία εξισορρόπησης των αντιθέτων θα εστιάσουμε στα εξής ζεύγη/είδη: άνω-κάτω, πλευρές, κατευθύνσεις, έσω-έξω, εμπρός-πίσω, επίπεδα και άξονες, περιστροφή και άλλα.
 • Απώτερος στόχος μας είναι να αντιληφθούμε τον κατακόρυφο άξονα του σώματός μας.  Ποια είναι τα σημεία που διαπερνά & πώς καταλήγει να συνδέει όλα μας τα σώματα.  Ο άξονάς μας ως ατέρμονη γραμμή για την ευθυγράμμισή μας με τον εαυτό μας και το περιβάλλον.
 • Ενεργοποίηση του κέντρου
 • Ανάλυση αξόνων και επιπέδων
 • Ρυθμός
 • Ο ατέρμονος κατακόρυφος άξονας
 • Γείωση: η βάση για τη σταθερότητα και το εφαλτήριο της ανόδου
 • Αντίθετες δυνάμεις
 • Ισορροπία
 • Χιαστί και περιστροφικές δυνάμεις
 • Θέση-Αντίθεση-Ισορροπία
 • Ευθυγράμμιση
 • Η χρήση του κατακόρυφου άξονα για τη σωματική και ψυχική ευθυγράμμιση
 • Η χρήση του κατακόρυφου άξονα στην τέχνη προκειμένου να μεταφέρει συγκεκριμένα μηνύματα
 • Ευθυγράμμιση και μοίρασμα βάρους
 • Ευθυγράμμιση και ισορροπία σε ζευγάρι ή ομάδα

Μουσικοκινητική

 • Η μουσική και πώς μας επηρεάζει ψυχικά-συναισθηματικά-κινητικά
 • Η μουσική και πώς την χρησιμοποιούμε ως μέσο έκφρασης
 • Η έννοια της φόρμας – από τη μουσική στην κίνηση
 • Μουσικοκινητική αγωγή για όλες τις ηλικίες
 • Το σώμα μας ως μουσικό όργανο
 • Η ορχήστρα Orff
 • Ρυθμός – ρυθμική αγωγή
 • Ο χώρος
 • Σχηματισμοί στο χώρο
 • Θέματα έκθεσης και συστολής
 • Θέματα δημιουργίας μουσικοκινητικής παράστασης μικρής διάρκειας
 • Αυτοσχεδιασμός
 • Καθοδηγούμενη και μη δημιουργία

Εργαστήρια ατομικών & ομαδικών συνεδριών

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματική συμμετοχή των σπουδαστών σε εργαστήρια:

 • • Συμμετοχή των σπουδαστών σε προσομοιώσεις ατομικής & ομαδικής θεραπείας, ως θεραπευτές ή θεραπευόμενοι
 • • Ανάλυση τεχνικών θεραπείας
 • • Παρακολούθηση ατομικών & ομαδικών συνεδριών ως εκπαιδευόμενοι παρατηρητές ή συνθεραπευτές

Επικοινωνία με τον φορέα