Περιγραφή

Ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα που συνδυάζει τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος όσων επιθυμούν να σπουδάσουν Ψυχολογία.
Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με τη Σχολή Ψυχολογίας και τη Σχολή Κοινοτικής Υγείας και Μαιευτικής του κρατικού Πανεπιστημίου του Central Lancashire, του 5ου μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Αγγλίας και συμπληρώνει τη γκάμα των προγραμμάτων που προσφέρουμε στην Ψυχολογία. Ο συνδυασμός αυτός της Ψυχολογίας με την Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική, καλύπτει κομβικές ανάγκες κάθε μελλοντικού επαγγελματία που θέλει να διαπρέψει στην αγορά εργασίας.

Από τη μια πλευρά, καλύπτει τις επερχόμενες αλλαγές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο χώρο της Ψυχοθεραπείας και στο επάγγελμα του Ψυχοθεραπευτή, ενώ από την άλλη, προσφέρει τη δυνατότητα για απόκτηση τριπλής εξειδίκευσης συνδυαστικά με ένα Μεταπτυχιακό της επιλογής του φοιτητή.

Εάν, λοιπόν, είστε δυνατός ακροατής με έντονα στοιχεία ενσυναίσθησης στην επαφή σας με άλλους και θέλετε να τους βοηθάτε να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα προβλήματα τους, τότε το Πρόγραμμα αυτό είναι ιδανικό για εσάς. Θα αποφοιτήσετε με εξαιρετικές δεξιότητες στην παρατήρηση, ανάλυση, κριτική σκέψη και διαχείριση ανθρώπων – στοιχεία που αναζητούν ιδιαίτερα οι εργοδότες.

Μεταξύ άλλων καλύπτει:

 • Τη θεωρία και τα ευρήματα που διέπουν την επιστήμη της Ψυχολογίας και της μελέτης της συμπεριφοράς των ανθρώπων.
 • Τη θεωρία και τις τεχνικές που διέπουν την τέχνη της Ψυχοθεραπείας και της Συμβουλευτικής,
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ορίζονται από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS) ως οι βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τον απόφοιτο Ψυχολογίας.
 • Εξειδικευμένες γνώσεις στις κυρίαρχες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις – Ψυχοδυναμική, Συστημική, Συμπεριφορισμός και Προσωποκεντρική.
 • Εκπαίδευση στην ψυχοπαθολογία, ψυχοφαρμακολογία και τις φαρμακευτικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με την Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.
 • Προσωπική ανάπτυξη και διευρυμένη αυτογνωσία μέσω βιωματικής έκθεσης και ομαδικής διαδικασίας.
 • Εκπαίδευση στην έρευνα στην Ψυχολογία, Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία.

Επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Προπτυχιακό / Bachelor με διεθνή αναγνώριση από το 5ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.
 • Δυνατότητα αίτησης εγγραφής στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (υπό τη διαδικασία του Individual Basis).
 • Αναγνώριση στην Ελλάδα με βάση τις προβλέψεις του Ενωσιακού Δικαίου για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων όπως ορίζει η νομοθεσία.
 • Εξασφαλισμένη συνέχιση των σπουδών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού επιθυμούν ή και στα μεταπτυχιακά που προσφέρει το ICPS στην Ελλάδα
 • Εφαρμοσμένο πρόγραμμα με πρακτική άσκηση 200 ωρών και παρατήρηση συνεδριών είτε στο ειδικό εργαστήριο ψυχοθεραπείας του ICPS με μονόδρομο καθρέπτη ή σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου φορέα.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα που προσφέρεται σε full-time και part-time μορφή ώστε να συνδυάζεται με άλλες υποχρεώσεις.

Κριτήρια Εγγραφής:

 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου IELTS 6.0 ή αντίστοιχο.
 • Θα προτιμηθούν όσοι διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 18 και άνω.
 • Επιτυχημένη Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία έτη και κατόπιν της ολοκλήρωσής του και αναγνώρισης του πτυχίου από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, οι σπουδαστές μπορούν να επιδιώξουν την έκδοση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη, τα οποία αντιστοιχούν χρονικά στα έτη εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.

Πρώτο έτος σπουδών: ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τους βασικούς τομείς της Ψυχολογίας – γνωστική, βιολογική, κοινωνική, αναπτυξιακή, έρευνα - και γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη, αλλά και τις σημαντικότερες επιστημονικές τοποθετήσεις όπως παρουσιάζονται στην Ελλάδα και διεθνώς.

Παράλληλα, στο πρώτο έτος παρέχεται εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας, στη δομή και τη λειτουργία των διαφορετικών Θεραπευτικών Προσεγγίσεων και εξειδίκευση στις θεωρίες του Freud και του Jung για το υποσυνείδητο και την ερμηνεία των ονείρων!

Δεύτερο έτος σπουδών: ο σπουδαστής εμβαθύνει και εξερευνά τους κεντρικούς άξονες που καθορίζουν την επιστήμη και πώς αυτοί σχετίζονται και επηρεάζουν τις εξειδικεύσεις της ψυχολογίας.

Συγχρόνως, ολοκληρώνει την αναλυτική εκπαίδευση στην έρευνα και μεθοδολογία, η οποία θα αποτελέσει βασικό συστατικό τόσο του τελευταίου έτους και της πτυχιακής εργασίας, όσο και οποιασδήποτε μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο μέλλον.

Τέλος, οι φοιτητές εξειδικεύονται στη Συμβουλευτική μέσα από την εκπαίδευση στις αρχές θεραπείας του Carl Rogers, καθώς και σε εξειδικευμένες κοινωνικές ομάδες και κοινωνικές προκλήσεις.

Τρίτο έτος σπουδών: παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και στις εκφάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως οι ατομικές διαφορές, η επιθετικότητα, η ψυχοπαθολογία, το στρες στον εργασιακό χώρο, οι διαταραχές μνήμης, οι διατροφικές διαταραχές κ.α.

Συγχρόνως, οι φοιτητές εμπλέκονται σε έντονη διαδικασία Προσωπικής Ανάπτυξης, αλλά και στη μελέτη σύγχρονων θεμάτων στην Ψυχοθεραπεία, τη Συμβουλευτική και τις εφαρμογές τους, όπως η ηθική και δεοντολογία σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, η συμβουλευτική υποστήριξη ευπαθών ομάδων κ.α.

Στο τρίτο έτος σπουδών εκπονείται επίσης η πτυχιακή εργασία και πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση σε πλαίσια και φορείς.

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση:

Η ακαδημαϊκή αξιολόγηση στο συγκεκριμένο Προπτυχιακό γίνεται με ποικιλία μεθόδων και περιλαμβάνει εργασίες, παρουσιάσεις, εξετάσεις, case studies, role play, αυτό-αξιολογήσεις, ημερολόγια κ.α.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών στο B.Sc. Psychology with Psychotherapy & Counselling του University of Central Lancashire στο ICPS οι απόφοιτοι μπορούν να:

Εργαστούν ως Ψυχολόγοι ανοίγοντας το δικό τους ιδιωτικό γραφείο (εφόσον πρώτα αναγνωρίσουν το πτυχίο τους και εκδώσουν τη σχετική Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος).

Εργαστούν ως Ψυχολόγοι σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (δομές ψυχικής υγείας, μονάδες απεξάρτησης, ΜΚΟ κ.α.).

Συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε διακεκριμένα Μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης.

Επιλέξουν τον τρίτο τομέα εξειδίκευσης τους π.χ. Παιδοψυχολογία, Εγκληματολογία, Κλινική Ψυχολογία, Ψυχολογία Υγείας,  Ψυχοσεξολογία κ.α.

Ζητήσουν την υποστήριξη του προσωπικού τους Career Coach από το ICPS και να συντάξουν το ατομικό επαγγελματικό πλάνο και τα βήματα υλοποίησης του.

Εκμεταλλευτούν τα μειωμένα δίδακτρα σε αποφοίτους του Kολλεγίου για την συνέχιση των σπουδών τους σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ICPS ή στο UCLan.

Γίνουν μέλη της μεγάλης Ομάδας Αποφοίτων του ICPS που είναι όλοι επαγγελματίες του χώρου με μεγάλη εμπειρία και δυνατό δίκτυο γνωριμιών.

Γίνουν μέλη της μεγάλης Ομάδας Αποφοίτων του University of Central Lancashire απολαμβάνοντας όλα τα προνόμια των αποφοίτων του UCLan.

Γιατί να το κάνεις;

500 φοιτητές κάθε έτος εμπιστεύονται τα Bachelor Ψυχολογίας του UCLan στην Αγγλία, Ελλάδα και Κύπρο.

Θα ξεχωρίσεις με την απόκτηση ενός ιδιαίτερου Προπτυχιακού που θα σου δώσει διπλή εξειδίκευση (στην Ψυχολογία και στη Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία).

Θα μπορέσεις να εγγραφείς στην Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Προσέγγισης (ΠΕΕΠΒΙΠ) και άλλους σημαντικούς Συλλόγους στο χώρο.

Θα αποκτήσεις σημαντικές γνώσεις, αλλά προπαντός, θα χτίσεις επαγγελματικές δεξιότητες που θα σου επιτρέψουν να διαπρέψεις.

Θα έχεις την ευκαιρία να ζήσεις μια διαδραστική εμπειρία μάθησης με κοινοτόμες Πλατφόρμες Προσωπικής Ανάπτυξης και Εξέλιξης και με την υποστήριξη του προσωπικού σου Coach.

Θα μπορέσεις να κάνεις τα πρώτα σου επαγγελματικά βήματα στο αντικείμενο που θα επιλέξεις μέσα από την πρακτική άσκηση 200 ωρών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ψυχικής υγείας.

Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του ICPS που γνωρίζει το αντικείμενο της Ψυχολογίας σε βάθος, αλλά και του οργανισμού που θέσπισε τη Συμβουλευτική στην Ελλάδα. Σπουδάζεις μαζί με τους ειδικούς!

Θα γίνεις μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων και θα μπορέσεις να επιδιώξεις την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Video

Επικοινωνία με τον φορέα