Περιγραφή

Το Ετήσιο Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πρακτική δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν βαθύτερη γνώση της ψυχαναλυτικής θεωρίας, καθώς και το πως αυτή ζωντανεύει μέσα από την κλινική εργασία.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλλιεργήσει την ανάπτυξη της ψυχαναλυτικής σκέψης και την εφαρμογή της στην ψυχοθεραπευτική εργασία, τόσο με ενήλικες, όσο με παιδιά και εφήβους.

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα Τετάρτη, μία φορά τον μήνα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 μεταξύ 16:00 – 21:00 μ.μ και απαρτίζεται από δύο μέρη:

 • Θεωρητικό σεμινάριο εισαγωγής στην ψυχαναλυτική σκέψη
 • Ομάδες ανάλυσης και συζήτησης κλινικών περιστατικών

Το σεμινάριο μπορεί να παρακολουθηθεί είτε ως έχειν, από συμμετέχοντες που επιθυμούν να εμβαθύνουν τη γνώση τους στην ψυχαναλυτική σκέψη και πρακτική, είτε ως προετοιμασία για την εισαγωγή στην τετραετή εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλικών, της οποίας συνήθως αποτελεί προαπαιτούμενο εισαγωγής (με εξαίρεση ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου η εκπαιδευτική επιτροπή κρίνει ότι το υποψήφιο μέλος έχει ολοκληρώσει ισοδύναμη εκπαίδευση).

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

Απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας – ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, ψυχιάτρους, σύμβουλους ψυχικής υγείας & κοινωνικούς λειτουργούς. Το σεμινάριο είναι επίσης ανοιχτό σε υποψηφίους με βασικό πτυχίο σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες που επιθυμούν να κατανοήσουν βασικές αρχές της ψυχαναλυτικής θεωρίας και πρακτικής.

Άξονες Σεμιναρίου Εισαγωγής στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πρακτική  

1.      Θεωρητικό σεμινάριο εισαγωγής στην ψυχαναλυτική σκέψη 

Κάθε εκπαιδευτική Τετάρτη περιλαμβάνει διαφορετική θεματολογία (“Όταν ήμασταν βρέφη”:

 • Επικοινωνία δίχως λέξεις στην πρώιμη βρεφική ηλικία,
 • Το ασυνείδητο,
 • Νεύρωση και υστερία,
 • Το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα,
 • Σεξουαλικότητα,
 • Όνειρα και Ερμηνεία,  
 • Ναρκισσιστικά καταφύγια,
 • Θάνατος και Καταστροφικότητα: Επιθέσεις στον εαυτό και τους άλλους,
 • Μελαγχολικές καταστάσεις του νου,
 • Ζητήματα Ψυχαναλυτικής Τεχνικής: Πώς εργαζόμαστε στον θεραπευτικό χώρο).

Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν τόσο σε κλασικές, όσο και σε σύγχρονες ψυχαναλυτικές θεωρίες, συμπεριλαμβανομένων των S. Freud, M. Klein, W. Bion & D. Winnicott. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να προετοιμάζονται επαρκώς μελετώντας μια σειρά ψυχαναλυτικών κειμένων και συγγραμμάτων πριν από κάθε σεμινάριο.  

2.      Ομάδες ανάλυσης και συζήτησης κλινικών περιστατικών 

Ο χαρακτήρας των ομάδων ανάλυσης είναι αμιγώς κλινικός και ο σκοπός τους είναι να υποβοηθήσουν την εφαρμογή της ψυχαναλυτικής θεωρίας στην κλινική πράξη. Στις ομάδες θα γίνεται παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιστατικών, η οποία θα σχετίζεται με την θεματική που αναπτύχθηκε στο εκάστοτε σεμινάριο.

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: από 01/04 έως και 10/09, 2022.

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα πραγματοποιείται από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο φορέας έχει δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία συνεντεύξεων νωρίτερα αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός συμμετεχόντων.

Έναρξη: 19/10/2022

Ημ. Διεξαγωγής: Τετάρτη

Ώρα διεξαγωγής: 16:00 μ.μ – 21:00 μ.μ

Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με ικανοποιητική απόδοση συγκεκριμένη εργασία (report) που απαιτείται με βάση τις οδηγίες των εισηγητών. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του 80% των συνολικών ωρών της εκπαίδευσης, η παράδοση της εργασίας, καθώς και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Επικοινωνία με τον φορέα