Περιγραφή

Περιγραφή και Σκοπός Προγράμματος

Το Κλινικό πρόγραμμα κατάρτισης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης στην αξιολόγηση και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με αυτισμό. Στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι σπουδαστές θα κατανοήσουν την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και θα εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, που εστιάζουν στην καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ μέχρι την ενηλικίωσή τους.

Βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οργάνωση θεραπευτικού πλάνου και η εξατομικευμένη παρέμβαση. Με το πέρας της εκπαίδευσης κάθε σπουδαστής είναι καταρτισμένος στον τομέα:

• Κατανόησης διάγνωσης ΔΑΦ
• Αναγνώρισης όλων των διαφοροποιήσεων σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς
• Σωστής αξιολόγησης γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
• Οργάνωσης υλικού
• Οργάνωσης θεραπευτικού πλάνου, εξατομικευμένου προγράμματος
• Οργάνωσης πλάνου σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
• Καθοδήγησης του οικογενειακού περιβάλλοντος και των σημαντικών άλλων
• Γενίκευσης στόχων σε όλα τα περιβάλλοντα, σε διαφοροποιημένα κοινωνικά πλαίσια

Διάρκεια Προγράμματος

To πρόγραμμα διαρκεί 2 εξάμηνα:
Χειμερινό εξάμηνο: (90 ώρες) Σάββατο & Κυριακή
Εαρινό εξάμηνο: (90 ώρες) Σάββατο & Κυριακή
Ώρες μαθημάτων: Σάββατο: 15:00μ.μ-20:00μ.μ /Κυριακή: 10:00π.μ-15:00μ.μ

Πιο συγκεκριμένα, το Κλινικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος αποτελείται από τα ακόλουθα:

• Ιστορική αναδρομή, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διάγνωση, νέα δεδομένα σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών DSM-5
• Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς-ΑΒΑ. Μεθοδολογία I.E.P-Individualized Educational Program
• Αξιολόγηση, Καταγραφή και Ανάλυση δεδομένων. Οργάνωση έκθεσης Αξιολόγησης
• Συμπεριφορικές τεχνικές, καταγραφές προγράμματος, πρακτική εξάσκηση στη μεθοδολογία και συμπλήρωση Καταγραφικών
• Ανάλυση Προγράμματος, Εξατομικευμένα προφίλ παιδιών, case studies ανάλυση περιστατικών
• Μεθοδολογία Πρώτης Ανάγνωσης-Γραπτής Έκφρασης-Ορθογραφίας-Κατανόηση
• Γνωριμία με πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας Pecs, γνωριμία με πρόγραμμα TEACCH
• Ψυχική ενδυνάμωση γονέων, συμβουλευτική καθοδήγηση. Οργάνωση workshop για γονείς
• Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
• Παράλληλη στήριξη, εφαρμογή εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, καλλιέργεια συμπεριληπτικής κουλτούρας. Διαχείριση bullying, καθοδήγηση γονέων και εκπαιδευτικών
• Υποστήριξη αδερφών με ΔΑΦ/Supporting Siblings
• Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων S.S.I.P-Αξιολόγηση, οργάνωση θεραπευτικού πλάνου, παρέμβαση
• Φιλικό περιβάλλον και ΔΑΦ (Autism Friendly environment), εποπτικό υλικό για ειδικούς επαγγελματίες, θεραπευτές και γονείς
• Social Stories. Καλλιέργεια ενσυναίσθησης/ενίσχυση προβλεψιμότητας
• Εφηβεία και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Διάγνωση στην εφηβεία. Ορμονικές αλλαγές, διαχείριση άγχους, Φαρμακολογία
• Διατήρηση δεξιοτήτων σε περιόδους αποχής από την θεραπεία, εξ΄αποστάσεως θεραπεία/Μεταβάσεις στην καθημερινή ζωή
• Σίτιση, Εκπαίδευση τουαλέτας, Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ)
• Εργασία/Απασχόληση/Διαχείριση χρημάτων/Αυτόνομη Διαβίωση

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 698 8080383.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Ειδικούς παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, αλλά και σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν θεραπευτικά με παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού, με νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές. 

 

Οι συμμετέχοντες στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα μπορούν εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν σε:

    - Ατομικές συνεδρίες

    - Σε πρόγραμμα παρέμβασης σε ιδιωτικούς φορείς

    - Σε πρόγραμμα παρέμβασης σε δημόσιους φορείς

    - Σε πρόγραμμα παρέμβασης κατοίκων

    - Σε συνθήκη παράλληλης στήριξης σε σχολικές μονάδες

    - Σε συνθήκη ομαδικού προγράμματος ενσωμάτωσης

    - Σε συνθήκη τμήματος ένταξης

    - Σε συνθήκη ενσωμάτωσης σε ειδικό σχολείο

    - Σε συνθήκη παρέμβασης κέντρου ημέρας

Επικοινωνία με τον φορέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα στην ίδια κατηγορία