Περιγραφή

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βαθιάς γνωριμίας με το βιωματικό θεατρικό παιχνίδι, την εμψύχωση & τις τέχνες που αφορά αυτούς που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Αναλυτικές Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βαθιάς γνωριμίας με το βιωματικό θεατρικό παιχνίδι, την εμψύχωση & τις τέχνες που αφορά αυτούς που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που προσεγγίζει αυτή τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας διαφορετικές βιωματικές μεθόδους & τεχνικές.

Απευθύνεται σε όσους εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.

Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια έρευνας & πειραματισμού, έμπνευσης, μύησης, τροφοδότησης ενέργειας και τρόπου ζωής που μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον συντονιστή ομάδας, να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, αξιοποιώντας τα δημιουργικά στην διδακτική διαδικασία. Να εξασκήσει τεχνικές εμψύχωσης & να βελτιώσει την μεταδοτική του ικανότητα. Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης του παιχνιδιού στην ομάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η κατανόηση & η σημαντικότητα του ρόλου του Εμψυχωτή ομάδων ως μια αέναη διαδικασία εκπαίδευσης & τρόπου ζωής. Η απόκτηση θεωρητικών & βιωματικών και δεξιοτήτων της μεθόδου.

Η κατανόηση & η σημαντικότητα του ρόλου του Εμψυχωτή ομάδων, ως μια αέναη διαδικασία εκπαίδευσης & τρόπου ζωής.

Η απόκτηση θεωρητικών & βιωματικών τεχνικών και δεξιοτήτων της μεθόδου, ώστε να μπορέσει ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά το επάγγελμα του Εμψυχωτή.

Η εκμάθηση της βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μετατροπή της σε μια δημιουργική βιωματική εμπειρία, τόσο για τον εμψυχωτή όσο και για τον συμμετέχοντα.

Η καλλιέργεια της προσωπικής εξέλιξης, μέσα από τη σύνθεση των τεχνών & της Συμβουλευτικής, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας & των άλλων.

Η αναγνώριση του θεραπευτικού χαρακτήρα του παιχνιδιού, του θεάτρου και άλλων τεχνών, με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής & επαγγελματικής καθημερινής μας δραστηριότητας.

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η συνθετική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση & εξέλιξη του τρόπου ζωής.

Η ενεργοποίηση των αισθήσεων & η κινητοποίηση νου – συναισθήματος – σώματος, με στόχο την ευθυγράμμιση.

Η αέναη εξέλιξη και ανάπτυξη, μέσα απ’ την έρευνα και τον πειραματισμό.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνθέσουν τη μέθοδο με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο, να οργανώσουν & να συντονίσουν τη δική τους ομάδα. Μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής, να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι – Εμψυχωτές ομάδας από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.) και να εργαστούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα & το εξωτερικό.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πιστοποίηση: το πρόγραμμα πιστοποιείται από τον πανίσχυρο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N., με Πιστοποίηση Level 7 (επιπέδου Master) με επαγγελματική απήχηση σε 25 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Διάρκεια Προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαρκεί 350 ώρες, κατανεμημένες σε δύο ακαδημαϊκά έτη.

Η βασική εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο το μήνα και ολοκληρώνεται με ένα πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός Αθήνας, στο τέλος κάθε έτους.
Το πρόγραμμα εκτός απ’ το βασικό κορμό, συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση, εποπτεία και πτυχιακή εργασία κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους.

1ο έτος: Βιωματική προσέγγιση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης ώστε να βιωθεί η εμπειρία ολιστικά (σώμα, αισθήσεις, συναίσθημα, νους). Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο στο τέλος του έτους.

2ο έτος: Θεωρητική προσέγγιση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης, ώστε να ασκηθεί η νοητική διαδικασία και η τέχνη της σύνθεσης. Σύνθεση βιωματικής εμπειρίας & θεωρίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα του ρόλου του Εμψυχωτή ομάδων ως μια αέναη διαδικασία εκπαίδευσης και θα αποκτήσουν τεχνικές & δεξιότητες της μεθόδου. Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο στο τέλος του έτους. Συμμετοχή σε ομάδα πρακτικής άσκησης & εποπτείας. Σταδιακή ένταξη σε ρόλο εμψυχωτή στα πλαίσια της πρακτικής.

Διάρκεια προγράμματος: 350 ώρες (1 ΣΚ / μήνα στη διάρκεια 2 ετών)
Κόστος: 1.200€* / έτος

Για την εγγραφή απαιτείται κόστος εγγραφής 50,00€ & προκαταβολή 200,00€.

Τα υπόλοιπα 1000,00€ διαιρούνται σε 10 δόσεις των 100,00€ / μήνα.

Για προεξοφλήσεις έως τις 15/7, θα γίνεται έκπτωση 10%

Απευθύνεται σε:

ειδικότητες των ανθρωπιστικών επιστημών (Κοινωνικούς Λειτουργούς, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτές), άτομα με ευθύνη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Καλλιτέχνες, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε άτομα κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες (παιδιών ή ενηλίκων) και ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.

1. Συνθετική Παιγνιόδραση – Βιωματικές τεχνικές

Θέατρο: Αυτοσχεδιασμοί, λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, συγκινησιακή μνήμη, ακουστική αντίληψη, σωματική δράση
Μουσική – μουσικοθεραπεία: Μουσική δημιουργία & ακρόαση, ήχοι & δονήσεις
Χορός – χοροθεραπεία: Σωματική επίγνωση & έκφραση, ενεργοποίηση αισθήσεων, αυθεντική κίνηση, κιναίσθηση, ροή, βλέμμα
Παιγνιοθεραπεία: Ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων
Δραματοθεραπεία: Μίμηση, κίνηση, καθοδηγούμενη φαντασία, συμβολισμοί
Εικαστική θεραπεία: Ζωγραφική, μάσκες, εικόνες, κολλάζ, ερμηνεία συμβόλων
Λογοτεχνία: Αφηγηματική δράση, εικόνες, εκφραστικά μέσα, μύθοι & παραμύθια
Θεραπευτικές προσεγγίσεις – Συνθετική συμβουλευτική:  Διαλογισμός, οραματισμός, ενεργητική ακρόαση, ανατροφοδότηση, καθρέφτης, ηχώ, ανάληψη ευθύνης, επικέντρωση στο εδώ & τώρα, ελεύθερος συνειρμός, άδεια καρέκλα

Η τέχνης της σύνθεσης

2. Τέχνη & Τεχνική της Εμψύχωσης ομάδας

Εμψύχωση, ένας διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας
Η βιωματική εμπειρία
Τα οφέλη της μεθόδου της Συνθετικής Παιγνιόδρασης σε μια ομάδα εμψύχωσης
Τεχνικές & στόχοι εμψύχωσης
Η σπουδαιότητα των στόχων για τον εμψυχωτή & την ομάδα
Ενσυναίσθηση, γνησιότητα, θετική αποδοχή
Ο ρόλος & οι δεξιότητες του εμψυχωτή
Η πορεία του εμψυχωτή ως ένας διαρκής τρόπος εκπαίδευσης, έρευνας & στάσης ζωής
Δημιουργία ομάδας: διάρκεια, μέγεθος & επιλογή μελών.  Το πλαίσιο.  Το συμβόλαιο.  Η εποπτεία.
Η δομή της συνάντησης
Συχνότητα και διάρκεια της συνάντησης, κάθε άσκησης & επιμέρους σταδίων
Χώρος & υλικά
Διαφορετικότητα στην ομάδα (ηλικία, εμπειρίες, κοινωνικά & ιδιαίτερα χαρακτηριστικά)
Η δυναμική της ομάδας
Κανόνες πετυχημένου σχεδιασμού & υλοποίησης προγράμματος
Οργάνωση προγράμματος ανάλογα με το είδος του εργαστηρίου (αυτοτελές – μικρής διάρκειας – ετήσιο) & το πλαίσιο
Σχεδιασμός προγράμματος – συνδιδασκαλίες (εργαστήρια)

3. Το βιωματικό παιχνίδι στην εκπαίδευση

Σχέση θεάτρου – εκπαίδευσης – παιχνιδιού
Η μεγάλη προσφορά του παιχνιδιού στην εκπαίδευση
Το βιωματικό παιχνίδι στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης
Το θεατρικό παιχνίδι σαν μέσο διδασκαλίας
Το παιχνίδι ως θεραπευτικό εργαλείο ανάπτυξης & εξέλιξης
Παραμύθι – ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την καλλιέργεια τεχνικών αφήγησης & μετάδοσης γνώσης
Δραματοποίηση παραμυθιού

4. Θέατρο: θεωρία και τεχνική

Σχέση θεάτρου – εκπαίδευσης – παιχνιδιού
Επαφή με το σώμα, τη φωνή, το χώρο
Η δυναμική της γλώσσας του σώματος
Έκθεση
Προσαρμοστικότητα
Βασικές αρχές του συστήματος Στανισλάβσκι
Ρυθμός – φαντασία – χώρος
Η συγκινησιακή μνήμη
Δοσμένες συνθήκες – το μαγικό εάνΣωματική κίνηση & έκφρασηΠολλαπλή χρήση αντικειμένουΑνάλυση – σύνθεση ρόλου.  Εσωτερική & εξωτερική ζωή του χαρακτήραΒασικές ασκήσεις υποκριτικής
Η μέθοδος των σωματικών ενεργειών
Χρονορυθμός στο λόγο – χρονορυθμός στην κίνηση.  Το μέτρο
Τα μη λεκτικά μηνύματα του λόγου.  Το βλέμμα
Ακουστική αντίληψη
Άρθρωση – προφορά – στίξη – αναπνόηχα
Τόνος – παύση – τονισμός – ένταση – χροιά
Ιδιότητες του λόγου – υγιεινή της φωνής
Αναπνοή – ορθή φώνηση – βασικές ασκήσεις ορθοφωνίας
Οργάνωση παράστασης
Φτιάχνοντας το δικό μας έργο: τεχνικές δημιουργικής γραφής, αξιοποίηση της διδακτικής ύλης ως πρωτογενές υλικό για παράσταση
Προσαρμογή ενός θεατρικού έργου σε συγκεκριμένη ομάδα
Αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, διανομή ρόλων, διαχείριση εντάσεων, κατανομή δραστηριοτήτων, προγραμματισμός εργασιών, πρόβες
Παρουσίαση: σκηνογραφικές & ενδυματολογικές προτάσεις, αξιοποίηση χώρου & τεχνικού εξοπλισμού, προσκλήσεις, προγράμματα
Aξιολόγηση της διαδικασίας: επιβράβευση, συναισθηματική διαχείριση της κοινής προσπάθειας, ανταλλαγή εμπειριών

5. Θεατρικό παιχνίδι

Λεκτική / μη λεκτική επικοινωνία
Ασκήσεις συνεργασίας & ομαδικότητας
Ενεργοποίηση & ανάπτυξη εμπιστοσύνης
Ανάπτυξη δημιουργικότητας
Τεχνικές έκφρασης / έκθεσης
Τεχνικές ενεργοποίησης φαντασίας / αισθήσεων
Παντομίμα – αυτοσχεδιασμός – δραματοποίηση – παιχνίδια ρόλων
Παιχνίδια με ήχους
Παιχνίδια λόγου & λέξεων
Ασκήσεις παρατηρητικότητας
Παιχνίδια ενεργοποίησης (κινητικής – συναισθηματικής – νοητικής)
Παιχνίδια με μουσική & κίνηση
Τεχνικές καθοδηγούμενης φαντασίας
Ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης & χαλάρωσης

6. Κίνηση - Σωματική έκφραση - Έκθεση

Γνωρίζω το σώμα μου, γνωρίζω τον κόσμο
Ενεργοποίηση των αισθήσεων
Εγώ, εσύ, εμείς – προσωπική κίνηση, ομαδική κίνηση
Ανάπτυξη εμπιστοσύνης
Χειρονομίες και νοήματα – χειρονομίες και συναισθήματα
Το βλέμμα
Αναγνώριση του εύρους κίνησης του κορμού & των άκρων
Διαδοχή της κίνησης – Η ροή
Η δυναμική στην κίνηση
Απομόνωση
Κατεύθυνση & απόφαση
Η έννοια της εξέλιξης
Μαθαίνω – δημιουργώ χορογραφία
Η χρήση και η χρησιμότητα της αναπνοής
Ήχος και κίνηση
Η παύση χορεύει – κίνηση & ακινησία
Καθοδηγούμενος & μη αυτοσχεδιασμός
Η κίνηση και η αφήγηση. Το σώμα μας λέει μια ιστορία
Η έκθεση
Ο χώρος:  Άξονες & επίπεδα – ο χώρος που καταλαμβάνω – ο χώρος & η ομάδα – αξιοποιώντας το χώρο – επίγνωση του ατομικού & ομαδικού χώρου

7. Μουσικοκινητική Αγωγή

Η μουσική και πώς μας επηρεάζει ψυχικά-συναισθηματικά-κινητικά
Η μουσική και πώς την χρησιμοποιούμε ως μέσο έκφρασης
Η έννοια της φόρμας – από τη μουσική στην κίνηση
Μουσικοκινητική αγωγή για όλες τις ηλικίες
Το σώμα μας ως μουσικό όργανο
Η ορχήστρα Orff
Ρυθμός – ρυθμική αγωγή
Ο χώρος
Σχηματισμοί στο χώρο
Θέματα έκθεσης και συστολής
Θέματα δημιουργίας μουσικοκινητικής παράστασης μικρής διάρκειας
Αυτοσχεδιασμός
Καθοδηγούμενη και μη δημιουργία

Επικοινωνία με τον φορέα