Περιγραφή

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής διεξάγεται για 14ο συνεχόμενο έτος με συνεχές ανανεωμένο υλικό και ενότητες. Παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής και περιλαμβάνει εκπαίδευση σε όλα τα μοντέλα και τις κατευθύνσεις της Συμβουλευτικής.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: α) την κατανόηση της σημασίας της συμβουλευτικής διαδικασίας, β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών της Συμβουλευτικής, γ) την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών και δ) την εμπέδωση του κώδικα δεοντολογίας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και σπουδαστές ανθρωπιστικών επιστημών και επαγγελματίες άλλων σχετικών κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον τομέα της συμβουλευτικής ψυχικής υγείας.

Αναγνώριση προγράμματος

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και εγκεκριμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την European Association for Counselling (E.A.C.). Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν Δίπλωμα στην Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και εγγράφονται ως τακτικά μέλη, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία αξιολόγησης ή εξετάσεις, στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την European Association for Counselling (E.A.C.). Μετά την εγγραφή τους στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.), οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να λάβουν από την E.A.C. την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Συμβούλου (European Certificate of Counsellor Accreditation). Τέλος, οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εγγραφούν ως μέλη (individual member status), στον έγκριτο Βρετανικό Σύλλογο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling & Psychotherapy – BACP).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν ιδιωτικά το επάγγελμα του Συμβούλου, με την εγγραφή τους στην Ε.Ε.Σ. μπορούν να εγγραφούν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με τον κωδικό (Κωδικός Αρίθμησης Δραστηριότητας Κ.Α.Δ.) του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.
Διάρκεια και δομή προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνει 550 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και μελέτης, 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης, 40 ώρες εποπτείας, 120 ώρες ομαδικής θεραπείας και 90 ώρες ατομικής θεραπείας (με επιπρόσθετη χρέωση μόνο οι ώρες ατομικής θεραπείας).

Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής, εκπαιδευτικές ασκήσεις (role playing, ανάλυση περιστατικών) και παρακολούθηση εκπαιδευτικών dvd.
Πέραν των θεωρητικών εισηγήσεων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης, με κάποια από τις παρακάτω μορφές: εθελοντική εργασία σε φορέα ψυχικής υγείας με λήψη ομαδικής εποπτείας, παρακολούθηση ομάδων αυτογνωσίας στο Κέντρο με λήψη ομαδικής εποπτείας, ανάληψη ατομικών περιστατικών με λήψη ατομικής εποπτείας.

Οι σπουδαστές μας συνδέονται με τον προσωπικό τους κωδικό στην ειδικά διαμορφωμένη, ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κέντρου μας προκειμένου να μελετήσουν το υλικό του τμήματός τους, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα ή για τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για να επικοινωνήσουν άμεσα με το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου.

Διεξαγωγή Μαθημάτων:

Τμήματα Παρασκευής- Σαββάτου- Κυριακής (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

1 Σαββατοκύριακο το μήνα 10:00-17:00 και 2 Παρασκευές 18:30-21:30

Πρωινά Τμήματα ( Αθήνα )

Κάθε Δευτέρα, ώρες 10:00- 22.00 και δύο Πέμπτες κάθε μήνα, ώρες 10:00- 13:00.

Απογευματινά Τμήματα ( Αθήνα )

Κάθε Δευτέρα, ώρες 18.30- 22.00 και δύο Τετάρτες κάθε μήνα, ώρες 18.00- 22.00.

Εισαγωγή στη Συμβουλευτική: περιγραφή και στόχοι συμβουλευτικής διαδικασίας, διαφοροποίηση από ψυχοθεραπεία, συμβουλευτικά αιτήματα, στάδια συμβουλευτικής, δεξιότητες επικοινωνίας, τεχνικές στη συμβουλευτική, δημιουργία συμβουλευτικής σχέσης

Θέματα Δεοντολογίας και Πρακτικής Άσκησης: Κατανόηση των ρόλων, λειτουργιών, ηθικών αρχών, κανόνων, θεμάτων κλινικής πρακτικής και νομικών υποχρεώσεων της πρακτικής άσκησης στην συμβουλευτική

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Εποπτεία: Αξιολόγηση της αναγκαιότητας για εποπτεία και τα πλεονεκτήματα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην εφαρμογή της Συμβουλευτικής υποστήριξης.

Δεξιότητες Επικοινωνίας στη Συμβουλευτική: από την θεωρία στην κλινική πράξη και την εφαρμογή

Συγγραφή επιστημονικών εργασιών: εκπαίδευση στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών

Προσωποκεντρική Συμβουλευτική: Παρουσίαση του προσωποκεντρικού μοντέλου. H εφαρμογή του στην Συμβουλευτική υποστήριξη.

Ψυχοδυναμική Προσέγγιση: Η λειτουργία της ψυχοδυναμικής προσέγγισης στην Συμβουλευτική υποστήριξη.

Προσέγγιση Gestalt: Τα θεμέλια και η εφαρμογή της στην Συμβουλευτική. Εξοικείωση με τη μέθοδο.

Γνωσιακή –Συμπεριφορική Προσέγγιση: Παρουσίαση του Γνωσιακού-Συμπεριφορικού μοντέλου. Ο τρόπος λειτουργίας του στην συμβουλευτική υποστήριξη. Πρακτική στον τρόπο εφαρμογής των τεχνικών του μοντέλου.

Σωματική Προσέγγιση: Η λειτουργία της Σωματικής προσέγγισης στην Συμβουλευτική υποστήριξη.

Συστημική Προσέγγιση: Οι αρχές και τα βασικά στοιχεία της συστημικής προσέγγισης. Πρακτική εκπαίδευση στις τεχνικές του συστημικού μοντέλου.

Συνθετική Προσέγγιση: Η εφαρμογή της Συνθετικής προσέγγισης στην Συμβουλευτική διαδικασία.

Ψυχοπαθολογία (Αξιολόγηση Περιστατικών και Παραπομπή): Ο τρόπος εξέτασης, διάγνωσης και κατηγοριοποίησης της παθολογικής συμπεριφοράς. Σχολιασμός των θεωριών, της συμπτωματολογίας και αιτιολογίας των διαγνωστικών κατηγοριών. Τα όρια της Συμβουλευτικής υποστήριξης και η επιτακτική ανάγκη για παραπομπή.

Συμβουλευτική για Παιδιά: Αξιολόγηση και πρακτική εκπαίδευση των τεχνικών Συμβουλευτικής υποστήριξης για παιδιά.

Συμβουλευτική για Εφήβους: Αξιολόγηση και πρακτική εκπαίδευση των τεχνικών Συμβουλευτικής υποστήριξης για εφήβους.

Συμβουλευτική για Γονείς: εξοικείωση με τα αιτήματα των γονέων ανά ηλικιακή ομάδα των παιδιών τους και πρακτική άσκηση των κατάλληλων παρεμβάσεων

Συμβουλευτική για Πένθος: Αναφορά στα στάδια και την διαδικασία του πένθους. Πρακτική εκπαίδευση των τεχνικών συμβουλευτικής υποστήριξης για πένθος.

Οικογενειακή Συμβουλευτική: Εκτίμηση και πρακτική εκπαίδευση των τεχνικών συμβουλευτικής στο πλαίσιο της οικογένειας.

Συμβουλευτική Ζεύγους: Διαφορές και τεχνικές στη συμβουλευτική ζεύγους

Σεξουαλικά Προβλήματα: Πρακτική εκπαίδευση στις τεχνικές συμβουλευτικής υποστήριξης ατόμων με σεξουαλικά προβλήματα.

Προβλήματα διατροφής: Πρακτική εκπαίδευση στις τεχνικές συμβουλευτικής υποστήριξης ατόμων με προβλήματα διατροφής.

Θλίψη: Πρακτική εκπαίδευση στις τεχνικές συμβουλευτικής υποστήριξης για την καταπολέμηση της θλίψης.

Άγχος και Φοβίες: Πρακτική εκπαίδευση στις τεχνικές συμβουλευτικής υποστήριξης για την καταπολέμηση του άγχους και των φοβιών.

Συμβουλευτική για Εξαρτημένα Άτομα: Πρακτική εκπαίδευση των τεχνικών συμβουλευτικής υποστήριξης για εξαρτημένα άτομα.

Συμβουλευτική για Άτομα με τραυματικά γεγονότα ζωής: Πρακτική εκπαίδευση των τεχνικών συμβουλευτικής υποστήριξης για άτομα με μετατραυματικό στρες.

Συμβουλευτική για Άτομα με προβλήματα υγείας: Πρακτική εκπαίδευση των τεχνικών συμβουλευτικής υποστήριξης για άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, για άτομα που έρχονται αντιμέτωπα με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες και για άτομα με σωματικές αναπηρίες

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Ο ρόλος της συμβουλευτικής υποστήριξης στον εργασιακό χώρο.

Συμβουλευτική στην Ομάδα: Η εφαρμογή της συμβουλευτικής στην ομάδα.

Συμβουλευτική και Mindfulness: Η εφαρμογή της ενσυνειδητότητας στην Συμβουλευτική

Κόστος συμμετοχής 1900 ευρώ ανά έτος | Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ ανά έτος

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 ή 12 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας.

Στο ποσόν περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα βασικά βιβλία και εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων (όλα σε ηλεκτρονική μορφή).

Επιπλέον χρεώσεις: οι σπουδαστές καλούνται να αναλάβουν το κόστος της ατομικής ψυχοθεραπείας και της ατομικής εποπτείας τους.

Επικοινωνία με τον φορέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα από τον ίδιο Φορέα