Περιγραφή

Αντικείμενο Εκπαίδευσης:

Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική για ειδικούς ψυχικής υγείας παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη διαδικασία της Συμβουλευτικής.

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δια βίου μάθηση σε ενδιαφερόμενους από όλη την επικράτεια και σε πλήρη εναρμόνιση με τις σύγχρονες, τεχνολογικές δυνατότητες προσφέρει την ευκαιρία για εξ’ αποστάσεως φοίτηση στο εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Παιδείας, πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική.

Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια.

Η βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει την προσομοίωση συνεδριών ανάμεσα στο διδάσκοντα και τους σπουδαστές, αλλά και ανάμεσα στου ίδιους τους σπουδαστές παίζοντας το ρόλο του συμβούλου. Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με την εφαρμογή όλων των δεξιοτήτων και τεχνικών που διδάσκονται, έτσι ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν άμεσα σε περιστατικά. Οι σπουδαστές μας συνδέονται με τον προσωπικό τους κωδικό στην ειδικά διαμορφωμένη, ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κέντρου μας προκειμένου να μελετήσουν το υλικό του τμήματός τους, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα ή για τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για να επικοινωνήσουν άμεσα με το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια περιλαμβάνουν:

 • θεωρητικές εισηγήσεις
 • αναλυτικές σημειώσεις
 • προτεινόμενη βιβλιογραφία
 • παρουσίαση και ανάλυση περιστατικών
 • παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές μεθόδων και τεχνικών Συμβουλευτικής παρέμβασης
 • επίδειξη τεχνικών από τους εισηγητές, παίξιμο ρόλων

Τα βιωματικά εργαστήρια περιλαμβάνουν:

 • βιωματική προσέγγιση εφαρμογών της Συμβουλευτικής
 • πρακτική άσκηση πάνω σε τεχνικές
 • ενίσχυση συμβουλευτικών δεξιοτήτων

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε ψυχιάτρους και ειδικευόμενους ψυχιάτρους, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν άμεσα τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον τομέα της συμβουλευτικής. Γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές των παραπάνω κλάδων.

Το πρόγραμμα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και περιλαμβάνει συνολικά:

 • την θεωρητική, εξ’ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση (160 ώρες)
 • την παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως Βιωματικών Εργαστηρίων (30 ώρες)

Προκειμένου να αποφοιτήσει ένας σπουδαστής καλείται να έχει καλύψει τα εξής:

 • Συμμετοχή στις 160 ώρες θεωρητικής κατάρτισης μέσω e-learning
 • Συμμετοχή στις 30 ώρες εξ’ αποστάσεως Βιωματική πρακτική άσκηση
 • Συγγραφή μια Βιβλιογραφικής Εργασίας 3.000 λέξεων
 • Συγγραφή μιας Εργασίας Ανάλυσης Περιστατικού 3.000 λέξεων

Επιτυχή συμμετοχή στη διαδικτυακή γραπτή αξιολόγηση εφ’ όλης της ύλης.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Διαδικτυακό (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)

1 Σαββατοκύριακο το μήνα 10:00-17:00 και 1 Παρασκευή 18:30-21:30

Βασικοί στόχοι του προγράμματος:

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:
α) την κατανόηση της σημασίας, των τεχνικών και των μεθόδων της συμβουλευτικής διαδικασίας,

β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης των θεωρητικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στη Συμβουλευτική (όπως, Προσωποκεντρική, Υπαρξιακή, Συστημική, Γνωσιακή- Συμπεριφορική, Gestalt),

γ) την εξοικείωση με όλα τα πιθανά συμβουλευτικά αιτήματα, την αξιολόγησή τους και τη συμβουλευτική αντιμετώπισή τους,

δ) τη γνωριμία με όλα τα είδη συμβουλευτικής δομής (ατομική, ζεύγους, οικογένειας, ομάδας),

ε) την κατάκτηση των απαραίτητων επικοινωνιακών δεξιοτήτων και συμβουλευτικών τεχνικών και στ) και την εξάσκηση των σπουδαστών εντός του μαθήματος μέσα από βιωματική πρακτική όλων των δεξιοτήτων και τεχνικών.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μονοετούς αυτού προγράμματος, οι σπουδαστές μελετούν αρχικά το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται πριν από κάθε νέα εκπαιδευτική ενότητα και κατόπιν παρακολουθούν διαδικτυακά το βιωματικό τριήμερο μάθημα, το οποίο διεξάγεται εξ’ αποστάσεως σε προκαθορισμένες ημερομηνίες

Η βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει την προσομοίωση συνεδριών ανάμεσα στο διδάσκοντα και τους σπουδαστές, αλλά και ανάμεσα στου ίδιους τους σπουδαστές παίζοντας το ρόλο του συμβούλου.

Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με την εφαρμογή όλων των δεξιοτήτων και τεχνικών που διδάσκονται, έτσι ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν άμεσα σε περιστατικά. Οι σπουδαστές μας συνδέονται με τον προσωπικό τους κωδικό στην ειδικά διαμορφωμένη, ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κέντρου μας προκειμένου να μελετήσουν το υλικό του τμήματός τους, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα ή για τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για να επικοινωνήσουν άμεσα με το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου.

Εισαγωγή στη συμβουλευτική διαδικασία Γνωσιακή συμπεριφορική προσέγγιση στη Συμβουλευτική: εφαρμογή σε άτομα με θλίψη & άγχος Συστημική προσέγγιση στη συμβουλευτική: εφαρμογή σε ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες Η προσέγγιση Gestalt και η εφαρμογή της ενσυνειδητότητας (Mindfulness) στην Συμβουλευτική Η υπαρξιακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση του πένθους Η προσωποκεντρική προσέγγιση στη Συμβουλευτική για θέματα αυτογνωσίας Συμβουλευτική προσέγγιση για θέματα υγείας Συμβουλευτική παρέμβαση σε θέματα διατροφής και εξαρτήσεων Συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους Συμβουλευτικές υπηρεσίες για γονείς- ομάδες γονέων

Επικοινωνία με τον φορέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα στην ίδια κατηγορία

Εκπαιδευτικά προγράμματα από τον ίδιο Φορέα