Ακολουθήστε μας 

Blog

Άγχος φοιτητές
28/06/2023 0 Comments

Πρακτική Άσκηση φοιτητών ψυχολογίας (ΑΠΘ): Πληροφορίες και συνεργαζόμενοι φορείς

Η Πρακτική Άσκηση συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελµατικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσµατικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστηµα της χώρας, καθώς και στη δηµιουργία ενός δίαυλου αµφίδροµης µετάδοσης των πληροφοριών µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των παραγωγικών φορέων.

Ολοκληρώνοντας την Πρακτική Άσκηση, οι φοιτητές/τριες αναµένεται:

(α) να έχουν εξοικειωθεί µε την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε (ποικίλα) πραγµατικά περιβάλλοντα εργασίας,

(β) να έχουν αναπτύξει δεξιότητες αυτόνοµης εργασίας,

(γ) να έχουν αναπτύξει δεξιότητες οµαδικής εργασίας και συνεργασίας µε άλλους επιστήµονες σε ένα διεπιστηµονικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, και

(δ) να έχουν καλλιεργήσει το απαραίτητο ήθος και τη δεοντολογική συµπεριφορά που υπαγορεύει το επάγγελµα του/της ψυχολόγου.

Η Πρακτική Άσκηση είναι µάθηµα υποχρεωτικό στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. και αντιστοιχεί σε 10 ECTS, βάσει του νέου Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018 (απόφαση ΓΣ: αρ. 293/16.02.2017).

Στο χρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης» µπορούν να συµµετέχουν µόνο προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τµήµατος, οι οποίοι βρίσκονται στο 7ο εξάµηνο σπουδών και πάνω, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει το Τµήµα. Η κλίμακα στην οποία αξιολογείται έχει τη µορφή «επιτυχώς/ανεπιτυχώς» (τελευταία επικαιροποίηση στοιχείων για την Πρακτική Άσκηση µε απόφαση Συνέλευσης 401/05-07-2022).

Η πρακτική αφορά στη µικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και την άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάµει χώρους εργασίας. Πραγµατοποιείται σε Δηµόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστηµίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του ΦορέαΥποδοχής και την επίβλεψη µέλους Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ.

Επιστηµονικά Υπεύθυνος/η της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. είναι µέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τµήµατος, το οποίο έχει οριστεί µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος.

Κριτήρια Επιλογής φοιητών για πρακτική άσκηση

Τα κριτήρια επιλογής (τα οποία είχαν επικαιροποιηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος αρ. συνεδρίασης 369/18.03.2021) για τη συµµετοχή στο χρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Το 70% των θέσεων καλύπτεται από φοιτητές/τριες του 7ου και 8ου εξαµήνου και
  • το 30% από φοιτητές/τριες που βρίσκονται σε µεγαλύτερα εξάµηνα.

Η παραπάνω αναλογία δύναται να τροποποιηθεί µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται πλήρως ο αριθµός των φοιτητών/τριών του 7ου εξαµήνου που επιθυµούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση και είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους µε τη λήξη του τετάρτου έτους (εξεταστική Σεπτεµβρίου).

Ενιαία κριτήρια επιλογής του Τµήµατος για τη συµµετοχή των φοιτητών/τριών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης µέσω Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και για τις δύο κατηγορίες είναι:

1. Ο αριθµός µονάδων ECTS που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου, όπως αυτός έχει πιστοποιηθεί από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.

2. Σε περίπτωση ισαριθμίας λαµβάνεται υπόψη και ο Μ.Ο. βαθµολογίας των φοιτητών/τριών.

Ενδεικτικοί συνεργαζόμενοι Φορείς Πρακτικής Άσκησης προηγούμενων ετών

Η λίστα ανανεώνεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα επόμενα έτη.

1. 424 ΓΣΝΕ

2. EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4. ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη

5. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”

6. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7. ΑΡΣΙΣ (παράρτημα Θεσσαλονίκης)

8. Γ.Ν.Θ “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9. Γ΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

10. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

12. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

13. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

16. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

17. Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παύλου Μελά

18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

20. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

21. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ –ΟΑΣΙΣ:

22. Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο

23. ΙΠΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

24. ΙΣΡΑΑΙΝΤ ΕΛΛΑΣ

25. ΚΔΑΠ ΜΑΖΙ

26. ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

27. ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΟΚΑΝΑ “ΣΕΙΡΙΟΣ” (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

28. ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΟΚΑΝΑ “ΣΕΙΡΙΟΣ” (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

29. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΚΕ

30. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΥΤΙΣΜΟΣ) του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΚΤΙΔΑ

31. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

32. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ “Η ΖΩΗ”

33. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)

34. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

35. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ

36. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΥΡΟΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ε.

37. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ – ΠΥΞΙΔΑ

38. Κέντρον Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών

39. ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

40. ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ¨ΕΛΠΙΔΑ¨

41. ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

42. Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας

43. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

44. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

45. Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης

46. ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ

47. Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” Νομού Θεσσαλονίκης:

48. Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης

49. ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α’ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΙΝΝΑ ΠΕΥΚΩΝ

50. Το Χαμόγελο του παιδιού

51. ΧΑΡΙΣΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

52. Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης / 424 ΓΣΝΕ

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα άρθρα της εβδομάδας, για σεμινάρια και άλλες δράσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία.

Ενδιαφέροντα