25/04/2024

Προκήρυξη – Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφίων Διδακτόρων στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Τυπική & Αποκλίνουσα Ανάπτυξη, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Διαβάστε Αναλυτικά