Ακολουθήστε μας 

Blog

17/06/2024 0 Comments

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας (2024-25)

Η 10η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρία της 17ης -4-2024, αποφάσισε την προκήρυξη
προγράμματος μεταδιδακτορικής έρευνας διάρκειας δύο (2) ετών στις εξής ερευνητικές περιοχές:

Τομέας Επιστημών της Αγωγής
Θέσεις: μία (1)
Λογοτεχνία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Θέσεις: Τέσσερις (4)
1) Ψυχική υγεία και ακαδημαϊκή προσαρμογή του φοιτητικού πληθυσμού: δύο θέσεις
2) Ψυχική υγεία και ειδική αγωγή: μία θέση
3) Γνωστική Νευροεπιστήμη: μία θέση

Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
Θέσεις: Δύο (2)
1) Κοινωνία και Τύπος: μία (1) θέση
2) Διερεύνηση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: μία (1) θέση

Τομέας Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Θέσεις: Δύο (2)
1) Κλιματική αλλαγή και δημόσια κατανόηση της επιστήμης: μία (1) θέση
2) Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνητής συναισθηματικής νοημοσύνης στην Εκπαίδευση: μία (1) θέση

Η Μεταδιδακτορική Έρευνα είναι ακαδημαϊκή έρευνα και σκοπός της είναι να διευρύνει την εμπειρία του υποψηφίου σε εξειδικευμένο θέμα και να συμβάλλει στην καλλιέργεια τωναπαραίτητων δεξιοτήτων και μεθόδων. Η Μεταδιδακτορική Έρευνα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στο στόχο του Τμήματος για προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και αναμένεται να οδηγήσει σε πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

Ο υποψήφιος, προκειμένου να γίνει δεκτός σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος μεταδιδακτορικής έρευνας του Τμήματος, οφείλει:

  • να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Κράτος.
  • να υποβάλει σχετική έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος καθώς και βιογραφικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία, σπουδές, αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (αναγνωρισμένο διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες (θα κατατίθεται το πλήρες σώμα των εργασιών), επιμέλειες βιβλίων, συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια κ.λ.π.

Με την αίτηση και το βιογραφικό, καθώς και το υπόμνημα ο υποψήφιος υποβάλλει επίσης παραστατικά πανεπιστημιακών τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Επίσης, οφείλει να καταθέσει έκθεση στην οποία θα τεκμηριώνει επιστημονικά το ενδιαφέρον του για τη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή για την οποία υποβάλλει αίτηση και παράλληλα να καταθέσει σχέδιο εργασίας για το ερευνητικό θέμα που έχει προταθεί από το μέλος ΔΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας το πεδίο (17. Αίτηση διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας)με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet από Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 έως και Κυριακή 30 Ιουνίου 2024 τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103688081, κ. Ε. Μπρόβα.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα άρθρα της εβδομάδας, για σεμινάρια και άλλες δράσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία.

Ενδιαφέροντα