30/06/2023

Πρακτική Άσκηση φοιτητών ψυχολογίας – Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πληροφορίες και συνεργαζόμενοι φορείς

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρατηρήσουν, να ευαισθητοποιηθούν, να προβληματισθούν και να εμπλακούν προσωπικά στη θεώρηση/αναθεώρηση θέσεων και προσεγγίσεων που διδάχθηκαν και επεξεργάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Διαβάστε Αναλυτικά
28/06/2023

Πρακτική Άσκηση φοιτητών ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο: Πληροφορίες και συνεργαζόμενοι φορείς

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, η ουσιαστικότερη αφομοίωση, αξιοποίηση, διεύρυνση και εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων που οι φοιτητές απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Διαβάστε Αναλυτικά
28/06/2023

Πρακτική Άσκηση φοιτητών ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πληροφορίες και συνεργαζόμενοι φορείς

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τομείς της μελλοντικής επαγγελματικής τους δράσης, μετά την απόκτηση του πτυχίου
Διαβάστε Αναλυτικά
28/06/2023

Πρακτική Άσκηση φοιτητών ψυχολογίας (ΑΠΘ): Πληροφορίες και συνεργαζόμενοι φορείς

Η Πρακτική Άσκηση συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελµατικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Διαβάστε Αναλυτικά