Ακολουθήστε μας 

Blog

28/06/2023 0 Comments

Πρακτική Άσκηση φοιτητών ψυχολογίας (ΕΚΠΑ): Πληροφορίες και συνεργαζόμενοι φορείς

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η εξοικείωσή τους με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του ψυχολόγου, η οποία επιτυγχάνεται:

(α) με την παρατήρηση του έργου επαγγελματιών ψυχολόγων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, και

(β) με την περιορισμένης έκτασης άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπό εποπτεία, δηλαδή με την ευθύνη και καθοδήγηση πιστοποιημένου ψυχολόγου-επόπτη.

Δικαίωμα για πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές κατά το 4ο έτος των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση διαρκεί 200 ώρες, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών κατ’ ελάχιστον και κατανέμονται υποχρεωτικά στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Ισοδυναμεί με 12 ECTS. Αξιολογείται με ποιοτικό χαρακτηρισμό («επιτυχώς», «μη επιτυχώς»).

Η οργάνωση και ακαδημαϊκή εποπτεία της πρακτικής άσκησης έχει ανατεθεί από το Τμήμα Ψυχολογίας στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών που είναι αναρτημένος μέσω της ιστοσελίδας της πρακτικής άσκησης στην πλατφόρμα “η-Τάξη”.

  • Δικαίωμα για πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές κατά το τέταρτο έτος των σπουδών τους (Ζ’ και Η’ εξάμηνα)
  • Εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον επτά από τα εξής 10 μαθήματα: ΨΧ01- Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι, ΨΧ02-Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ, ΨΧ10- Σχολική Ψυχολογία, ΨΧ11- Κοινωνική Ψυχολογία Ι, ΨΧ27-Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς, ΨΧ32-Γνωστική Ψυχολογία Ι, ΨΧ40- Ψυχοπαθολογία, ΨΧ51-Κλινική Ψυχολογία Ι, ΨΧ56-Διαπολιτισμική Ψυχολογία, ΨΧ61- Μέθοδοι έρευνας στην Ψυχολογία.

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με σειρά προτεραιότητας όπως αυτά έχουν οριστεί από την 15η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας/15-07-2022 περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού και αφορούν

(α) κριτήρια υγείας (20%),
(β) ακαδημαϊκά κριτήρια (45%),
(γ) οικονομικά κριτήρια (20%), και
(δ) κοινωνικά κριτήρια (15%)

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής είναι διαθέσιμα στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας στην πλατφόρμα “η-Τάξη”

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθμία μεταξύ των φοιτητών, η κατάταξη θα γίνει κατά προτεραιότητα με βάση:

α) την ένταξη σε ειδική κατηγορία,
β) τη βαθμολογία των μαθημάτων,
γ) το οικονομικό κριτήριο και
δ) το δηλωθέν ετήσιο συνολικό εισόδημα.

Ενδεικτικοί συνεργαζόμενοι Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Η λίστα ανανεώνεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα επόμενα έτη.

1. «ΑΒΡΑΜΠΟΥ Α.-ΤΣΙΑΚΟΣ Δ. Ι.Κ.Ε.» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ο.Ψ.Υ.-ΟΜΙΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

2. 1η ΔΥΠΕ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

3. 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

4. 401 ΓΣΝΑ/ΔΙΤΕΠΕΟΕ – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

5. PET PARTNERS OF HELLAS

6. ΑΚΤΙΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

7. ΑΜΚΕ ΙΑΣΩΝ

8. ΑΜΚΕ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

9. ΑΜΚΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΒΑΒΕΛ)

10. ΑΜΚΕ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ)

11. ΑΝΑΣΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

12. ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

13. Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟ

14. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ “Π. Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΟ.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε)

15. Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ “Π. Α. ΚΥΡΙΑΚΟΎ” – ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

16. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

17. Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

18. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ

19. ΓΗ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΣ

20. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

21. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

22. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

23. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

24. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

25. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

26. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

27. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

28. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ “ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ”

29. ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

30. ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (CSI INSTITUTE)

31. ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΔΟΜΗ “ΦΙΛΩΝ”

32. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (ΕΚΙΣΥΠ)

33. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΕΠΑΠ

34. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ “ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ” – Ι.Ο.ΑΣ. “ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ”

35. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ “ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ “ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ”

36. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ/ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

37. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ/ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΨΥΕ

38. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ/ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΨΥΕ

39. ΕΠΙΨΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

40. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ “ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ”

41. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ

42. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

43. ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

44. ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

45. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

46. ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε

47. ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

48. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

49. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

50. ΙΠΑΠ “Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”

51. Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.”ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

52. ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α – ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

53. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

54. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “Η ΑΡΓΩ”

55. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΠΕΙΡΑΙΑ

56. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η “ΧΑΡΑ”

57. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – “ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ”

58. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

59. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ”

60. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΑΧΟΣ”. ΑΘΗΝΑ -ΥΓΕΙΑ

61. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

62. ΚΕΠΡΑΓΕΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

63. ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

64. ΚΚΠΠΑ-ΠΠΠΑ- Η ΜΗΤΕΡΑ

65. ΚΛΙΜΑΚΑ

66. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΥΡΤΙΛΛΟ

67. ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ CAREER ASSOCIATES

68. ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Οικοτροφείο «Επανένταξη», Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

69. ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΡΙΑΔΝΗ Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

70. ΞΕΝΩΝΑΣ ΘΕΤΙΣ- Ε.Π.Α.Ψ.Υ

71. ΞΕΝΩΝΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ- ΕΠΑΨΥ

72. ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΠΑΚΜΟΣ

73. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

74. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ Παροχή Υπηρεσιών Λογοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής

75. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟΥ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

76. ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ “ΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ”

77. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ”ΜΑΘΗΣΗΛΟΓΟΣ” ΕΠΕ

78. ΡΟΔΙ ΦΙΛΟΘΕΗ ΙΚΕ

79. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ -ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΓΝΑ

80. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ “ΑΛΚΥΟΝΗ”

81. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ “ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ”

82. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΕΡΜΗΣ

83. ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΑΙΔΟΨΥΧΑΙΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

84. ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

85. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

86. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

87. ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ’ Δ.ΣΑΜΕΛΛΑΣ

88. ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ»

89. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 414 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

90. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

91. ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΑΣ

92. ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: psych.uoa.gr

 

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα άρθρα της εβδομάδας, για σεμινάρια και άλλες δράσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία.

Ενδιαφέροντα