Ακολουθήστε μας 

Blog

06/06/2023 0 Comments

Σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης: Σύντομη Παρουσίαση

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε το 1984 και λειτούργησε για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1987-88 στο Ρέθυμνο με περίπου 40 φοιτητές/τριες.

Είναι το παλαιότερο Τμήμα Ψυχολογίας στην Ελλάδα και για την ίδρυση του συνέβαλε ιδιαίτερα με τις ενέργειές της η αείμνηστος ψυχολόγος Μαρία Χουρδάκη, η οποία καταγόταν από το Ρέθυμνο και διετέλεσε επίτιμος πρόεδρος του Τμήματος μέχρι τον θάνατό της (2010).

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές του μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με τη διασύνδεση της διδασκαλίας τόσο με βασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, όσο και με την έρευνα.

Για το σκοπό αυτό το Τμήμα διαμόρφωσε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα σπουδών καλύπτοντας τα κυριότερα επιμέρους πεδία της ψυχολογικής επιστήμης με εισαγωγικά μαθήματα, ενώ μέσω των σεμιναρίων και εργαστηρίων που προσφέρει δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν μια σειρά δεξιότητες καθώς και κριτική σκέψη.

Για την καλύτερη σύνδεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας το Τμήμα προχώρησε στη θεσμοθέτηση 5 Εργαστηρίων, τα οποία περιγράφονται παρακάτω.

Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας βρίσκεται νοτίως της αίθουσας “Μαρία Χουρδάκη” και οι δραστηριότητες του κινούνται στους ακόλουθους άξονες:

• Μελετά, μέσω πειραματικών κυρίως μεθόδων, βασικούς τομείς του γνωστικού συστήματος όπως τη μάθηση, τη σκέψη, την αντίληψη και τη μνήμη.

 • Συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και σε άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Προσφέρει στο/στη φοιτητή/τρια πρακτική εκπαίδευση στην Πειραματική Ψυχολογία στα ακόλουθα πλαίσια:
 1. Στα βασικά μαθήματα Γνωστικής Ψυχολογίας, με βιωματικές παρουσιάσεις και με την εθελοντική συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας ως παρατηρητή σε πειραματικές έρευνες.
 2. Στο Σεμινάρια και Εργαστήρια Γνωστικής Ψυχολογίας, με πρακτική άσκηση στο σχεδιασμό πειραμάτων, στην κατασκευή εργαστηριακών συσκευών και στον προγραμματισμό υπολογιστών για τον έλεγχο συνθηκών και για την καταγραφή της συμπεριφοράς και στην ανάλυση και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων.
 3. Σε πτυχιακές εργασίες, στις οποίες ο/η φοιτητής/τρια έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δικές του πειραματικές έρευνες σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες.
 4. Σε μεταπτυχιακές εργασίες και σε διδακτορικές διατριβές.
 • Τέλος, πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις, όπως συνέδρια για την ανακοίνωση σχετικών εργασιών.

Εργαστήριο Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς

Το Εργαστήριο Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς βρίσκεται στο κτηριακό συγκρότημα Δ8
(στη νότια πλευρά του περιφερειακού δρόμου της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου), πλαισιώνεται από μικρό ζωοκομείο τρωκτικών και συμβάλλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το χαρακτήρα του Τμήματος και κινείται στους ακόλουθους άξονες:

 • Στην παραγωγή και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο των νευροεπιστημών της συμπεριφοράς / βιοψυχολογίας, δια της διεξαγωγής έρευνας σε θέματα που επικεντρώνονται

α) στη μελέτη των νευρωνικών συστημάτων ενίσχυσηςανταμοιβής και στο ρόλο που αυτά παίζουν στην ανάπτυξη του εθισμού από ψυχοτρόπους ουσίες, και

β) σε θέματα που άπτονται των αλληλεπιδράσεων του ντοπαμινεργικού συστήματος με άλλες νευροδραστικές ουσίες. Στο πλαίσιο των προσεγγίσεων αυτών συνεξετάζονται ανατομικοί, νευροχημικοί, ψυχοφαρμακολογικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες.

 • Επίσης, στη μελέτη της νευροψυχολογίας του αισθητικοκινητικού ηθμού σε υγιείς ανθρώπους και σε άτομα με διαταραχές στο φάσμα της ψύχωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το 2011 ξεκίνησε η πρώτη συστηματική μελέτη (Endophenotypes in the Schizophrenia Spectrum – ENDOS) πληθυσμών υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση διαταραχής στο φάσμα της ψύχωσης στην Ελλάδα.
 • Στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών (μέσω πτυχιακών εργασιών), μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (μέσω 3μηνων εξασκήσεων και πτυχιακών εργασιών) και διδακτορικών φοιτητών/τριών στο πεδίο των νευροεπιστημών της συμπεριφοράς/Βιοψυχολογίας.
 • Στην καλλιέργεια της συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • Στην πραγματοποίηση ενημερωτικών δραστηριοτήτων, όπως η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων και διαλέξεων.

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Το εργαστήριο είναι θεσμοθετημένο με ΦΕΚ από το 2004, και έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια προσελκύοντας σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε πεδία της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στεγάζεται σε χώρους του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συμβάλλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το χαρακτήρα του Τμήματος και κινείται στους ακόλουθους άξονες:

 • Στην παραγωγή σύγχρονου, έγκυρου, αξιόπιστου και τεκμηριωμένου επιστημονικού
  έργου σε πεδία της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.
 • Στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
  φοιτητών/τριών στα παραπάνω πεδία.
 • Στην παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και πιο συγκεκριμένα:

Παροχή επιστημονικής γνώσης για κατάρτιση, επιμόρφωση και συμβουλευτική
στα ως άνω πεδία ψυχολογικών εφαρμογών και σχεδίων.

Παραγωγή και προώθηση επιστημονικής γνώσης με σύγχρονες μεθόδους και στρατηγικές για έγκυρη και αξιόπιστη προληπτική, διαγνωστική και διορθωτική παρέμβαση.

Απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, συμβούλους, ιδρύματα, οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και στην υγεία.

Επιδιώκει τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα που έχουν συναφείς στόχους.

Στοχεύει στην οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, γενικότερα συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς, καθώς και την πραγματοποίηση έντυπων και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Στο Εργαστήριο απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με αντικείμενο σχετικό με τους παραπάνω στόχους, μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες, καθώς και συνεργαζόμενοι/ες ερευνητές/τριες. Το Εργαστήριο είναι ανοιχτό σε κάθε ερευνητή/τρια του/της οποίου/ας τα ενδιαφέροντα σχετίζονται με τους στόχους και τα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου.

Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων

Το Εργαστήριο βρίσκεται στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου της Ψυχολογίας και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κοινωνικές ανάγκες στο ευρύτερο αντικείμενο της Ψυχολογίας των εξαρτήσεων και ιδιαίτερα σε ζητήματα πρόληψης και κλινικών παρεμβάσεων στο πεδίο της ουσιοεξάρτησης.

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων έχει ως αποστολή:

 • Την εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΔΠΜΣ «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικά πρωτόκολλα που εστιάζουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβάσεων σε οικογενειακό, εκπαιδευτικό και κοινοτικό επίπεδο με στόχο την πρόληψη από τις ουσιοεξαρτήσεις (μέσα από τη εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας).
 • Την ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη χρήση και κατάχρηση ουσιών και την ουσιοεξάρτηση.
 • Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα, με κρατικούς φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή ιδρύματα και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της χρήσης και κατάχρησης ουσιών και της ουσιοεξάρτησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το έργο στο Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της κατανόησης των μηχανισμών, των κλινικών προεκτάσεων και των τρόπων παρέμβασης στη χρήση και την κατάχρηση ουσιών. Το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και οι κοινότητες αναφορικά με τη χρήση και κατάχρηση ουσιών.

Στην παρούσα φάση, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) έχει ξεκινήσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την μελέτη των επιπτώσεων της «υποψίας χρήσης ουσιών από εφήβους» στην οικογένεια. Οι εννοιολογικές ιδέες που θα προκύψουν από την έρευνα αυτή θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πολιτισμικά ευαίσθητων οικογενειακών και κοινοτικών παρεμβάσεων για τη χρήση ουσιών και τη μείωση της κατάχρησης ουσιών στην εφηβεία.

Επιπλέον, στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Τμήμα συνεργάζεται με το California State University, Long Beach προκειμένου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες να εκπαιδευτούν σε οικογενειακές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στις ουσιοεξαρτήσεις. Τέλος, πρόκειται να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα «εκπαίδευσης εκπαιδευτών» (train-the-trainersproject) το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας του ΟΚΑΝΑ που εργάζονται στο χώρο της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών.

Εργαστήριο Νευροψυχολογίας

Το εργαστήριο θεσμοθετήθηκε με ΦΕΚ το 2019 και έχει ως αποστολή του την προαγωγή της
έρευνας και της εκπαίδευσης στο πεδίο της Νευροψυχολογίας. Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας στεγάζεται σε χώρους του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σχετικών με τη Νευροψυχολογία και συναφών πεδίων του Τμήματος Ψυχολογίας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Στην ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη διεξαγωγή και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη Νευροψυχολογία.
 • Στη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Νευροψυχολογίας
 • Στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης για καίρια ζητήματα από το πεδίο της Νευροψυχολογίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο.
 • Στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

Μέσω όλων των παραπάνω οι φοιτητές αποκομίζουν θεωρητικές γνώσεις και άλλες δεξιότητες και επιπλέον αποκτούν μια σύντομη εμπειρία πρακτικής άσκησης (200 ώρες). Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους δυνητικά είναι έτοιμοι για να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες επιλογές σταδιοδρομίας.

Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει μακρά παράδοση στον ακαδημαϊκό χώρο και έχει πλέον συμπληρώσει 30 χρόνια επιτυχούς πορείας με περισσότερους από 1500 αποφοίτους σε προπτυχιακό επίπεδο και περισσότερους από 120 μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες Ψυχολογίας.

Προσφέροντας σύγχρονες γνώσεις, ακολουθώντας μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση και υιοθετώντας ένα δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, το Τμήμα καλλιεργεί την ανάπτυξη επιστημονικού τρόπου προσέγγισης ζητημάτων αιχμής στην επιστήμη της Ψυχολογίας.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:

 1. Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της έρευνας (βασικής και εφαρμοσμένης). 1.1 Αυτό γίνεται μέσω της έμφασης που δίνεται τόσο στην προπτυχιακή διδασκαλία όσο και σε μια σειρά διαφορετικών τρόπων αξιολόγησης στην προοπτική της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο νέο επιστήμονα για μια επιτυχή σταδιοδρομία. Επιπρόσθετα οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους και ιδιαίτερα κατά το 3ο και 4ο έτος σπουδών τους, τηρώντας απαρέγκλιτα ένα πλαίσιο δεοντολογικών κανόνων. Έρευνα γίνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών, με τη χρήση θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.
 2. Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του, στο μέτρο του δυνατού, μια άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο αλλά και ακαδημαϊκό τομέα. 2.1 Το προφίλ των αποφοίτων του Τμήματος ενισχύεται και μέσω των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης (υποχρεωτική) και του προγράμματος Erasmus Placement.
 3. Να παρέχει, υπό προϋποθέσεις, στους αποφοίτους του μέσω της καλλιέργειας των παραπάνω, δυνατότητες πρόσβασης σε 2ο κύκλο σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή σε 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.

Εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων με παραδείγματα

Με τη λήψη πτυχίου, οι απόφοιτοι λαμβάνουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) και, κατά συνέπεια, απολαύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν όλα τα απαραίτητα προσόντα για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο την απόκτηση εξειδίκευσης στην Ψυχολογία.

Ακόμη, οι φοιτητές/τριες μας έχουν ικανοποιητική εκπαίδευση σε ερευνητικές μεθόδους σε διάφορα πεδία της Ψυχολογίας (π.χ. Γνωστική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία κ.ά.) μέσω των υποχρεωτικών εργαστηρίων και της ερευνητικής τους πτυχιακής που τους δίνουν απαραίτητα εφόδια για περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών τους δεξιοτήτων σε ακαδημαϊκό ή εφαρμοσμένο επίπεδο (π.χ., στο χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας, της Σχολικής, Συμβουλευτικής, Οργανωτικής και Ψυχολογίας της Υγείας).

Τέλος, μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για επαγγελματική ενασχόληση σε όμορες επιστημονικές περιοχές, όπως η εκπαίδευση, η ειδική αγωγή, οι ανθρώπινοι πόροι, το μάρκετιγκ, η διοίκηση κ.ά., μετά από κατάλληλη εκπαίδευση.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄
Ιστορία της Ψυχολογίας
Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι
Εισαγωγή στη Νευροβιολογία – Γενετική
Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
Επιλεγόμενο μάθημα

ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄
Θεωρίες Προσωπικότητας
Στατιστική Ι
Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Προγεννητική Ανάπτυξη έως τη Μέση Παιδική Ηλικία
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Επιλεγόμενο μάθημα

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄
Μνήμη, Γλώσσα, Σκέψη, Επίλυση Προβλημάτων
Στατιστική ΙΙ
Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβεία έως Ύστερη Ενήλικη Ζωή
Φυσιολογία Συμπεριφοράς Ι: Βασικές Αρχές & Αισθητικά Συστήματα
Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Κοινωνική Πειραματική Ψυχολογία
Επιλεγόμενο μάθημα

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄
Αντίληψη, Προσοχή, Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις
Δεοντολογία στην Ψυχολογία
Ψυχομετρία I: Βασικές Αρχές Μέτρησης & Κατασκευής Ψυχολογικών Εργαλείων
Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία
Φυσιολογία Συμπεριφοράς II: Κινητικά και Ρυθμιστικά Συστήματα
Επιλεγόμενο μάθημα

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε΄
Ψυχολογία Υγείας
Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων
Συμβουλευτική Ψυχολογία
Σεμινάριο
Εργαστήριο
Επιλεγόμενο μάθημα

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄
Νευροψυχολογία
Ψυχοπαθολογία Παιδιών & Εφήβων
Σεμινάριο
Εργαστήριο
Επιλεγόμενο μάθημα

ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ΄
Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση *
Σεμινάριο
Εργαστήριο
Επιλεγόμενο μάθημα

ΕΞΑΜΗΝΟ Η΄
Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση
Σεμινάριο
Εργαστήριο
Επιλεγόμενο μάθημα

 • H Πρακτική Άσκηση εμφανίζεται ενδεικτικά δύο φορές στο παραπάνω πρόγραμμα. Καταχωρείται στην καρτέλα των ενδιαφερόμενων, μετά τη λήξη και αναγνώρισή της, από τη γραμματεία.

Στο πρόγραμμα αυτό υποδεικνύεται μια συγκεκριμένη χρονική ακολουθία παρακολούθησης, η τήρηση της οποίας θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη συνεκτικής ψυχολογικής γνώσης, αλλά και στις βαθμολογικές επιδόσεις των φοιτητών/τριών (υπό προϋποθέσεις).

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι η γνωριμία των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας με τομείς της επικείμενης επαγγελματικής δράσης τους.

Αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα, με την ολοκλήρωση της ΠΑ οι φοιτητές/τριες πρέπει

 • να μπορούν να εμπλέκονται προσωπικά στη θεώρηση/αναθεώρηση θέσεων και προσεγγίσεων που διδάχθηκαν και επεξεργάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
 • να κατανοούν τη σύνδεση θεωρητικής γνώσης και εμπειρικής πραγματικότητας
 • να έχουν εξοικειωθεί με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.
 • να έχουν αποκτήσει τη γνώση του φορέα στον οποίο ασκούνται και των καθημερινών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το θεραπευτικό/συμβουλευτικό/πλαίσιο του
 • να έχουν εξοικειωθούν με τις τεχνικές που εφαρμόζονται στον φορέα.

Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι / Σύμβουλοι σπουδών

Με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, το Τμήμα ορίζει συμβούλους σπουδών για τους νεο-εισαχθέντες/νέο-εισαχθείσες φοιτητές/τριες.

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αναλαμβάνουν χρέη συμβούλου σπουδών. Έργο των συμβούλων, όπως αναφέρεται και σε σχετική ενότητα του ΕΣ.ΚΑ.Λ., είναι να καθοδηγούν και παρέχουν συμβουλές στους/στις φοιτητές/τριες σε θέματα που αφορούν στις σπουδές τους.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα άρθρα της εβδομάδας, για σεμινάρια και άλλες δράσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία.

Ενδιαφέροντα