Ακολουθήστε μας 

Blog

28/06/2023 0 Comments

Πρακτική Άσκηση φοιτητών ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο: Πληροφορίες και συνεργαζόμενοι φορείς

Η Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος που βρίσκονται στο τέταρτο έτος των σπουδών τους ή είναι επί πτυχίω.

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε περίπου 80 διαφορετικούς φορείς, κυρίως του δημόσιου τομέα.

Κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος η λίστα των συνεργαζόμενων φορέων επικαιροποιείται και τα διαθέσιμα πλαίσια πρακτικής άσκησης εμπλουτίζονται ώστε οι ακαδημαϊκές γνώσεις των φοιτητών να συναντούν και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επαγγελματικές συνθήκες και προοπτικές.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, η ουσιαστικότερη αφομοίωση, αξιοποίηση, διεύρυνση και εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων που οι φοιτητές απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Επίσης, δίνεται η πολύ σημαντική ευκαιρία μίας πρώτης εμπειρίας με ένα χώρο άσκησης του επαγγέλματος, η οποία ενδεχομένως να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιλογή της κατάλληλης κατεύθυνσης στη μελλοντική τους ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία.

Η Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία συμβάλλει στην ενημέρωση των φοιτητών για τις δυνατότητες εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης σε ποικίλους επαγγελματικούς τομείς και στην εξοικείωσή τους με τις ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες του ψυχολόγου (διαγνωστικές, παρεμβατικές, ερευνητικές).

Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή, υπό πραγματικές συνθήκες, με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του έργου του ψυχολόγου σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα, όπου αυτός (ο ψυχολόγος) καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του τηρώντας τις αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας.

Η επίτευξη των στόχων αυτών υλοποιείται και διασφαλίζεται από ένα σύστημα διαρκούς (on-going) εποπτείας των ασκούμενων στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης.

Το σύστημα εποπτείας αποτελείται από δύο (2) επόπτες: έναν ψυχολόγο, στο χώρο όπου ασκούνται οι φοιτητές, και ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης προβλέπεται διαρκής επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών τόσο για την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία του προγράμματος όσο και για τη διαχείριση πιθανών προβλημάτων.
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης εποπτεύει συνολικά την πορεία της Πρακτικής Άσκησης και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεννόηση με τα συμβαλλόμενα μέρη για τα ζητήματα του προγράμματος.

Πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του τμήματος ψυχολογίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους, για τα οποία αρμόδια υπηρεσία – από την πλευρά του πανεπιστημίου – είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρεις (3) (συνεχόμενοι) μήνες κατά τους οποίους πρέπει να υλοποιηθούν διακόσιες (200), κατ’ελάχιστο, ώρες πρακτικής άσκησης.

Η αποζημίωση για κάθε ασκούμενο/η και το ποσό της ασφαλιστικής τους κάλυψης καταβάλλονται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση του τμήματος υποχρεούνται:

α) να διαθέτουν μόνιμo ή εποχικό στέλεχος με την ιδιότητα του ψυχολόγου, ώστε να μπορεί να αναλάβει την εποπτεία των ασκούμενων,

β) να είναι εγγεγραμμένοι στην κεντρική ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης της πρακτικής άσκησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων «ΑΤΛΑΣ», και

γ) να είναι εγγεγραμμένοι στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου δηλώνουν (αναγγελία έναρξης και αναγγελία λήξης) το σύνολο των ασκούμενων που υποδέχονται για πρακτική άσκηση.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας σε φορείς των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Δικαιοσύνης έχει εγκριθεί με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 352/ τ. Β/ 30.03.2010).

Φορείς Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ψυχολογίας

Η λίστα ανανεώνεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα επόμενα έτη.

1. Γενικά Νοσοκομεία

• «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

• 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

• 414 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΣΝΕΝ) – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ & ΝΕΩΝ

• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ (ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ»

• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ (ΓΝΝΘΑ) «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

• ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΕΘΜΑ) (ΕΞΩΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»)

• ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

• ΕΚΠΑ, ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Α’ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

• ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

• ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ (ΕΞΩΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»)

• ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» – Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

2. Νοσοκομεία Ψυχιατρικά, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Συμβουλευτικά & Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Ξενώνες, Οικοτροφεία

• «ΙΑΣΙΣ» ΑμΚΕ

• «ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ» ΑμΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΒΑΒΕΛ»

• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» – ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

• ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»

• ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

• ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ)

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΕΨΥΕ) – ΔΨΥ ΑΘΗΝΑΣ/ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΕΨΥΕ) – ΔΨΥ ΠΑΤΡΑΣ/ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΠΙΨΥ)

• ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

• ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER

• ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ «FRANCO BASAGLIA» (ΕΠΑΨΥ)

• ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (ΕΠΑΨΥ)

• ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «ΑΡΙΑΔΝΗ» (ΕΠΑΨΥ)

• ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΘΕΤΙΣ» (ΕΠΑΨΥ)

• ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ

• ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΑΦΝΙ) – ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΙΡΙΣ»

• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» – ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

3. Κέντρα Απεξάρτησης, Κέντρα Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας, Κέντρα Ευπαθών Ομάδων

• «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» ΑμΚΕ

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ)

• ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDIN

• ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

• ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ – ΜΟΝΑΔΑ STREETWORK

• ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ (STREETWORK)

• ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

• ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ «ΣΕΙΡΙΟΣ» – ΨΥΧΑΡΓΩΣ

• ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

• ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

• ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – Ο.ΚΑ.ΝΑ. «ΠΡΟΝΟΗ»

• ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΑΧΟΣ»

• ΟΚΑΝΑ – ΜΟΘΕ ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

• ΟΚΑΝΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΑΦΝΙ) – 18 ΑΝΩ – ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΝΕΩΝ

• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΑΦΝΙ) – 18 ΑΝΩ – ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΑΦΝΙ) – 18 ΑΝΩ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ

• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΑΦΝΙ) – 18 ΑΝΩ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

4. Φυλακές

• ΦΥΛΑΚΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

5. Ιδιωτικά Σχολεία / Δημόσια Σχολεία

• 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ

• ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

6. Σχολεία Ειδικής Αγωγής & Κέντρα Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών

• 1ο 6/ΘΕΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

• ΔΥΝΑΜΑΙ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΟΥ, ΓΡΑΦΗΣ + ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

• ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΗ Δ. ΑΤΤΙΚΗ «ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ ΑμΚΕ

• ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

• ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Νέοι συνεργαζόμενοι φορείς Πρακτικής Άσκησης *

• «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» ΑμΚΕ (1ο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ)

• ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

• ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

• ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΙΣΑΣ)

• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ BE POSITIVE

• ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)

* εκκρεμεί η ταξινόμηση

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα άρθρα της εβδομάδας, για σεμινάρια και άλλες δράσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία.

Ενδιαφέροντα